Behalve water en weidevogels huisvest de strook aan de zuidoever van de Wijde Aa in de broedtijd een flink aantal zangvogels. De wandeling vanaf de witte boogbrug bij Ofwegen naar het einde van de Wijde Aa bij Woubrugge duurt ongeveer anderhalf uur en kan veel leuke waarnemingen opleveren.

Zeer algemeen zijn kleine karekiet, tuinfluiter, fitis, rietgors en winterkoning. Ook bosrietzanger, tjiftjaf, rietzanger, spotvogel, heggenmus, ringmus en groenling zijn aanwezig. Wie goed oplet, net over het bruggetje bij het witte huis maak een goede kans om een grauwe vliegenvanger te zien. Met veel geluk zijn in de trektijd ook specialiteiten als grote karekiet, snor en paapje aan te treffen.

Op de Wijde Aa ziet u ook veel watervogels, in Cronesteyn kunt u ook luisteren naar zangvogels