Broedvogelinventarisatie 1983-2002

SOORTNAAM
'83
'84
'85
'86
'87
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
BIJZ. LAATSTE JAAR
Fuut
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
voedsel? verstoring?
Knobbelzwaan
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
teveel verstoring
Wilde Eend
18
17
20
19
20
18
20
20
20
20
19
18
17
27
20
23
26
33
33
21
tm.'98: incl. Soepeend
Soepeend
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6
9
13
12
tm.'98 bij Wilde Eend
Sperwer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
minimaal 1 jong vliegvlug
Fazant
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
toevalstreffer in '87
Meerkoet
10
8
5
5
8
13
15
15
17
20
18
16
17
16
15
14
12
11
11
12
stabilisering lager niveau
Waterhoen
0
3
3
6
7
12
11
13
13
15
15
19
12
12
17
15
13
11
12
12
stabilisering na daling
Houtduif
12
15
17
20
29
29
30
36
32
41
38
30
31
38
45
38
43
46
42
40
stabiel rond 40 broedparen
Holenduif
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3
2
5
3
6
4
3
1
2
daling: nesten kauw klimop
Turkse Tortel
15
17
20
30
29
33
35
32
29
23
22
25
15
10
17
10
10
5
4
2
thans meer woonwijkbewoner
Zomertortel
0
1
1
2
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
uitgestorven
Koekoek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
park ligt geïsoleerd
Groene Specht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
park is deelterritorium
Grote Bonte Specht
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
2
1x nestkast, 1x boomholte
Witte Kwikstaart
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
toevallige broedvogel
Winterkoning
18
20
21
19
22
22
26
29
26
29
29
28
29
22
22
27
27
24
22
23
vrij constant rond 25 terr.
Heggenmus
18
26
24
21
27
25
30
29
27
26
27
24
23
23
20
16
16
12
10
5
daling: "pioniersoort"
Roodborst
1
1
2
2
3
3
9
13
11
12
13
17
14
13
14
13
19
11
19
14
lijkt normaal aantal terr.
Gekraagde Roodstaart
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
incidentele broedvogel
Zwarte Roodstaart
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
toev. broedv. (nieuwbouw)
Merel
45
48
47
50
48
51
50
52
50
49
52
50
51
50
49
44
53
42
52
48
schommelt rond 50 terr.
Zanglijster
11
16
15
16
15
17
15
13
12
12
14
18
12
12
10
10
8
8
9
6
prefereert tuinen woonwijk
Bosrietzanger
4
6
6
6
9
10
11
7
6
8
8
6
6
7
9
4
2
1
3
2
structureel op lager niveau
Kleine Karekiet
3
6
6
8
12
17
12
16
14
19
18
18
19
19
18
17
12
12
9
9
structureel op lager niveau
Spotvogel
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
uitgestorven
Grasmus
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
onregelmatige broedvogel
Braamsluiper
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
incidenteel territoriumhouder
Tuinfluiter
6
10
8
9
15
15
13
10
9
6
13
8
8
10
8
8
6
2
2
3
sterk omlaag (park ouder)
Zwartkop
9
8
11
12
11
13
16
15
12
17
17
15
11
14
12
15
16
12
14
8
populatie schommelt
Fitis
12
14
13
8
13
11
8
8
7
12
8
9
6
8
7
8
5
3
4
0
sterft uit (park ouder)
Tjiftjaf
9
10
15
12
14
12
13
13
11
15
16
14
12
13
17
22
11
11
10
9
flinke schommelingen
SOORTNAAM
'83
'84
'85
'86
'87
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
BIJZ. LAATSTE JAAR
Bonte Vliegenvanger
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
uitgestorven
Grauwe Vliegenvanger
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
uitgestorven
Glanskop
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
toevallige broedvogel
Pimpelmees
11
12
11
13
13
18
22
16
20
18
18
20
15
15
18
15
19
17
17
16
stabiele populatie
Koolmees
16
19
18
30
28
31
26
25
25
26
25
30
24
26
20
26
25
29
27
28
stabiele populatie
Staartmees
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
0
5
6
2
2
3
3
3
3
5
bovengemiddeld jaar
Boomkruiper
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2
2
2
2
4
4
5
5
4
deelterritoria buiten park
Spreeuw
12
15
10
15
10
10
5
7
7
5
7
4
2
0
1
0
0
0
0
1
in afgebroken boom HT
Gaai
2
2
3
5
7
7
8
8
8
10
11
13
9
13
13
9
15
11
10
6
neg.invl.Zw.Kraai/Sperw.?
Ekster
5
6
7
9
10
11
10
13
13
13
17
15
15
16
18
19
15
12
11
14
neg.invl. groei Zw.Kraai ?
Zwarte Kraai
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
meer terr. dan broedgevallen
Kauw
1
3
3
5
7
5
3
3
2
3
4
3
4
16
20
22
17
5
18
19
in klimopbomen (+2x NK)
Huismus
45
50
55
55
45
45
15
15
20
18
20
23
19
13
17
12
8
6
2
1
uitsterfgevaar is reŽel
Vink
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
2
2
3
2
3
2
5
2
2
vaak late vestigingen
Groenling
3
4
9
5
7
12
11
6
11
12
15
9
6
12
3
2
2
0
1
1
blijkt veel vooral tuinvogel
Putter
2
3
5
4
5
5
2
1
5
3
5
3
1
2
2
1
1
0
1
0
nu vooral straat-/laanvogel
Rietgors
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
0
1
late vestiging (mei)
Totaal territoria/ broedparen
293
345
359
392
429
456
429
425
421
441
459
453
395
426
429
415
408
358
377
333
laagste aantal sinds 1983
Totaal aantal soorten
28
30
30
32
36
35
37
35
35
32
34
35
34
34
34
33
37
34
35
33
2 minder dan in 2001
Totaal aantal soorten 1983/ 2002:
49
                                      geen nieuwe soorten