Ericapark

Het Ericapark is gebiedje van ca. 200m x 140m in Ridderveld I te Alphen aan den Rijn (niet erg groot dus). Het is een onderdeel van de "bloemenbuurt". Langs de noordgrens loopt een boezem-kanaaltje met op de oever een gemengde begroeiing van bomen en ruige ondergroei. Aan de oostkant van het gebiedje staan een veertigtal vrijstaande huizen op kavels van tussen de 400 en 800 m2. Verder zijn er nog wat grasvelden, afgewisseld met ruige bossages en wat hoge bomen. In het groen staan twee schoolgebouwen en een gezinsvervangend tehuis. Het wijkje is nu zo'n dertig jaar oud en de begroeiing heeft zo langzamerhand volwassen afmetingen bereikt. Hoewel niet groot is het toch een erg leuk vogelgebiedje.


Situatieschets 2020

Wat het Ericapark betreft, ja er is nog al wat veranderd. De begroeiing die de gemeente had gesloopt is wel weer min of meer terug, maar daarmee nog niet de vogelbevolking. Verder zijn de 2 scholen afgebroken en daarvoor staan er nu 26 eensgezinswoningen met (je raadt het al) merendeels “betonnen” tuinen. Ook het gezinsvervangend huis met grote tuin is niet meer. Daar staat nu een gezondheidscentrum + wonen) lees een groot flatgebouw en uiteraard geen tuin meer. Het soortenlijstje is niet zozeer ingekort, maar het aantal vogels is naar mijn idee toch wel veel kleiner geworden. Huismus is niet meer te zien, spreeuwen bij uitzondering. Vroeger had ik strijk en zet altijd mus, spreeuw, zanglijster, merel, winterkoning, heggemus als broedvogel in mijn tuin. Die merel en die heggemus doen dat nog wel, maar de rest zie ik heel weinig. Waar het aan ligt?

Toch blijft het wel leuk kijken in mijn tuin en in de buurt. Want verrassingen zijn er ook zo af en toe. Wat dacht je van 3 dagen lang een zomertortel in de achtertuin, en 2 dagen 3 pestvogels in de voortuin? Een vogelaar ziet altijd wat.

Resultaten BMP-S seizoen 2005

Soort
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
huismus
64
23
24
18
21
-
-
vink
3
7
6
5
4
-
-
groenling
2
1
1
1
2
-
-
zwartkop
3
2
1
1
-
-
tuinfluiter
1
-
-
1
1
-
-
fitis
1
3
-
2
2
-
-
tjiftjaf
5
7
3
4
5
-
-
heggenmus
6
5
3
4
5
-
-
roodborst
2
3
5
4
-
-
boomkruiper
1
1
1
2
2
-
-
winterkoning
8
6
6
5
6
-
-
koolmees
12
11
12
9
8
-
-
pimpelmees
8
4
6
5
6
-
-
staartmees
3
2
1
-
-
merel
13
14
6
5
7
-
-
zanglijster
2
3
3
2
2
-
-
spreeuw
7
7
5
6
-
-
ekster
2
1
1
2
2
-
-
gaai
2
1
1
1
2
-
-
zwarte kraai
1
2
1
1
2
-
-
grote bonte specht
2
1
1
1
1
-
-
turkse tortel
1
4
3
3
3
-
-
houtduif
3
3
5
3
4
-
-
fazant
1
-
-
wilde eend
n.g.
1
1
2
1
-
-
waterhoen
n.g.
1
1
-
-
meerkoet
n.g.
2
2
1
2
-
-
fuut      
1
 
-
-
groene specht
1
1
 
-
-

De gemeente heeft de hele wijk vanaf het voorjaar tot nu (eind november) op de schop genomen. Riolering en straten zijn/worden een halve meter opgehoogd. Tientallen bomen en (minstens zo erg) de ruige ondergroei zijn rücksichtslos aan het geweld ten offer gebracht. Enfin, een compleet zootje. Het zal nog een hele tijd duren voor de biotoop weer een beetje lijkt op wat die geweest is.

Beetje zielig was het ook wel. Eksters die “hun” boom niet meer konden vinden. Eindeloos werd er gebakkeleid om van de bomen die nog wel waren blijven staan “hun broedboom” te maken. De Boomklever die zich vorig jaar meldde, ook niet meer gezien of gehoord natuurlijk.

Klein lichtpuntje was dat de Groene Spechten (nu ze niet meer op het grote gemeentegrasveld terecht konden) mijn voortuin kennelijk een heel aantrekkelijk alternatief vonden. Heel regelmatig waren ze (mannetje, vrouwtje) te zien, ijverig gaten prikkend in mijn grasveldje. Grappig was ook dat op een zeker moment 2 Groene Spechten en een Grote Bonte Specht tegelijkertijd in mijn voortuin hun eten aan het zoeken waren. Dat komt toch niet dagelijks voor in een stadstuin. Eigenlijk mag ik niet klagen. Maar verder, was er vooral veel herrie, stof en rommel. Dus, helaas voorlopig geen broedvogelcijfertjes meer van het Ericapark.

Resultaten BMP-S seizoen 2003

Mijn eerste lustrum als BMP-teller! Helaas niet met als beloning een uitbreiding van het aantal soorten of het aantal paartjes. Integendeel zelfs, eigenlijk gaat er ieder jaar weer iets vanaf. De oorzaak daarvan is niet zo duidelijk. Misschien de kattenstand, want die breidt zich maar uit en mogelijk speelt ook de sperwer een rol. Deze is uiteraard geen broedvogel van het Ericapark, maar hij/zij vindt het kennelijk wel een uitstekend jachtterrein. Zo af en toe zie hem/haar (vlg. mij vooral haar) door de tuinen jakkeren.
De groene specht niet meer mee kunnen tellen (wordt gelukkig nog wel gehoord en gezien, maar ver buiten de datumgrens).De zwartkop heeft dit jaar helemaal zijn fraaie zang niet laten horen. Althans niet tijdens de BMP-ronde en dat is toch echt een voorwaarde om op de lijst genoteerd te mogen worden. Tant pis, volgend jaar beter. In elk geval was het weer leuk om bezig te zijn met de BMP.

Resultaten BMP-S seizoen 2002

Ericapark
Ericapark badend in de zon Rogier Verbeek

Evenals voorgaande jaren is het Ericapark in Alphen aan den Rijn weer op broedvogels gecontroleerd volgens de SOVON-handleiding. Een leuke bezigheid, maar het zou nog leuker zijn als je zou kunnen constateren dat de vogelstand op peil blijft (en liefst zich nog uitbreid). Dat is helaas niet het geval. Evenals elders blijft de mussenstand in mineur. Nieuwe soorten hebben zich ook niet gemeld. De groene specht die vorig jaar zijn opwachting maakte, heeft ook dit jaar weer van zich laten horen. Weliswaar vertikte hij/zij het om tijdens de bezoekrondes territorium indicerend gedrag/geluid te laten registreren, maar daar staat tegenover dat het paar dat op andere tijdstippen (duidelijk waarneembaar vanuit mijn tuin) dat wel deed. Dus vooruit toch maar in de annalen vermeld. Want als je begin augustus voortdurend een paartje + 2 jonge groene spechten en in je tuin en in je directe omgeving ziet en hoort, dan wil je dat toch niet stilhouden. Dus toch maar in de lijst opgenomen.

Resultaten BMP-S seizoen 1999-2001

In het seizoen 1999 is voor het eerst gestart met broedvogeltellingen (BMP-S.) in het Ericapark te Alphen aan den Rijn. Dit seizoen werd er dus voor de 3e keer geteld. Te vroeg om al conclusies te trekken, behalve dan dat de huismussenstand meer dan gehalveerd is t.o.v. de 1e telling, maar dat kan natuurlijk ook (en is het meest waarschijnlijk) aan de onervarenheid van de teller liggen. Voor de overige soorten zijn er geen opvallende afwijkingen te bespeuren. Leuk is wel dat nu de groene specht aan de lijst kon worden toegevoegd. Deze soort was al wel eerder gesignaleerd, maar de waarneming voldeed toen niet aan de vereiste voor BMP-S. Ook leuk, maar uiteraard niet in deze lijst terug te vinden, was het 2-daagse verblijf van een heuse notenkraker dit najaar. Het kleine parkje werd 2 dagen lang "overspoeld" met DBA-ers. Waar een klein parkje groot in kan zijn. Ik kijk nu al weer vooruit naar het nieuwe telseizoen.

Jaar
Soorten
Paren
2004
-
-
2003
23
98
2002
26
90
2001
25
100
2000
25
117
1999
22
144

Historische ontwikkeling

Ontwikkeling van het totaal aantal soorten en paren over de jaren staat in de tabel hiernaast.