Zegerplas

De Zegerplas in Alphen aan de Rijn biedt 's winters plaats aan duizenden eenden. Aangezien de Zegersplas erg diep is, en dus relatief laat dichtvriest, is de plas vooral in vorstperioden interessant omdat zich dan veel watervogels daar verzamelen. De plas is vanaf wegen rondom goed te overzien, dus de route kan het best worden gekozen afhankelijk van de stand van de zon. De recentste waarnemingen staan op waarneming.nl.

Excursie Zegerplas - 12 januari 2003

Een indruk van de vogelrijkdom in de winter geeft het overzicht van waarneming van deze recente excursie
 1. Dodaars
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Roerdomp
 5. Blauwe reiger
 6. Ooievaar
 7. Knobbelzwaan
 8. Grauwe gans (in vlucht)
 9. Smient
 10. Krakeend
 11. Wilde eend
 12. Tafeleend
 13. Kuifeend
 14. Nonnetje
 15. Grote zaagbek
 16. Buizerd
 17. Waterral
 18. Waterhoen
 19. Meerkoet
 20. Wulp
 21. Kokmeeuw
 22. Houtduif
 23. Turkse tortel
 24. Grote bonte specht
 25. Merel
 26. Kramsvogel
 27. Zanglijster
 28. Vlaamse gaai
 29. Ekster
 30. Kauw
 31. Zwarte kraai
 32. Spreeuw
 33. Winterkoning
 34. Roodborst
 35. Goudhaantje
 36. Vuurgoudhaantje
 37. Staartmees
 38. Pimpelmees
 39. Koolmees
 40. Huismus
 41. Vink
 42. Sijs