Vanaf het fietspad op de Ruige Kade en Mattenkade is er een goed overzicht over de polders ten noorden van de Rijn.

Ook hier kunnen de meer algemene weidevogels worden gevonden. In het voorjaar valt te genieten van de spectaculaire baltsvluchten van de grutto's en kieviten. In de sloten is er in voor en najaar kans op zwarte ruiters, oeverlopers en watersnippen. In het vroege voorjaar zitten er soms grote groepen wulpen, terwijl er in de trektijd vaak grote groepen kieviten, goudplevieren, kramsvogels en koperwieken het gebied bezoeken. Ook kemphanen zijn dan nogal eens te zien. Bijzondere broedvogel in het gebied is de zwarte stern.