Op 23 november 2010 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 70 nestkasthangplekken op hun bezetting en materieel welzijn gecontroleerd. Er bleken er in vergelijking met 2009 acht te zijn verdwenen of onbruikbaar geworden, zodat er “maar” 62 controleerbare kasten waren af te werken. Tijdens de controlerondes zijn, omdat er tijdens de winter 2010/2011 weer flink gaat worden gekapt, zo nodig kasten verplaatst naar bomen die blijven staan.

Bewoners

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van de 62 bewoonbare kasten werden er 50 benut. De reële bezettingsgraad kwam uit op 80%, wat best wel hoog is. Slechts twee soorten (Pimpelmees en Koolmees) hebben de mogelijkheden die we hen als werkgroep boden benut. De Pimpelmees klom twee treetje van 18 naar 20 (+ 11%) en de Koolmees be-nutte nu 30 in plaats van 27 (dus ook precies + 11%) hangende kraamkamers. Het totaalgebeuren gaf een stijging van 45 naar 50 (natuurlijk ook + 11%) te zien.
Echte opmerkelijkheden zijn niet te melden, zoals altijd werden er in meerdere kasten eieren of dode jongen gevonden en deze keer geen volwassen levenloze vogels. Wel moest er veel meer herstel- en vervangingswerk worden gedaan dan gewoonlijk, zodat het doorpezen was geblazen om alles op de-zelfde dag te kunnen afwerken.
Wel is het intussen overduidelijk dat er buiten de twee gebruikelijke mezensoorten amper andere in nestkasten geïnteresseerde soorten het park bevolken. Hiervoor moeten we, behalve voor de Kauw, tot 2002 teruggaan (zie de tabel).

Nestkasten inspecteren

26 jaar

De controleteller staat nu op 26 seizoenen, daarin werden in totaal 1151 kasten bezet geconstateerd. Dit betekent een jaarlijks gemiddelde van 44; wat ietwat wordt gedrukt door het duidelijk lagere aantal kasten in het startjaar 1985. Het hoogste aantal bezette kasten is 58 (2005), het laagste (exclusief het startjaar 1985) 34 (1987). Elf vogelsoorten hebben tijdens deze kwart eeuw dankbaar gebruik gemaakt van de door de VWG geboden gelegenheid.

Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en.

Tot slot

Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: onze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van klim- en vervoersmateriaal, het doeltreffende overleg, de duidelijke informatie omtrent de kapbedoelingen en het verschaf-fen van een warme, overdekte en gezellige lunchplek.