Aan de zuidoever van het Braassemermeer ligt het natuurreservaat Grote Hem. Het gebied biedt een variatie aan biotopen met grote aantrekkingskracht op zangvogels. Moeras, ruigte en waterkant bieden plaats aan vele vogelsoorten.

Soorten als rietgors, rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, spotvogel en winterkoning komen er voor. Van de struweelvogels zijn tuinfluiter, zwartkop, fitis en tjiftjaf present.

Daarnaast bevinden zich in de directe omgeving plattelandsvogels als gele- en witte kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper, ringmus en boerenzwaluw.

Waar de weg tussen Woubrugge en Rijnsaterwoude de dijk raakt bevindt zich in het bos een kolonie blauwe reigers. De vogels zijn vanaf deze weg goed te zien en te beluisteren.