Kaart

 

Meestal bevinden de kleine zwanen zich in de Lagenwaardse en Hondsdijkse polder, soms in gemengde groepen met knobbel-, wilde en zwarte zwaan. zodat een fietstocht rondom deze polders in de winter vaak de moeite waard is. Ook ganzen kunnen hier van november tot februarie worden gezien. Het gaat meestal om groepen van een paar duizend (tot 8000) kolganzen waartussen inmiddles alle overige soorten ganzen zijn aangetroffen. Ook de dwerggans, sneeuwgans en de roodhalsgans. De toendrarietgans kan talrijk zijn, in aantallen oplopend tot 3000 exemplaren. Wie meer wil weten over het ringen kan terecht op de internet-site over het ringen van de kolganzen (blessgans)

De Ruige kade en de Mattenkade zijn van belang voor ganzen en zwanen en voor weidevogels

Kleine zwanen in de Lagewaard
Kleine Zwanen in de Lagewaard

Ook ten noorden van de Rijn ligt een prima ganzen en zwanengebied. Vanaf Leiderdorp gezien liggen hier achtereenvolgens de Achthovener Polder, de Honddijkse polder en de Lagenwaardse polder. Deze polders zijn vanaf het fietspad op de ruige kade en de Mattenkade prima te overzien.

De recentste waarnemingen op de Ruige kade en de Mattenkade kan je vinden op waarneming.nl.