Het seizoen begon in Het Anker op donderdag 13 september. Een korte evaluatie van het vorige seizoen, gevolgd door een vooruitblik naar het komende seizoen. Een vogelgeluidentest moest herinneringen oproepen aan de cursus vogelgeluiden die vorig seizoen was georganiseerd.

Zaterdag 15 september werd een bezoek gebracht aan de Korendijkse Slikken. Niet goed voorbereid, op geleende laarzen van Staatsbosbeheer, gingen we op pad voor een mooie wandeling door een beschermd natuurgebied. Grote zilverreiger, sneeuwgans en grote jager stonden op de soortenlijst. Het was eigenlijk de bedoeling geweest om naar Tiengemeten te gaan. Dit jaar staat wederom dit eiland op het programma. Nu gaan we er zeker naar toe.

Het eerste weekeinde van oktober bezochten we traditioneel een belangrijk vogelgebied in Nederland. Texel was aan de beurt. Bijzonder goede vogeldagen leverde dit bezoek op. Opvallend waren de waarnemingen van de beflijster. Zeewaarnemingen waren er van kleine en grote jager, maar ook van Jan-van-Genten.

Op zaterdag 21 oktober hebben we aandacht besteed aan de vogeltrek over Nederland. Ditmaal op de "Puinhoop" bij Katwijk. Enkele specialisten van de plaatselijke vogelwerkgroep attendeerden ons op de trekgeluiden die door de verschillende vogelsoorten worden gemaakt. Opvallende was de grote kennis op dit gebied bij de vogelvrienden uit Katwijk.

Op 13 november hielden James Clark en Herman vd Hart een enthousiast verhaal opgeluisterd met dia's over Schotland. Vooral het gebied waarnaar de buitenlandexcursie zou gaan plaatsvinden kreeg aandacht. Veel belangstellenden schreven ook in voor deelname.

Zondagmorgen 25 november vertrok een groep leden naar de Veluwezoom bij Arnhem. Na een wandeling door het gebied bij de Posbank zonder al te veel vogels werd besloten ook een bezoek te brengen aan de Meinerswijk. Een wandeling door dit uiterwaardenpark leverde veel soorten vogels op, waaronder de houtsnip en zes mezensoorten. De deelnemers keerden met veel nieuwe indrukken huiswaarts.

Onder het motto "Leden voor leden" werden de aanwezigen op 6 december verrast door fraaie dia's die door enkele van onze leden waren gemaakt. ,entoonden mooie plaatjes die op diverse plaatsen in en buiten Nederland waren gemaakt.sloot de avond af met vogel-video-opnamen uit onze regio. Het was zeer spijtig dat veel leden deze avond aan zich hebben laten voorbijgaan.

Op 12 februari vertelden leden over activiteiten die zij voor de vereniging uitvoeren. Enkele van de vele beheersactiviteiten kregen deze avond aandacht.met een overzicht van de vooruit en achteruitgang van de zwarte stern populatie in de polders.gaf inzicht in de Huiszwaluwinventarisaties.verraste de aanwezigen met een goed verhaal over zijn eerste broedvogelinventarisatie.

Een excursie naar de Aalkeetbuitenpolder leverde misschien iets minder op dan ervan werd verwacht. Het uitgebreid kunnen observeren van een man blauwe kiek werd toch wel als een van de hoogtepunten ervaren.

Een nieuwe formule werd uitgeprobeerd op 23 maart. Vogelen-eten-vogelen. Het bos in Vierhouten was fraai. Het eten en de gezelligheid waren bijzonder. Spechten en uilen deden het duidelijk minder goed. Het concept verdiende navolging.

Aan het verslag van de Schotlandreis in de Braakbal van september is geen toevoeging noodzakelijk. Een zeer geslaagde week met een zeer verrassend hoog gehalte aan vogelwaarnemingen. Een week optrekken met specialisten in het gebied is een unieke ervaring.

Het seizoen werd binnen afgesloten met een prachtig verhaal van Fred Koning. Een bijzonder man die al meer dan 30 jaar onderzoek doet aan de roofvogel- en uilenpopulatie in het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een verhaal dat veel door meer leden aandacht verdiende. De aanwezigen konden niet genoeg krijgen van de vele kennis die Fred had vergaard in zijn vogelonderzoek periode.

Een wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen op 18 mei sloot goed aan bij het verhaal van Fred. Weliswaar kregen we niet de bosuilen te zien, maar wel 76 andere soorten die in harmonie in dat gebied moeten samenleven. Het blijft een fantastisch gebied om regelmatig doorheen te wandelen.

De laatste buitenexcursie zal nog lang in herinnering blijven bij velen. Wij verwijzen naar het lovende verslag van(september 2002). Veel bijzondere waarnemingen zijn op deze 1e dag in juni gedaan. Dat gids Herman van de Hart daaraan heeft bijgedragen staat buiten kijf.

Terugblikkend op het eerste seizoen met een "nieuwe club" mogen we stellen dat we zeer tevreden mogen zijn. Wij willen wel de leden oproepen vooral ook de ledenavonden te bezoeken. Zeer interessante sprekers worden uitgenodigd om deze avonden een aanvulling te laten zijn op de veldwaarnemingen.

Namens de ledenactiviteitencommissie,

  • Jan Koeckhoven

www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden. Naar de top van deze pagina.
| Meer informatie kunt in inwinnen bij