Zaans Rietveld

Het Zaans Rietveld is op de kaart hierboven het zwarte gebied onder de N11 ten zuiden van de wijk Kerk en Zanen van Alphen aan den Rijn.
Om er te komen: Neem de afslag van de N11 naar het Archeon. Linksaf bij de stoplichten. In plaats van rechtdoor naar het Archeon direct linksaf het Rietveldse Pad op. Onder de N11 door en een klein stukje verder is links de parkeerplaats.

Nieuwe natuur bij Alphen aan den Rijn

In 2001 is er een plan opgesteld voor de herinrichting van de Rietveldse Polder. Dit is een veenweidepolder tussen de stadsrand van Alphen aan den Rijn en het boomkwekerijgebied van Boskoop. Het gebied is ongeveer 275 hectare groot. In het middelste deel van deze polder, is in 2006 een natuurgebied aangelegd van zo'n 38 hectare.

Dit natuurgebied maakt deel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur en vormt een belangrijke ecologische verbinding met andere waterrijke gebieden in de regio. De natuur bestaat uit nat en bloemrijk grasland, sloten, rietland en langs de randen opgaande beplanting. Het gebied biedt een plek aan verschillende diersoorten, zoals libellen, waterspitsmuizen en weidevogels. Het Zaans Rietveld is goed toegankelijk via een fiets-en wandelpad. Het was de bedoeling om meer grond te verwerven voor natuur en tegelijkertijd de landbouwstructuur te verbeteren via een kavelruil. Helaas is dat niet gelukt. Dit deel van het Zaans Rietveld blijft voorlopig zijn agrarische functie houden (..). Wel gaat de gemeente Alphen aan den Rijn proberen agrariërs te interesseren voor zogenaamde groene diensten.

De belangrijkste vogelsoorten in het Zaans Rietveld zijn de watervogels en de weidevogels.

Kaart

Een kaart met de ligging van het Zaans Rietveld kunt u in detail bekijken via GoogleEarth.

Waarnemingen

De waarnemingen voor het Zaans Rietveld worden geregistreerd bij waarneming.nl. Binnen de vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o.is niemand specifiek actief voor dit gebied.

2007- Opening

Het natuurgebiedje is op 3 februari 2007 officieel geopend door allerlei ‘de officiële mens’, maar de vogels hadden het natuurlijk allang gevonden. Sinds 2012 staat er een vogelkijkscherm.

2014 - Groot wild in het Zaans Rietveld

   SBB   

Schotse Hooglanders zullen Staatsbosbeheer voortaan helpen met het beheer van het Zaans Rietveld in Alphen aan den Rijn. De begrazing door Schotse Hooglanders zorgt ervoor dat het open karakter van het landschap behouden blijft. De komst van de dieren is mogelijk gemaakt door Vogelpark Avifauna en de Rotary Club Alphen aan den Rijn. Zij organiseerden op 23 augustus 2013 een benefietavond om het geld hiervoor bijeen te brengen. Dit heeft voldoende opgeleverd om de koeien te laten grazen. Vanaf dierendag (4 oktober 2013) zullen de Schotse Hooglanders te zien zijn in het Zaans Rietveld.

Hooglanders

De stieren zijn eerst gecastreerd, anders zijn ze toch wat gevaarlijk...

De Hooglanders waren een week eerder uit het Staatsbosbeheer gebied ‘Leidschendammerhout’ gehaald. Stieren houd je niet te lang bij de kudde waar ze geboren zijn. Eenmaal bij onze werkschuur in Den Haag zijn ze gecastreerd. Ossen (gecastreerde stieren) zijn nu eenmaal rustiger dan stieren. Dit is gunstiger voor het publiek die ze op de wandelpaden kan treffen, maar ook voor de andere dieren in het natuurgebied. In het weideseizoen lopen de ossen namelijk tussen de koeien van een boer die hier grasland van Staatsbosbeheer pacht. De koeien gaan in de winter naar binnen; de Schotse Hooglanders grazen jaarrond in het gebied. Door hun manier van grazen, betreden en mesten houden de Schotse Hooglanders het gebied open en ontstaat er meer variatie in de vegetatie, waaronder meer kruiden. Hierdoor komen er meer insecten, waarvan ook de vogels profiteren. Bezoekers kunnen de grote grazers elke dag aan het werk zien. Wie een wandeling tussen de dieren niet ziet zitten, kan een rondje om het begrazingsgebied heen lopen.

Het Zaans Rietveld heeft al eerder een gift mogen ontvangen. In 2010 heeft de jaarlijkse benefietavond geld opgehaald om een vogelkijkscherm in het gebied te realiseren. Samen met giften van andere partijen is later dat jaar een scherm geplaatst. Staatsbosbeheer is blij met de betrokkenheid en inzet van Vogelpark Avifauna en de Rotary Club Alphen aan den Rijn. Deze financiële bijdragen zorgen voor een heel mooie impuls aan de ontwikkeling van het Zaans Rietveld, die we anders niet hadden kunnen realiseren.

 

Purperreiger
© Foto's van Jaap Engberts en

 

De informatie over het Zaans Rietveld werd samengesteld in samenwerking met .