Op 24 november 2014 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 72 nestkast-hangplekken gecontroleerd op hun bezetting/materieel welzijn en schoongemaakt.  Vergeleken met 2013 waren er vijf kasten verdwenen of tijdelijk onbruikbaar. Uiteindelijk bleven er dus 67 controleerbare “kraamkamers” om af te werken, vier werden er vervangen of weer bewoonbaar gemaakt. Los daarvan is nog een aantal gerepareerd. Een totaal van slechts vijf verdwenen of onbruikbare kasten is erg laag (nog geen 7%); oorzaken waren vandalisme (Homo sapiens), hakwerk (Dendrocopos major), verder onklaar geraakte ophanglatten bij toch benutte kasten. Het totaal voor het volgende broedseizoen 2015 staat nu op 71 kasten. Ook is er een aantal meegenomen voor t.z.t. reparatie/herplaatsing.

Bewoners

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van deze 67 bewoonbare kasten werden er in dit voortplantingsjaar 56 benut, wat uitkwam op een reële bezettingsgraad van 83,6%

  • 2013: 70,1%,
  • 2012: 82,1%,
  • 2011: 71,4% en
  • 2010: 80%.

De laatste vijf jaren zit er telkens jaarlijks een verschil van ongeveer 10% tussen.

Qua aantal bezette kasten in nu precies 30 controlejaren hadden we dit seizoen zelfs de op een na hoogste score, maar ook nog de hoogste reële bezettingsgraad in dit 6e lustrumjaar!

Twee soorten (Pimpelmees, Koolmees) hebben de mogelijkheden die we als VWG boden tijdens het afgelopen broedseizoen benut.

  • De Pimpelmees steeg 4 treetjes: van 18 naar 22 (= + 22,2%)
  • Dde Koolmees nam met 5 toe van 29 naar 34 (= + 17,2%) kraamkamers.

Het totaalgebeuren in vergelijking met 2013 laat een toename van 47 naar 56 (+ 9 = + 19,1 %) zien.

Sinds 1988 is het aantal hangende kasten jaarlijks ongeveer gelijk en variëren de bezette aantallen op enkele uitzonderingen tussen ruim 40 en ruim 50. Bij de Koolmees komt het jaargemiddelde over de periode 1985/2014 uit op (766:30 =) 25,5 met nu als topjaar 2014 (34). De Pimpelmees zit nu op gemiddeld (500:30 =) 16,7 Het topjaar was 2005 (24). Er was dus sprake van een prima broedseizoen, het lijkt ons toe dat er sprake is geweest van een behoorlijk aantal tweede nesten door de vroege start ervan.

2014

Nestkasten inspecteren

Weinig opmerkelijkheden deze keer.

  • Driemaal (1 tot 4) dode jongen in een nest,
  • Vier keer één tot enkele niet uitgekomen eitjes en
  • een ook twijfelachtig nest dat we afkeurden.

De weergoden waren ons deze keer gelukkig weer eens prima gezind: we startten volgens plan om 08.30 uur en hadden de complete klus om precies 16.00 uur geklaard. Tot 14.15 uur verliep alles erg vlot, maar het laatste stuk kostte onverwacht veel meer tijd dan we verwachtten (veel vervang- en reparatiewerk). In totaal hadden we 6½ zuivere werkuren nodig om 72 hangplekken te behandelen, d.w.z. 5 minuten en 42 seconden per kast (inclusief loop-, sjouw- en klimwerk, laden en lossen; al met al veel variatie aan handen- en voetenarbeid plus de administratie bijhouden).

Na deze controleronde staat de totaalteller op alweer 30 seizoenen, daarin werden 1354 kasten bezet geconstateerd.

Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en.

Tot slot

Tot slot onze dank aan de parkbeheerders voor het vervoermateriaal, doeltreffend overleg en verschaffen van een warme, droge lunchplek inclusief koffie/thee.