2020

Het nieuwe team is aan de slag.

Opvolging

Op dinsdag 13 oktober 2020 werd er weer de jaarlijkse nestkastcontrole uitgevoerd in het park De Houtkamp te Leiderdorp.

We zijn van start gegaan met bijna een geheel nieuw team, omdat twee van de drie leden,en, hebben besloten om er mee te stoppen. Het fysieke deel van het werk is namelijk behoorlijk zwaar en niet geheel zonder risico.heeft dit werk met veel plezier 35 jaar lang gedaan. Hij heeft het nestkastbeheer in 1985 opgestart en flink uitgebouwd naar een goed werkend project in samen-werking met de beheerders van het park. heeft een paar jaar met veel enthousiasme meegewerkt. Veel bomen zijn door hem beklommen om de nestkasten te controleren, schoon te maken en zo nodig te repareren. Zijn verslagen in de Braakbal geven met veel humor een goed beeld van het reilen en zeilen op zo’n dag!

Het nieuwe team bestaat uit,en.doet al jarenlang mee met de nestkastrondes, lopend met zijn ladder, gereedschap en met enorm veel energie. loopt voor het eerst mee en is medewerker van het park. Zonder hem zouden we het werk zeker in twee dagen hebben moeten doen.heeft vorig jaar de nestkastronde voor het eerst meegemaakt en heeft aangeboden om het administratieve deel van het werk vanover te nemen.

Reparatie
Reparatie

2020 - Onderhoud

Verder hebben we in totaal 12 kasten moeten vervangen. Eén nestkast is vervangen door een oude, gerepareerde kast. De andere waren gloednieuwe nestkasten van de Vogelbescherming. Vorig jaar heeft het parkbeheer toegezegd dat er financiële ruimte was voor de aanschaf van nestkasten. Ze lagen dinsdag klaar: 15 kasten voor de Pimpelmees en 15 voor de Koolmees.

2020

Zoals uit de cijfers hieronder blijkt, waren er van de 74 nestkasten 7 onbruikbaar. Dat betekent dat er in deze kasten geen nestmateriaal aanwezig was. Vorig jaar lag dat aantal op 6. Een paar van de 7 kasten was totaal verdwenen, sommige lagen op de grond of het voorpaneel van de kast stond open. Dit komt niet alleen door vandalisme, maar ook o.a. doordat het vocht te veel schade heeft aangebracht. De kast wordt dan door het verrottingsproces poreus en de spijkers waarmee de kast aan de boom zit, kunnen los gaan zitten. Vaak geeft de boom zelf door groei nog een laatste zetje…

De resultaten

  2020 2019

Aantal bruikbare kasten:

67

68

Aantal benutte kasten:

46

45

Kasten gebruikt door de Koolmees:

26

27

Kasten gebruikt door de Pimpelmees:

20

18

Totaall aantal katen gecontroleerd
74
 

Contact

Voor vragen over de waarnemingen (rondes en verslaglegging) in de Houtkamp kunt u zich tot richten. Voor informatie over de nestkasten neemt u met contact op.

2020 Nieuw team

 
Nestkastinhoud
Tulpenboom

Afsluitend

Verder wil ik uiteraard hier ookheel erg bedanken voor al die jaren die hij besteed heeft aan het nestkastbeheer in het park De Houtkamp. 35 Jaar is wel een heel lange periode! Met veel plezier heb ik met deze eerste en voor mij echte nestkastronde meegelopen, maar ik weet niet of het mij gaat lukken om tot mijn negentigste door te gaan! En dat brengt mij tot een laatste opmerking: Als er leden zijn van de Vogelwerkgroep (maar ook niet-leden!) die met ons willen meewerken aan het beheer van de nestkasten in het park, laat het ons weten! Met meer mensen is het werk beter verdeeld en daardoor minder zwaar.

Nestkastplaatsing