Groenpootruiter

In de weilanden aan de beide zijden van het Spookverlaat zijn verschillende soorten weidevogels te zien. Daarnaast is er in de plasjes langs de zuidzijde kans op steltlopers. De beste tijd daarvoor is 's ochtends vroeg of 's avonds omdat de kans op verstoring door verkeer op de weg kleiner zijn. Groot voordeel is dat de vogels relatief dichtbij zitten, zodat ze met de verrekijker goed te zien zijn.

Met wat geluk en door regelmatige bezoeken kunnen met name in de trektijd kemphanen, wulpen, grutto's, watersnippen, tureluurs, oeverlopers, groenpootruiters, zwarte ruiters, witgatjes en bosruiters gezien worden. De vogelhut "Amalia" biedt daarvoor een goede plaats.

Zangvogels zitten in de bomen en struiken bij het Spookverlaat

Kijk bij de Starrevaart naar Weidevogels