Vanaf het fietspad ten zuiden van de Wijde Aa tussen Hoogmade en Woubrugge is de Wijde Aa goed te overzien.

In de winter verblijven er altijd wel wilde eenden, kuifeenden, futen en meerkoeten op het water. Krakeenden, smienten en tafeleenden zijn wat minder algemeen, maar toch regelmatig aan te treffen. Vooral als het kouder is, is er kans op echte wintergasten zoals de brilduiker, de grote zaagbek en het nonnetje. Bijzonderheden die de Wijde Aa in de loop der jaren heeft opgeleverd zijn roodkeelduiker, topper, ijseend, en geoorde fuut.

Er zijn ook veel zangvogels te horen langs de Wijde Aa
Op de Zegerplas ziet u ook veel watervogels