Alfabetische gebiedenlijst

De Rijnstreek heeft vogelpolders en vogelgebieden

In "ons vogelgebied" komen vele soorten voor. We bieden u de keuze op zoek te gaan naar gebied (geografie) of naar belangstelling. Bij gebieden treft u meestal een zeer gedetailleerde inventarisatie aan, soms inclusief een afbeelding van het gebied. Op deze kaart ziet u waar de gebieden in de Rijstreek liggen. Vanaf de kaart kunt u ook gebieden kiezen.

Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

Zangvogels

Zangvogels zijn het hele jaar door te zien en te horen. In de herfst en de winter vallen ze minder op, omdat ze dan vrijwel niet zingen. Het zangseizoen begint voor een aantal soorten al vroeg: zanglijsters en heggemussen zijn al in februari te horen. De piek van de zangactiviteit ligt in mei. Dan zijn de zomergasten teruggekeerd uit Afrika, en worden de territoria luid zingend bewaakt. Voor de liefhebbers van vogelgeluiden is dit de tijd om vroeg op te staan voor een concert in de buitenlucht. De leukste plek om van de zangvogels te genieten is natuurlijk in de eigen buurt. Vlakbij zijn vast merels, winterkoningen en roodborsten te vinden. Maar ook tjiftjaf, heggemus, vink en zanglijster laten zich op veel plaatsen horen. Doe op een mooie voorjaarsochtend in het weekend lekker raam of balkondeur open en ga lekker in bed liggen luisteren: leuker vogelen is er niet! In het gebied van de vogelwerkgroep zijn echter ook andere goede plekken voor zangvogels..

Weide­vogels en Stelt­lopers

In de winter gaat de aandacht van veel vogelaars uit naar de in ons land overwinterende ganzen en zwanen. Beroemde gebieden zijn Zuid-West Friesland, de Flevopolders en het Deltagebied. Ook dichter bij huis kunnen deze vogels echter worden waargenomen. Van november tot maart verblijven in de weilanden van de Rijnstreek namelijk regelmatig groepen van deze typisch Hollandse wintergasten. Niet voor niets heeft het kabinet besloten de HSL juist in dit gebied in een tunnel aan te leggen!

 

Watervogels

(Water-)vogels kijken is vooral leuk als vogels zich rustig laten bekijken. Bij veel eenden is dat het geval. Rustig dobberend op een plas laten ze zich vanaf de kant goed zien. Vaak zwemmen eenden in grote groepen bij elkaar: een spectaculair gezicht. Het bekijken van zo'n groep is ook spannend: de smienten, kuifeenden en meerkoeten zijn snel genoeg herkend, maar door wat langer te kijken kan er vaak een bijzonderheid worden ontdekt. De ene keer bijvoorbeeld een krakeend, een andere keer een grote zaagbek. Watervogels kijken is een echte winterse bezigheid. De meeste eenden bevinden zich van half oktober tot half maart in Nederland. In en rond het gebied van de Vogelwerkgroep Hazerswoude/Koudekerk e.o. zijn verschillende plekken waar zich regelmatig groepen watervogels bevinden.

 
 

Weidevogels

De weiden rondom Koudekerk aan den Rijn zijn vooral interessant vanwege de weidevogels en steltlopers. Vrijwel het jaar rond kunnen er kieviten en scholeksters worden gezin.en. Elk voorjaar wachten veel vogelaars met spanning op de terugkeer van de grutto's en de tureluurs, die de winter zuidelijker doorbrengen. Al vanaf februari kunnen de eerste grutto's worden waargenomen. Eerst zitten ze in grote groepen (soms een paar honderd) in plassen bij elkaar, maar al snel verspreiden ze zich over het gebied om te broeden. Iets later zijn ook de tureluurs present. Andere typische soorten van het weidegebied zijn graspieper, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. Veel leden van de vogelwerkgroep doen mee aan het weidevogelbeheer, waarbij nesten worden beschermd tegen het maaien. In het gebied kunnen met name in de trektijd (maart-mei, juli-oktober) ook andere soorten steltlopers gezien worden. Oeverlopers zijn dan bijna overal waar te nemen. Groepjes kemphanen, goudplevieren of watersnippen zijn zeker niet uitzonderlijk, maar het is zeer onvoorspelbaar waar ze te zien zijn. Dit laatste geldt ook voor de zwarte ruiters, groenpootruiters en witgatjes die in kleine aantallen door het gebied trekken.

Westvaart
Gemeente / Gebied Vogelsoorten

Rijnwoude

 
Spookverlaat en Kruiskade
Elfenbaan  
De Wilck en de Westvaart  
Ruige Kade en Mattenkade  
Bentwoud  

Alphen aan den Rijn

Heemgebied van de Kromme Aar
Zegerplas
Ericapark  
Zaans Rietveld  

Rond Leiden

 
Polderpark Cronesteyn Leiden
Park de Houtkamp Leiderdorp
Leidse Hout Leiden, Oud-Poelgeest Oegstgeest en Huys te Warmont Warmond

Elders

 
Wijde Aa Hoogmade
Zuidelijke overlanden Braassemermeer Jacobswoude
Vogelplas de Starrevaart Voorschoten
Vlietland Voorschoten  
Weipoortse Vliet Zoeterwoude  
Noord Aa en Zoetermeerse plas Zoetermeer
Doeshofpolder Hoogmade