Het pad van de Kromme Aar
Het pad langs de Kromme Aar

Het Heemgebied ligt aan de noordoostkant van Aphen aan de Rijn. Je kunt langs twee kanten het niet zo grote gebied bekijken. Oude bomen, moeras met rietbegroeiing en open water vormen de voornaamste biotopen.

Behalve futen, meerkoeten, waterhoentjes en eenden zijn er verschillende zangvogelsoorten te zien en te horen. Kleine karekiet, rietgors, winterkoning scoren hoog, maar ook rietzanger, kneu, tjiftjaf, witte kwikstaart, heggenmus en bosrietzanger en -incidenteel- ijsvogel en blauwborst zijn te verwachten.

U kunt aan de zuidzijde van de Braassemermeer ook naar zangvogels luisteren