Donderdagavond 12 september vond de opening van het seizoen plaats met een spreker van Wijk en Wouden. Na de pauze kreeg de Website van de VWG onze aandacht.heeft het resultaat van zijn inspanningen getoond.

Zaterdag 14 september is er een bezoek geweest aan de Oostvaardersplassen. Gekeken hebben we bij het Jan vd Bosch pad; gespeurd over het terrein aan de zuidzijde. Daarna vanaf de Grote en Kleine Praambult. Er is een wandeling gemaakt naar de vogelhut "de Zeearend". Tot slot weer langs het Jan vd Boschpad gegaan als afsluiting.Tot de bijzondere waarnemingen deze dag behoren toch de zeearend, toppereend, visarend en casarca.

Vrijdag tot en met zondag 4-6 oktober werd het traditionele weekend georganiseerd. Jan Koeckhoven leidde de groep langs allerlei vogelrijke plaatsen in Zeeuws Vlaanderen.

Zaterdag 19 oktober is er een bezoek aan de Maasvlakte en Nieuwe Waterweg gebracht. Altijd een interessant gebied voor bijzondere vogels oa vale pijlstormvogel, drieteenmeeuw, bokje, watersnip en houtsnip.

Donderdagavond 7 november was er een special over de kleine zwaan. Jan Beekman is een specialist die ons deze avond bijzonder heeft geboeid met informatie over het barre leven van deze mooie vogel.

Zaterdag 30 november is er een bezoek gebracht aan de Reeuwijkse Plassen. We hebben rondgelopen in de bosjes langs de rijksweg en de surfplas rondgelopen.

Donderdagavond 12 december vertoonden eigen leden hun mooie dia's en/of video-opnames. liet onder andere nog wat Schotlanddia's zien.toonde een dia verslag van zijn bezoek aan Kenya.was weer op Lesbos geweest en vertoonde prachtige dia's van vogels en insecten (veel libellen). Zijn vrouw Lia heeft daar met de videocamera mooie opnames gemaakt waarvan we konden genieten en ookliet zien het opnemen steeds beter in de vingers te krijgen. Volgend seizoen moet er gebruik gemaakt worden van andere projectietechnieken om de kwaliteit beter tot hun recht te laten komen.

Zondag 2 februari is er een bezoek gebracht aan de Waterleidingduinen. De start was bij de Oase. Vooral de boomleeuwerikken stalen de show.

Donderdagavond 6 februari kwam Hans van Wijk met veel dia's en informatie over IJsland. Een land met veel uitersten. Soms barre omstandigheden. Heel bijzondere soorten die elders in Europa niet worden aangetroffen. Hans liet dia's zien van de woeste gebieden, die voor geologen zo interessant zijn, met watervallen en verschijnselen van vulkanische oorsprong. Een zeer geslaagde avond.

Zaterdag 22 maart werd er een bezoek gebracht aan de Amerongse Bovenpolder en de Blauwe Kamer. Vooral het eerste gebied bleek bij veel deelnemers in de smaak te vallen en was als gebied vrij onbekend.

Vrijdag tot en met zondag 11-13 april werd er alweer een lang weekend gevogeld. Nu in het oosten van ons land. We overnachtten in Ommen. We hebben op de Sallandse Heuvelrug oa enkele korhoenders gezien en gehoord.enhadden medewerking toegezegd wat ons inwendig extra verrijkte.

Donderdagavond 24 april besprak Henk Tennekes de techniek van het vliegen bij roofvogels.

Zaterdag 10 mei is Tiengemeten bezocht. Er is op het eiland onder leiding vanflink wat gewandeld.

Zaterdag 14 juni stond in het teken van de nachtzwaluw. We hebben eerst gewandeld op de Grotelse Heide en na het diner onder begeleiding van een deskundige op de heide gewacht op deze voor de meeste deelnemers zo geheimzinnige vogel. Grote vreugde toen hij enkele rondjes om ons heen vloog (duidelijk baltsend met de vleugels klapperend).

Namens de ledenactiviteitencommissie,

  • Jan Koeckhoven

www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden. Naar de top van deze pagina.
| Meer informatie kunt in inwinnen bij