Ledenprogramma 2004-2005

Ledenavonden en -excursies

De verenigingsactiviteiten (avonden) vinden plaats in een van de zalen van "Het Anker", Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk, 071-3413480, tenzij anders aangegeven. De excursies vertellen vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude-Rijndijk, enkele honderden meters oostelijk van de Koudekerkse brug, tenzij anders vermeld.

De ledenavonden en -excursies zijn niet alleen voor leden van de werkgroepen, maar voor alle leden van de VWG. Aanmelden is ZEER gewenst tot noodzakelijk. Liefst via email tav.

Ook op publieksexcursies en -avonden bent u van harte welkom. Die activiteiten staan niet in onderstaand overzicht maar op de pagina van de educatiecommissie. U kunt zich opgeven bijDit seizoen wordt door de educatiecommissie een cursus "Vogelzang" georganiseerd.

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Aanmelden?
Do. 09-09-2004
20:00- Seizoensopening
Za. 11-09-2004
08.00-18.00 Noord Holland, ledenexcursie
Vr. 24-09-2004
Zo. 26-09-2004
08.00- Texel - Vogelkijkweekend voor leden
17-10-2005 8:30- De Wilck - Publiek- en ledenexcursie
Za. 24-10-2004
05.30-18.00 Westkapelle (Walcheren)- ledenexcursie
Za. 6-11-2004 Hele dag Landelijke Natuurwerkdag, werken aan de Kruiskade
Do. 18-11-2004
20.00- het Anker - Afrika, lezing, Publiek- en ledenavond
Za. 11-12-2004
08.00-16.00 Botshol / Amsterdam Noord - ledenexcursie
Vr. 07-01-2005
20:00- het Anker - Nieuwjaarsreceptie, start jubileumjaar Bestuur
Do. 20-01-2005
20:00- Scheppingskerk, Leiderdorp - Reigerachtigen, lezing door, Publiek- en ledenavond
Za. 22-01-2005
08.00-15.00 Amsterdamse Waterleiding duinen -ledenexcursie
Za. 05-02-2005
08.00-18.00 »Deltagebied - Ganzenexcursie, Publiek- en ledenexcursie
Do.10-02-2005
20.00- het Anker - Dia- film en videoavond
Zo. 27-02-2005
08.00-18.00 Zeeland - ledenexcursie
Za. 19-03-2005
08.00-17.00 Leersumse Veld / Amerongse Bovenpolder - ledenexcursie
Do. 31-03-2005
20.00- het Anker - Algemene Ledenvergadering Bestuur
Zo. 10-04-2005
08.00- Kruiskade en Spookverlaat - Publiek- en ledenexcursie
Do. 14-04-2005 20.00- het Anker - lezing over de Lepelaar
Za. 23-04-2005 05.00-14.00 Biesbosch - ledenexcursie
Za. 07-05-2005 08.00-?? VERVALLEN- Steltlopers op herhaling, Publieks- en ledenexcursie
Za. 04-06-2005   eestelijke fietstocht + barbeque ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum Jubileumcommissie
Vr. 27-05-2005
Zo. 29-05-2005
06.30-18.00 Limburg - Vogelkijkweekend voor leden

Beheeractiviteiten - Natuurtuin

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Informatie
Za. 9:00- Werken in de Natuurtuin in Koudekerk aan de Rijn
  05/06/2004, 03/07/2004, 07/08/2004, 04/09/2004, 02/10/2004, 06/11/2004, 05/03/05 knotten, 02/04/2005, 07/05/2005, 04/06/2005, 02/07/2005, 06/08/2005, 03/09/2005.  

Beheeractiviteiten - Knotten

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Informatie
Za. 8:30- Werken in de natuur op de Kruiskade en Spookverlaat
  23/10/2004, 06/11/2004 (Landelijke natuurwerkdag), 20/11/2004, 04/12/2004, 18/12/2004, Woensdag 29/12/2004, 08/01/2005, 15/01/2005, 29/01/2005, 19/02/2005, 26/02/2005, 05/03/2005 (Knotten natuurtuin), 12/03/2005,  

Beheeractiviteiten - Telweekenden

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat? Informatie
Za. 8:30- Rijnstreek - Tellen
  16 en 17/10/2004
13 en 14/11/2004
18 en 19/12/2004
15 en 16/01/2005
12 en 13/02/2005
12 en 13/03/2005.
 
Za. 2-10-2004 Hele dag World Birdwatch van Birdlife International

www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden. Naar de top van deze pagina.