2021

Afscheid na 35 jaar trap op, trap af.

Vogelaar in het zonnetje gezet

Als dank voor alle werkzaamheden die hij de afgelopen 35 jaar heeft verricht voor de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. werdvorige week vrijdag in het Leiderdorpse park De Houtkamp in het zonnetje gezet.

Marieke van Leeuwen - Leidsch Dagblad

De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. is sinds jaar en dag ook in Leiderdorp actief. Als lid van de werkgroep zorgdeonder meer voor het ophangen en de controle van de nestkasten in De Houtkamp. Ze geven met name de kleinere vogelsoorten een veilige broedplek. Ieder jaar worden zo’n veertig tot vijftig nestkasten bezet door vooral koolmezen en pimpelmezen, weet. Uit zijn jaarlijkse inventarisatie van broedpaartjes is duidelijk geworden dat de populatie koolmezen de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid. Goed nieuws voor de biologische bestrijding van de eikenprocessierups, want die worden door jonge mezen gretig gegeten.

Ook leidtvogelexcursies en geeft hij publiekslezingen. De afgelopen jaren heeft hij zelf zijn kennis op gebied van vogelgeluiden aanzienlijk uitgebreid, vertelde hij vrijdag. “Dat maakt het herkennen en spotten van vogels een heel stuk makkelijker.”

Wethouder Rik van Woudenberg was namens de gemeente Leiderdorp aanwezig omte bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vogelwerkgroep. Van Woudenberg vertelde dathem heeft geïnspireerd om zelf nestkastjes te maken voor in de tuin. Het is nog best spannend om de nestkastjes een paar meter hoog in een boom te hangen, kon de wethouder uit eigen ervaring melden. Hij complimenteerdevoor zijn durf om regelmatig de ladder op te gaan om de kastjes in het park te plaatsen en te controleren.

Naast prijzende woorden kreegeen mooie bos bloemen, wat lekkernijen en een boek uitgereikt. Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om ook zelf zijn dankbaarheid uit te spreken. Hij bedankte de beheerder van De Houtkamp, zijn naamgenoot, voor het regelen van extra nestkasten en voor alle hulp die hij beschikbaar stelde vanuit het team van De Houtkamp. Zijn collega’senvan de vogelwerkgroep zwaaide hij lof toe over de fijne samenwerking.

Werk voor de vogelwerkgroep blijftvoorlopig nog doen, al is dit wel op een lager pitje. Zijn colleganeemt de overige werkzaamheden over.weet in ieder geval zeker dat hij zich altijd zal blijven inzetten voor de vogels en als vogelaar ook nog regelmatig te vinden zal zijn in De Houtkamp.

Cadeau en bloemen - Foto J.Kranenburg
Huldiging

Onder­houds­team

In de eerste jaren begonmet enkele nestkasten. Later werden het er meer en kreeg hij hulp van een aantal enthousiaste schoolkinderen. In de jaren ’90 werd hij vervolgens geholpen door leden van onze Vogelwerkgroep.heeft in zijn archieven opgezocht wie er allemaal hebben meegewerkt en kwam tot de volgende lijst:

  1. (1985/2019) (teamleider)
  2. René Adriaanse (1994)
  3. Ferdinand Vlieland (1994/1998)
  4. (1999/2015)
  5. (1999 + 2001/2002)
  6. (2000 + 2002/2003)
  7. (2001)
  8. (2004/heden)
  9. (2016/2019)
  10. (2019/heden) (teamleider)

 

Bedankt!

Op 12 februari van dit jaar, een zeer koude winterdag, werd in het park de Houtkamp een welbekend lid van onze Vogelwerkgroepuitvoerig bedankt door de Leiderdorpse wethouder Rik van Woudenberg voor zijn jarenlange beheer van de vogelnestkasten in het park. Onder een strakblauwe hemel naast het oude MEC-gebouw in de Houtkamp, hield de wethouder een onderhoudende speech over het nestkastgebeuren en de vele andere activiteiten diein de loop van 35 jaar in De Houtkamp heeft gedaan. Onder de aanwezigen waren een journaliste en een fotograaf van het Leiderdorps Weekblad, de wijkambtenaar van Leiderdorp, de beheerder van het park (met dezelfde naam als ‘onze’) met twee van zijn medewerkers en de twee teamleden vanvan het nestkastbeheer,en.

Volledig Coronaproof en onder het genot van een warme kop koffie of thee en met een lekkere koek in de hand, luisterde de groep naar het verhaal van de wethouder, aangevuld met opmerkingen van. Het was duidelijk dat het de wethouder niet ontgaan was dat onze Vogelwerkgroep ook bij veel andere projecten in Leiderdorp betrokken is. Zo heeft de VWG meegewerkt aan de realisering van de Munnikenpolder als specifiek natuur- en recreatiegebied, en beheert hier een schiereiland met het “oeverzwaluwhotel” erop. Verder is er in het Boterhuispoldergebied mede door toedoen van de VWG een weidevogel- en recreatiegebied ontstaan., ook lid van onze VWG, doet daar momenteel de broedvogelinventarisatie. Als vertegenwoordiger van de VWG isook betrokken bij het gemeentelijk Groenoverleg. Dit is een overleg tussen natuurorganisaties in de regio en de gemeente Leiderdorp.

Het jarenlange werk aan het nestkastbeheer in het park, waar de wethouder uitgebreid op in is gegaan, is niet het enige datin De Houtkamp heeft verricht. Hij maakte (en doet dat nog steeds) ook jaaroverzichten van vogels die zich in en om het park bevinden en heeft jarenlang de broedvogels in het park geïnventariseerd. Deze gegevens zijn onder andere van belang voor allerlei zaken die te maken hebben met bestemmingsplannen voor het park en de naaste omgeving. Verder heeftjarenlang vogelexcursies geleid in De Houtkamp. De excursies bleven niet beperkt tot het Leiderdorpse park. Hij nam het publiek ook regelmatig mee naar een heel ander vogelbiotoop van Leiderdorp: het oostelijke poldergebied via de Ruigekade.

Naast dit ‘veldwerk’ schreef hij ook een paar jaar lang in het Leiderdorps Weekblad over allerlei bijzonderheden over vogels, de vogelexcursies en de publiekslezingen van de VWG in het MEC. Deze lezingen, mede geleid door, werden door veel Leiderdorpers bezocht!

Contact

Voor vragen over de waarnemingen (rondes en verslaglegging) in de Houtkamp kunt u zich tot richten. Voor informatie over de nestkasten neemt u met contact op.

2020 Nieuw team

Tulpenboom

Afsluitend

Uiteraard wordt ieder van het onderhoudsteam zeer bedankt voor het mogelijk maken aan de oplossing van de ‘woningnood’ onder de vogels in de Houtkamp.

Zo ook grote dank voor alle hulp die de opeenvolgende beheerders van het park hebben gegeven in de vorm van gereedschap, kruiwagens, ladders, een droge plek voor de pauzes en warme koffie en thee. Vorig jaar hielp zelfs een medewerker van het park een hele dag mee toen bleek dat er na het vertrek vaneen tekort was aan vrijwilligers bij de Vogelwerkgroep. En daar bleef het niet bij. De parkbeheerder zorgde vorig jaar ook voor een grote voorraad aan gloednieuwe nestkasten. De gemeente ziet namelijk ook het belang in van een goede nestgelegenheid voor vogels in het park, omdat het een bijdrage kan geven in de aanpak van de eikenprocessierups.

Er is in de loop van de jaren een heel fijne en goede relatie ontstaan tussen het parkbeheer en het team van het nestkastbeheer o.l.v..

, je laat een mooi project achter, opgebouwd in 35 jaar. Mede namens de vogels in Leiderdorp, heel erg bedankt! Ik hoop dat dit nog heel lang op deze manier zal worden voortgezet!

Nestkastplaatsing
  2021 Team Houtkamp