Oase tussen auto's en treinen

De echte vogelaars weten het al lang. Het Zaans Rietveld ten zuiden van Alphen is een natuurgebiedje waar je leuke soorten kunt scoren. Sinds kort staat er een vogelkijkscherm, maar dat staat nog wel een beetje verloren in de ruimte.
“Ik hoopte dat ik zowel de Winter- als de Zomertaling kon bekijken,” zegt deskundige . De laatste eendensoort laat zich echter nog niet zien. Samen met Willem Scheeres houdt Hoogeveen precies bij wat er in het gebied aan komt vliegen. Sinds 2007, toen het natuurgebiedje bij het Rietveldsepad officieel geopend werd, zijn er 202 soorten gespot. Hoogeveen: “Dat is best veel voor zo’n klein stukje.”
Groot is inderdaad anders. Het natuurgebiedje midden in een veenweidepolder bestrijkt zo’n 32 hectare. Rustig is ook anders. Dichtbij raast het autoverkeer over de N11, af en toe komt er een trein langs en op de naastgelegen boerderij blaft voortdurend een koppel honden.

Maar de vogels laten zich hierdoor niet afschrikken. Dat doen ze wel door de mensen die van het pad af naar het scherm lopen. “Er moet nog een bomenrij langs,” zegt. “Je kunt er nu zo naast gaan staan en dat verstoort ze.”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor het scherm er stond. [enkele quotes uit het oorspronkelijke artikel zijn verwijderd, redactie website]. De stichting De Veenweiden, die ook een gebouw in Zegersloot beheert, is om praktische reden de eigenaar geworden en de onderhoudsgroep van het IVN zal het vogelscherm onderhouden. De vogels zal het intussen een zorg zijn wie wat doet. Op doortrek zijn honderden Grutto’s neergestreken om hier uit te rusten en te foerageren. Sommigen bouwen nesten in de omgeving, anderen trekken verder. Het grutto-grutto-grutto is niet van de lucht. “Als in de omgeving gemaaid wordt, komen ze terug,” legtuit. “Je hoopt maar dat de jongen dan groot genoeg zijn.”

Hij somt enkele bijzondere soorten op die hier zijn waargenomen: overvliegende Kraanvogels, Rode en Zwarte Wouw, Porseleinhoen, Roerdomp, Purper-reiger, Kwak, Slechtvalk en Blauwe Kiekendief. “We hebben ook de Sprinkhaanzanger gehad, die heeft hier misschien gebroed en vorig jaar zat de Snor hier.”

Toekomst

Nu wordt het tijd om een passend beheersplan te ontwikkellen waarin onder meer zal staan dat het zaak is dat het water in deze tijd niet te hoog staat, want dan kunnen de steltlopers niet terecht. Nu is dat wel het geval.: “Je moet slikranden hebben en eilandjes. De randen moeten veel meer aflopen. Hoe meer water er is, hoe minder ze komen. Je merkt dat er soms water wordt ingelaten hij een sluisje, maar ik weet niet wie daar aan de knoppen zit."

 

De informatie over het Zaans Rietveld werd samengesteld in samenwerking met .