Braasemermeer

Kaart van Braasememeer

Het Braassemermeer is eigendom van SBB en 20 ha groot. Aan de zuidelijke over van het Braassemermeer ligt een gebied met overlanden, open water en zes eilanden: De Vennen, de Grote Hem en Kleine Hem. De zuidzijde van het Braassemermeer bezoekt u voor zangvogels.

Recente waarnemingen staan op waarneming.nl.