Ledenprogramma 2005-2006

Een overzicht van zowel de komende leden-, publieks- als overige activiteiten.
Als VWG-lid bent u welkom op alle activiteiten zowel de Publieksactiviteiten (van de educatiecommissie) of de activiteiten van de activiteitencommissie, die uitsluitend voor de leden van de VWG georganiseerd worden. Het gehele programma van activiteiten voor leden staat op deze pagina beschreven: Zoals vermeld, als lid bent u ook op publieksexcursies en -avonden van harte welkom. De activiteiten van dit seizoen staan niet in onderstaand overzicht maar op de pagina van de educatiecommissie.

Ledenavonden en -excursies

De verenigingsactiviteiten (avonden) vinden plaats in een van de zalen van "Het Anker", Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk, 071-3413480, tenzij anders aangegeven. De excursies vertellen vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude-Rijndijk, enkele honderden meters oostelijk van de Koudekerkse brug, tenzij anders vermeld.

De ledenavonden en -excursies zijn niet alleen voor leden van de werkgroepen, maar voor alle leden van de VWG. Aanmelden is ZEER gewenst tot noodzakelijk. Liefst via email tav.

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Verslagen
Do. 08-09-2005
20:00- Seizoensopening ['t Anker]  
Za. 10-09-2005
08.00-18.00
Naardermeer - Werkdag en excursie
Lees het verslag en bekijk de foto's!
Za. 24-09-2005 08.00-18:00 Voorne / Maasvlakte - Vogeltrek  
Vr. 7-10-2005
Zo. 9-10-2005
08.00- Vogelweekend in Zeeland  
Za. 29-10-2005 8:30-18:00

Biesbosch - Werkdag en excursie (vol!) - Verplaatst naar 17 december 2005

 
Za. 19-11-2005 8:30-18:00 't Westland: Eendekooi Aalkeet/Oranjebuitenpolder - Actie in samenwerking met NM met uitleg over het gebruik van de eendekooi.  
Wo.23-11-2005
08:00-18:00 "Blij met een dode mus". Een lezing van de heer Grauw van Naturalis Leiden ['t Anker]  
Zo. 11-12-2004
08.00-16.00 Zeeland / Delta - Wintervogelskijken met.  
Za. 17-12-2005 8:30-18:00

Biesbosch - Werkdag en excursie (vol!) - Verplaatst van 29 oktober 2005

 
Zo. 22-01-2006
08:00-18:00 Oostervaardersplassen - Excursie naar de nieuwe uitkijkpunten
Veel Koniks bij het Jan vd Boschpad
©
Do.09-02-2005
20.00-22:15 Dia- film en videoavond - Leden voor Leden ['t Anker]  
Za. 25-03-2006
07:30-18:00

Excursie naar een bosrijke omgeving: het Gooi en het Naardermeer
Ingang naar de vogelhut
©

Do. 30-03-2006
20.00-

Algemene Ledenvergadering in ['t Anker]

Bestuur
Di 11-04-2006 20.00- Moerasvogels

In ['t Anker] spreekt de heer de Bruyn van Vogelbescherming Nederland over moerasvogels. De avond is voor leden en publiek toegankelijk

 
Za.29-04-2006
Zo. 7-05-2006
 

Excursie naar het buitenland: Extremadura (Spanje)
Gierenrestaurant
©

Zo. 21-05-2006 06.00-18.00 Zuid-West Brabant - Pannenhoef en Markiezaat om zangvogels, steltlopers en weidevogels te bekijken  
Za. 10-06-2006 14:00-00:00 IJsselvallei - Met eenvoudig maaltijd onder leiding van Herman van der Hart.  

Beheeractiviteiten - Natuurtuin

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Informatie
Za. 9:00- Werken in de Natuurtuin in Koudekerk aan de Rijn
  4/6/2005, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11/2005, 4/3/2006, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9/2006.  

Beheeractiviteiten - Knotten

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Informatie
Za. 8:30- Werken in de natuur op de Kruiskade en Spookverlaat
  Vrijdag 19/08/2005, 20/08, 22/10, 5/11(Landelijke natuurwerkdag), 12/11, 26/11, 10/12, 17/12, Woensdag 28/12/2005, 7/1/2006, 21/1, 28/1, 11/2, 25/2, 4/3 (Knotten natuurtuin), 11/3-2006  

Beheeractiviteiten - Telweekenden

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Informatie
Za. 8:30- Rijnstreek - Tellen
Za. en Zo.Za. en Zo.
  15 en 16/10/2005
12 en 13/11/2005
17 en 18/12/2005

14 en 15/01/2006
18 en 19/02/2006
18 en 19/03/2006.
 
Za.
1-10-2004
Hele
dag
World Birdwatch van Birdlife International

www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden. Naar de top van deze pagina.