Natuurontwikkelingsgebied (HSL-compensatiegebied) naast de Does (beheerder: Staatsbosbeheer).
Hier ingericht op advies van Stichting Comité Doesburg (“Pleidooi voor groen, blauw en geel”)

Contact en tellingen

heeft in 2011 de slaapplaatsen geteld