Biotopen

Het park De Houtkamp en de naastgelegen heemtuin in Leiderdorp zijn het hele jaar de moeite van een bezoek waard. Het gebied kent verschillende biotopen: een plas met:

 • riet,
 • bos,
 • kapvlaktes,
 • hagen,
 • houtwallen en
 • twee vennen.

Broedvogels

Er broeden meer dan 30 verschillende vogelsoorten, met in totaal ongeveer 400 broedparen. Algemene zangvogels zijn:

 • winterkoning,
 • roodborst,
 • heggenmus,
 • pimpelmees,
 • koolmees en
 • merel,

soorten die een groot deel van het seizoen te horen zijn.

Zomergasten die in de Houtkamp broeden zijn:

 • fitis,
 • tjiftjaf,
 • zwartkop en
 • tuinfluiter.

Wie de zang van deze laatste twee soorten uit elkaar wil leren houden kan hier dus zeker terecht.

In het rietbiotoop broeden verschillende paren kleine karekieten en bosrietzangers, terwijl ook de rietgors aanwezig is.

Andere interessante broedvogels zijn:

 • boomkruiper,
 • putter,
 • holenduif,
 • koekoek en
 • staartmees.

Recentelijk hebben zowel de grote bonte als de groene specht territoria in de Houtkamp gevestigd.

Winter

Maar ook buiten het broedseizoen kunnen leuke waarnemingen worden gedaan. Wintergast of doortrekker zijn bijvoorbeeld:

 • ijsvogel,
 • vuurgoudhaan,
 • kramsvogel,
 • koperwiek
 • ijs, en
 • paapje,
 • bonte vliegenvanger en
 • rietzanger
 • in het park zijn waargenomen.

Het park kent echter ook bijzondere gasten zoals:

 • draaihals,
 • appelvink en
 • grote gele kwikstaart.