Opvolging

Deze ronde was op voorhand al bijzonder.had aangekondigd na 35 jaar per 01-01-2020 te stoppen als teamleider!!! Maar als een echte leider gaat hij niet zomaar weg; hij zorgt ook voor opvolging. Na een zorgvuldige screening en met unanieme goedkeuring van de overige teamleden is dat geworden …………..

Dat brengt verant­woordelijk­heden

Ja zeker, ook bij de Vogelwerkgroep hebben vrouwen carrière mogelijkheden. Niks glazen plafonds. Maar om haar carrière niet te snel te laten verlopen heeft de teamleider haar vooralsnog afgeraden de ladder te beklimmen. Hierna een kort overzicht van de niet geringe taken van de teamleider:

 • De team-/ projectleider zorgt voor het voorbereiden van de inspectieronde i.e. teamleden mobiliseren, datum en weerverwachting plannen, vergunning aanvragen, afstemmen met de parkbeheerders, parcours uitzetten, transportmateriaal reserveren, schaftruimte reserveren etc.
 • Tevens noteert hij/zij de bevindingen van de inspectie en brengt rapport uit aan de Vogelwerkgroep.

Formeel begint haar leiderschap op 01-01-2020 en deze beheersronde is bedoeld als training en om te ervaren wat het is om Teamleider te zijn. Als reserve zou zij de andere teamleden ondersteunen. Ik hoopte daar gepast misbruik van te kunnen maken door haar het maken van het zo genoemde “belevingsverhaaltje” in de rubberlaarzen te schuiven. Nee, dus!!

2019

Na minitieus voorwerk kon het niet meer misgaan; we waren dus op tijd op de afgesproken plek aanwezig en het was droog. Wel waren we wat meer gespannen dan anders en dat kwam door een zekere . Van hem hadden we half oktober tot tweemaal toe een laatste waarschuwing gekregen. Daarin werden we gemaand de resultaten van de inspectieronde 2019 tijdig in te leveren terwijl we formeel tot eind november de tijd zouden hebben. Persoonlijk vond ik dit een aanval op de integriteit van onze teamleider. Dat doe je toch niet bij iemand die al 35 jaar punctueel en betrouwbaar zijn diensten ter beschikking stelt van de Vogelwerkgroep en Nestkasten. Zo`n man verdient een koninklijke onderscheiding. Bovendien is zo`n pressiemiddel niet erg bevorderlijk voor de zorgvuldigheid en veiligheid van werken. Ik kan me nog kwaad maken. Gelukkig wist onze Teamleader de rust te bewaren en gingen we zonder het gebruik van kalmeringsmiddelen aan de slag.

N.B. Onze Teamleider heeft nog diezelfde na het verslag geschreven en ingediend. Bravo!!

Contact

Voor vragen over de waarnemingen (rondes en verslaglegging) in de Houtkamp kunt u zich tot richten. Voor informatie over de nestkasten neemt u met contact op.

Werkwijze

Over het werk en de werkwijze kan ik kort zijn: die waren zoals in de voorgaande 35 jaren:

 • Nest lokaliseren
 • Ladder uitschuiven/plaatsen
 • Kast openen, inhoud inspecteren, schoonmaken en sluiten
 • Bevindingen doorgeven
 • Kast sluiten
 • Ladder inklappen

En dat ongeveer 75 maal.

Bijzonderheden

Incidenteel werd ter plaatse een kleine of grote reparatie verricht en soms werd een hele kast vervangen. Er bleken ook kasten verdwenen te zijn. Om 16.00 uur (dus alweer volgens plan) was de klus geklaard en konden we moe maar voldaan terugkijken op een welbestede dag. De weergoden waren ons gunstig gezind geweest; we hebben maar één regenpauze gehad.

Enkele bijzonderheden en opmerkingen:

 • In een van de nestkasten werden hazelnoten gevonden. Misschien een Vega-mees!?
 • Het openen en sluiten van sommige nestkasten is knap lastig. Zeker als je balancerend op een ladder 3 m. boven de grond staat. Er zijn te veel uiteenlopende constructies.
 • Het bereiken van een nestkast heeft soms het karakter van het nemen van een stormbaan. Snelstromende beken, spekgladde hellingen en takkenwallen vormen obstakels die overwonnen moeten worden en dat dan met een ladder op je nek.
 • Veel nestkasten zijn vrijwel onzichtbaar voor het publiek en hebben dus nauwelijks educatieve waarde.
Pauze
Tulpenboom

Het schoonmaken van de nestkasten: Doen wij het wel goed????

Op internet is een een aantal manieren te vinden om nestkasten schoon te maken. Dit is de Vogelbescherming-methode:

 1. Verwijder het vogelhuisje
 2. Verwijder voorzichtig het bestaande nestmateriaal uit het vogelhuisje.
 3. Giet heet water over het nest tegen ongedierte zoals vlooien en andere insecten.
 4. Giet nogmaals heet water in de nestkast en borstel deze volledig uit.
 5. Laat het vogelhuisje drogen en hang het vervolgens weer op.
 6. De bekende vogeldeskundige Nico de Haan voegt daar nog iets aan toe. Hij adviseert als laatste het gebruik van een (afbreekbaar) ontsmettingsmiddel.

Een andere op internet gevonden schoonmaakmethode:

 1. Giet heet water over het nest tegen ongedierte zoals vlooien en andere insecten.
 2. Verwijder voorzichtig het bestaande nestmateriaal uit het vogelhuisje.
 3. Giet nogmaals heet water in de nestkast en borstel deze volledig uit.
 4. Het vogelhuisje drogen en hang het vervolgens weer op.
 5. Trek keukenhandschoenen aan, want heel schoon zal het niet zijn.

N.B. Merkwaardig natuurlijk dat hier wordt begonnen met heet water er te gieten over het bestaande nestmateriaal!!!

Werkwijze volgend jaar

Daarom stel ik voor dat we de volgende keer met een hoogwerker, een heetwaterboiler en een chemicaliëntank de schoonmaakronde doen en daar dan een week voor uittrekken. Misschien kunnen we een speciale rugtas ontwikkelen waarin zich een aantal containers bevindt. Eén voor heet water, één voor een ontsmettingsmiddel en één voor koffie. Verder hebben we dan nog een föhn nodig voor het droogblazen van de nestkast.

Onze nieuwe teamleider mag dat allemaal regelen.

De duim van Bert - Pimpel of kool?

Ook dit jaar hadden we een aantal malen onenigheid over het vaststellen van de soort nestkast. Pimpel- dan wel Koolmees. Invliegopening resp. rond 28 en 32 mm. Helaas was ik mijn duimstok vergeten dus waren we weer aangewezen op de duim van. Ik heb daar al eerder over geschreven en daarbij mijn bedenkingen geuit over de betrouwbaarheid van die meetmethode. In Engeland is de “duim” als maateenheid nog wel in gebruik maar hier al lang niet meer. Volgend jaar kunnen we niet meer beschikken over die betreffende duim dus heb ik mij voorgenomen een staafkaliber te maken met een diameter van 28 mm. en 32 mm.

Kunst

De Heemtuin doet behalve als Heemtuin ook dienst als openlucht expositieruimte. Dit jaar onder de titel “Kunst in de Heemtuin verbeeld”, georganiseerd door de Stichting Kunst in de Heemtuin. Tot 31 oktober is een aantal zeer uiteenlopende kunstwerken van drie kunstenaars ten toon gesteld. De mening van de teamleden over het tentoongestelde liepen nogal uiteenlopend. In één geval werd de kwalificatie “lullig” gebruikt. (foto) In het park zelf is een ook een aantal permanente kunstwerken te bewonderen.

Kunst

Flora

Tussen het schoonmaken van nestkasten door was er ook aandacht de aanwezige flora. Zo werd ik door onze deskundige gewezen op het herkennen van de Tulpenboom ter onderscheiding van de Magnolia. Verder passeerden de Vleugelnoot en de Mispel. Verleden jaar ook al genoemd maar weer vergeten: de Vogelkers (stank bij beschadiging schors) en de Kardinaalsmuts (kurklijst). Verder werd ik gewezen op een paar zeldzame soorten: de Digitalis Provocatis en de Digibetis Erectis. Enkele bomen lijken te leiden aan “rode stip”. (eigen waarneming)

Tulp

Zwammen

Afgezien van het onderlinge gezwam was er ook een overvloed aan zwammen te bewonderen.

Zwammen

Afsluitend

Afsluitend wil ikbedanken voor zijn bijdrage aan dit Belevingsverhaaltje en voor het vele werk dat hij de afgelopen 35 jaar heeft gedaan met het opzetten en onderhouden van dit nestkastenproject. Het heeft ongetwijfeld tot veel “nakomelingen” geleid.

Ik wensveel succes met het Teamleiderschap. We zullen dit project zo goed mogelijk blijven volgen.

Het zou mij overigens niet verbazen alsbij de volgende jaarronde “toevallig” in de buurt is.

Rest mij nog de parkbeheerders te bedanken voor hun medewerking en gastvrijheid. Het was een mooie en enerverende dag.

 

Voor vragen over de waarnemingen (rondes en verslaglegging) in de Houtkamp kunt u zich tot richten. Voor informatie over de nestkasten neemt u met contact op.