Op 25 oktober en 1 november j.l. zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 75 nestkasten op bezetting gecontroleerd. Daarvan bleken er door diverse oorzaken 6 intussen ongeschikt voor bewoning wegens spechtenhakschade, vandalisme of neerstorten. Van de overige 69 werden er in het voortplantingsjaar 2004, 46 als kraamkamer benut. De bezettingsgraad van deze 69 kasten kwam daarmee uit op 67%.

Een drietal soorten (kauw, pimpelmees en koolmees) heeft de mogelijkheden, die we hen als werkgroep boden, het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met 2003 bleef de bezetting van de Kauw gelijk (2), vertoonde de Pimpelmees met 17 precies hetzelfde beeld en steeg de Koolmees met 4 van 23 naar 27. Het totaalgebeuren gaf een stijging naar 42 naar 46 te zien. Zoals altijd gebruikten de beide Kauwenpaartjes de voor Torenvalk en Holenduif (Bosuil ?!) opgehangen kasten. Spectaculaire zaken hebben zich het afgelopen broedseizoen in het geheel niet voorgedaan.

Tijdens de controle is een kast vernieuwd, in de Heemtuin is een tweetal met een door spechten uitgehakt gat onder het metalen invliegplaatje net als vorig jaar blijven hangen (nestelmogelijkheden voor bijvoorbeeld Winterkoning). Hetzelfde geldt nu al een paar seizoenen voor een kast aan de rand van het parkgedeelte langs de Laan van Ouderzorg. De vorig jaar in de winter horizontaal geplaatste spechtenkast is leeg gebleven, wel was er – denkelijk door een mezenpaartje – wat los mos naar binnen gesleept. De halsbandparkieten zijn in elk geval niet verleid om erin te gaan nestelen. In de nabijheid van de parkeerplaats aan de Van Diepeningenlaan (vlakbij de Persant Snoepweg) zijn twee extra kasten (Kool- en Pimpelmees) opgehangen. In totaal hangen er in het hele gebied (park + heemtuin) nu 74 kasten. Dit is genoeg: overdaad schaadt, maakt daardoor ook teveel kasten te gemakkelijk zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme en ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke tijd (twee werkdagen) bewerkbaar blijven.

Als beheerders waren in deze sectie werkzaam:, (welkom als nieuw teamlid!) en.Daarnaast dank aan het parkbeheer voor het gebruik van klim- en vervoermateriaal en aan de nestkastencoördinator voor de toegezegde reparatie van diverse deels onbruikbare kasten.