Vlietlanden

Het gebied Vlietland ligt tussen de Vliet en de A4, oostelijk van Voorschoten. Langs de oostelijke oever loopt een fiets/wandelpad direct langs het water. Op de westelijke en zuidelijke oever kun je alleen lopend op de dijk over het water uitkijken.

Op Vlietland zijn - behalve misschien na strenge vorst - geen spectaculaire aantallen eenden te verwachten. Daarvoor is het water van deze zandwinplas kennelijk te diep. Toch kan een fiets- of wandeltocht rondom Vlietland leuke waarnemingen opleveren. Beginnend vanaf de noordzijde kom je eerst langs de spartelvijver. Hier zijn kuifeenden en meerkoeten maar ook dodaars vaak van dichtbij te zien. Iets verderop valt Vlietland vanaf de oostoever ('s ochtends licht in de rug) goed te overzien. Een telescoop is gezien de omvang van het gebied aan te bevelen. Richting het zuiden is het wandelpad direct langs het water door het gebied met de Schotse Hooglanders het beste. Hier vandaan is vooral de luwte van de noordoever van het eiland het bekijken waard. Krakeenden zitten hier de hele winter, maar ook dodaarsjes, futen, en tafel- en kuifeenden. Met wat geluk zijn ook wintertalingen en brilduikers present, maar ook geoorde fuut en grote zeeŽend zijn hier gezien.

Kaart

Nog meer watervogels zijn te zien op de Starrevaart.