Soort 13-3 19-3 10-4 15-4 17-4 25-4
Aalscholver       3    
Blauwe Reiger       1    
Lepelaar         1 1
Grauwe Gans   4 6 15 25 21
Canadese Gans (Grote of Kleine) + 11 14 41 13 6
Brandgans     22 17 15 6
Nijlgans     2 2 2 2
Bergeend 3   4 4 6 6
Smient 50 90        
Krakeend     4 2 2 4
Wintertaling   40 60 22   1
Wilde Eend   12 4 5 5 3
Slobeend 10 2 3 3 2  
Kuifeend       5 1  
Buizerd       1    
Slechtvalk         1  
Fazant     1 3 2 1
Meerkoet   210 35 6 4 5
Scholekster   24 8 6 2  
Kleine Plevier     5 4 4 4
Kievit + 3 8 6 5 8
Wulp 5 1 2      
Kemphaan     29 35 45  
Grutto 120 63 28 8 3 0
Zwarte Ruiter     1 2    
Tureluur 4 8 13 11 8 12
Witgat     4 2   4
Zilvermeeuw   2        
Visdief           3
Houtduif         4 2
Holenduif       2    
Graspieper         1  
Boerenzwaluw           1
Witte Kwikstaart   1 1 1 2 1
Ekster       1    
Kauw           20
Zwarte Kraai       1    
Spreeuw       4   20