Als VWG-lid bent u welkom op de activiteiten van de Ledenactiviteitencommissie. Het gehele programma van activiteiten voor leden voor dit seizoen staat op deze pagina beschreven. Aanmelden is in verband met maken van afspraken zeer verstandig (lees verplicht). Liefst via email t.a.v.Als u op zijn naam klikt kunt u nu meteen een bericht te sturen!
Overigens, als lid van de VWG bent u ook op publieksexcursies en -avonden van harte welkom. De publieksactiviteiten staan daarom ook in onderstaand overzicht maar op de pagina's van de educatiecommissie (2011-2012) verschijnen de verslagen. U moet zich dan evenuteel bij de educatiecommissie aanmelden, zoals onder het kopje "Aanmelden? " aangegeven staat.

Ledenavonden en -excursies

De verenigingsactiviteiten (avonden) vinden plaats in een van de zalen van "Het Anker", Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk, 071-3413480, tenzij anders aangegeven. De excursies vertrekken vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude-Rijndijk, enkele honderden meters oostelijk van de Koudekerkse brug, tenzij anders vermeld.

2011 Tijd Welke activiteit en waar? Aanmelden?
Wo07-09 2011Startavond (Ledenavond)
Wintertellingen in ons verenigingsterritorium, door Jan-Willem Vergeer (SOVON)Jan-Willem heeft een presentatie verzorgd waarin hij vooral de opmerkelijke soorten in onze werkgebied vergeleek met de landelijke gegevens. Hij heeft beloofd de gegevens voor ons beschikbaar te stellen. Zijn presentatie is te downloaden via deze Link Er waren ruim 40 leden aanwezig.
Za17-09 2011Excursie(Ledenexcursie)
Noord-Holland - Vandaag zijn we via de pier bij IJmuiden (met visarend,tapuiten, oeverpieper, gekraagde roodstaart, dwergmeeuw, grote sterns, zwarte zee-eenden) langs de kust naar het noorden gereden. Op bollenveldjes zagen sommigen de gestreepte strandloper. Er waren veel bontbekplevieren, krombekstrandlopers, kemphanen, groenpootruiters, kleine strandlopers en kwikstaarten (wit en geel). Daarna nog even overgestoken naar IJsselmeerkant. Hier 2 grauwe franjepootjes, middelste zaagbek en veel eenden en ganzen. We zagen met elkaar zo'n 90 soorten.
Zo02-10 2011European Bird Watch (Ledenexcursie)
Zoals ieder jaar is er dit jaar weer een Euro Birdwatch. Onze VWG doet al jaren mee, alhoewel verleden jaar hebben we verstek laten gaan i.v.m. het Vogelweekend op Texel.

Dit jaar willen we weer deelnemen aan deze toch wel leuke happening , het tellen van vogels die op trek gaan. De Eurobirdwatch is dit jaar op zondag 2 oktober, dus niet zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van oktober. Misschien is dit voor mensen die nooit op zaterdag kunnen, de gelegenheid om eens een keer deel te nemen. We hebben onze telpost weer gepland aan de Burmadeweg. Voor mensen die niet weten waar dat is, dit is aan de westkant van ‘De Wilck’.

Hopelijk kunnen we dit jaar met veel tellers meedoen en kunnen we aan het eind van de dag een mooi aantal getelde vogels doorgeven. We beginnen om 8 uur, dat is voor de zondagochtend redelijk vroeg , maar hoe vroeger we beginnen hoe beter.
Er is (nog) geen verslag
Zo16-10 2011

Vogels kijken in De Wilck (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Op zondag 16 oktober kunt u met leden van Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. het weidevogelreservaat De Wilck verkennen. Het is een nieuw natuurgebied in het groene hart, waar de hogesnelheidstrein onderdoor gaat. In het weiland is een ondiepe waterplas ontstaan, waarin veel vogels, vooral steltlopers, hun voedsel vinden. Wintergasten zijn weer terug en de kans op bijzondere trekvogels is groot. We verzamelen om 9.00 uur bij de Rode Wipmolen, Vierheemskinderenweg te Hazerswoude, te bereiken via de Gemeneweg. De wandeling duurt ongeveer 2 tot 3 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.Genieten in de herfst De excursie naar De Wilck op 16 oktober werd een feestje op de zondagmorgen. Prachtig, rustig, zonnig weer. Fris na een nacht met een beetje nachtvorst. Met een groep van 15 personen (1 lid) startten we bij het sluisje en liepen we naar De Wilck.vertelde over de geschiedenis van dit stukje natuur en cultuur en ondertussen zagen we vinken, heggenmussen en koolmezen in de bomen van het koebosje. Een watersnip vloog over en in de verte stond een grote zilverreiger. Een zwerm kieviten vloog over en in de sloten zaten de smienten en meerkoeten. Sommige smienten al mooi op kleur en dat was prachtig in de volle zon. In het water van De Wilck zwommen veel slobeenden en smienten, terwijl een buizerd z’n gemak nam en op een paal bleef zitten. Mooi was de tapuit die zich uitgebreid liet bewonderen op de paal van het hek. Ook enkele zilverplevieren lieten zich nog zien. Na ongeveer anderhalf uur liepen we weer rustig richting de auto’s waar we de excursie afsloten met een heerlijke kop koffie/thee en een dik stuk speculaas.

Do20-10 2011Vogelgebieden rond Arnhem (Ledenavond & Publieksavond)
‘’Verrassend vogels kijken op de grens van Veluwe en Betuwe’’ Digitale dialezing door Koos Dansen uit Arnhem, natuurpublicist en -fotograaf, voormalig voorlichter en redacteur van Het Geldersch Landschap Koos Dansen laat zien hoe geweldig je kunt genieten van landschappen en vogels vlak bij huis, in dit geval de rivier de Nederrijn met uiterwaarden, boerenland en bosrijke landgoederen in en om Arnhem. Hij vertelt welke vogels bij welke landschappen horen, wat hun specifieke gedrag is en wat wij qua inrichting en beheer kunnen doen om het de verschillende soorten naar de zin te maken. Daarbij heeft de natuur vaak eigenzinnige en fascinerende verrassingen voor ons in petto! Wij beginnen met het stukje landschap, waarover we zelf de baas zijn: onze tuin en gaan na wat we kunnen doen om die (nog) uitnodigender te maken voor vogels. Een keur aan Gelderse vogels in fraaie Gelderse landschappen dus, van appelvink tot zwarte specht, van grutto tot gele kwikstaart en van lepelaar tot ijsvogel. Als toegift kraanvogels, die in steeds grotere getale niet ver over de grens in Duitsland pleisteren. Verrassend vogels kijken op de rand van Veluwe en Betuwe. De lezing werd verzorgd door Koos Dansen voor zo’n 35 toehoorders. Koos heeft er na zijn vervroegd pensioen een hobby van gemaakt om lezingen te geven over de vogels in eigen omgeving. In zijn geval betreft het de directe omgeving van Arnhem, maar de boodschap luidt, dat dit eigenlijk overal wel van toepassing is. Arnhem ligt op de scheiding van de Veluwe en de Betuwe en biedt zodanig een rijke variatie aan vogels. Noordelijk van Arnhem is de Veluwe rijk aan bosvogels. Dit laat Koos zien aan de hand van zijn foto’s op de landgoederen met oude beuken- en eikenbossen. Met name de bosuil, zwarte specht, kuif- en zwarte mezen en tal van andere typerende vogels zijn hier een dagelijkse verschijning. In het zuiden is het voornamelijk het stroomgebied van de Rijn met een geheel andere biotoop en dus ook heel andere vogelsoorten. Het zijn eenden, ganzen en waadvogels, die zich hier vertonen. Tussen deze twee hoofdlijnen zoekt Koos zijn eigen mooie plekjes in een straal van ongeveer vijf kilometer. Deze plekken bestaan uit parken, ruigten, drassige- en watergebiedjes, maar ook uit industriegebieden in ontwikkeling. Hij neemt ons mee op een virtuele reis om te voet of met de fiets deze plekjes te verkennen en laat prachtige foto’s zien van zowel de vogels als het landschap in de diverse jaargetijden. Aan de hand een goede reportage komen de veranderingen van de gebieden aan bod. Deze worden al dan niet door bewust ingrijpen van de mensen veroorzaakt. Dit brengt natuurlijk ook een verandering van de vogelsoorten met zich mee. Zelfs de (industrie-)gebieden in ontwikkeling zijn een interessante optie. Zo laat hij bijvoorbeeld een industriegebied zien waar oeverzwaluwen hun nestgelegenheid maken en ruigten, die bezet worden door roodborsttapuiten. Zo ook een ontwikkelingsgebied voor kassen, waar aangelegde waterpartijen weer andere soorten aantrekken. De kleine plevier, lepelaars en diverse steltlopers strijken hier neer. De lezing wordt beheerst door een rode draad, waarin voorop staat dat het erop uittrekken in de eigen omgeving verrassende waarnemingen kan opleveren. Tenslotte heeft Koos nog een aantal opmerkingen over het natuur- en subsidiebeleid. Met een persoonlijke noot spreekt hij zijn ongenoegen uit over o.a. het korten in de subsidie aan diverse natuur- en milieuorganisaties. De lezing werd om 22.20 uur beëindigd, maar had inhoud genoeg om nog een uurtje langer door te kunnen gaan.
Za22-10 2011Excursie(Ledenexcursie)
Voorne en Westplaat- vandaag zijn we met 22 leden op pad geweest om iets te zien van de vogeltrek. De keuze was gevallen op het gebied rond de westplaat en maasvlakte. Er was vooral in de ochtenduren een onafgebroken stroom van vinken (met daartussen kepen), groenlingen, lijsterachtigen. De ruigpootbuizerd liet zich heel goed bekijken. We zagen boven zee oa een kleine jager. Daarnaast veel buizerden, sperwers, een slechtvalk en een mannetje blauwe kiekendief. Uiteindelijk besloten we om 16.30u huiswaarts te gaan. We zagen bijna zo'n 90 soorten en waren zeer tevreden na een mooie dag met veel vogels.
Vr04-11 2011Vogelweekend(Ledenexcursie)
Diepholz/Dümmersee We zijn vrijdag met 24 leden vertrokken voor een excursie om kraanvogels te zien. Vrijdag hebben we eerst een heideveldje (het Boetelerveld) bezocht en hier een wandeling gemaakt. Havik, Boomleeuwerik, Klapekster, Geelgors waren soorten die werden gezien. Daarna bij de Borkeld gestopt voor de lunch. De Goudvink liet zich even zien en horen. Toen doorgereden naar de Diepholzer Moor. De binnenkomst van de 1000den kraanvogels was fantastisch. Zo dichtbij en dan zoveel kraanvogels (en ganzen). In Centraal Hotel lieten we ons het diner goed smaken. Zaterdag morgen vroeg naar het vertrek van de vele kraanvogels en ganzen gekeken bij een opkomend zonnetje. Prachtig, zeker ook toen ook een Blauwe Kiek vrouw langs vloog. Na het ontbijt richting de Dummersee gereden en hier een mooie wandeling gemaakt. Veel eenden (soorten), enkele soorten roofvogels (mannen Blauwe Kiek, Smelleken, Havik, Sperwer, maar ook Klapeksters, Geelgorzen, Goudvinken enz). Aan einde van de middag de kraanvogels weer zien binnenkomen in een ander veengebiedje. Minder massaal, maar met de ondergaande zon erbij wel heel speciaal. De volgende morgen hebben we vooral moeten genieten van de geluiden. Het was mistig. Dit maakte het een beetje misterieus. Na het ontbijt nog wat rondgereden en veel foeragerende kraanvogels gezien (de mist was veel minder geworden) in de akkers. Zeer tevreden en verrijkt met vele vaak nieuwe indrukken konden we na de lunch afscheid nemen van het gebied, de kraanvogels en elkaar.
Do17-11 2011Oman - Reisverslag met veel foto's door Herman van der Hart (Ledenavond & Publieksavond)
Natuur Fotograaf Herman van der Hart was aanwezig in het Anker om een presentatie te geven. Hij deed verslag van de verschillende reizen die hij heeft gemaakt naar Oman en India. - Er waren zo´n 40 leden aanwezig vanavond om naar Herman van der Hart te luisteren en om naar zijn mooie foto´s te kijken die hij heeft gemaakt tijdens zijn reizen. Voor de pauze ging het over Oman. Aan de hand van dia´s vertelde Herman over het leven in Oman en liet hij veel mooie plaatjes zien van het rijke vogelleven in de verschillende biotopen in het land dat 6 tot 8 keer zo groot is als Nederland. Na de pauze vertelde hij over het leven in Incredible India. Iets over de cultuur en over enkele prachtige natuurparken. Corbett, Kaziranga en onder andere het vogelparadijs Keoladeo in Bharatpur kwamen uitgebreid in beeld met geluid. In zijn presentatie waren ook veel foto´s opgenomen van de tijgers in andere natuurparken die hij al eerder had bezocht. Kortom een fantastische avond met echt prachtige foto´s.
Di22-11 2011

Spanjereis voorlichting (Ledenavond)
Kees Woutersen van Aragon Natuurreizen is in Nederland en komt naar het Anker.Hij heeft de deelnemers aan de Spanjereis ontmoet. Hij heeft vertelt hoe de reis in april 2012 ongeveer gaat verlopen. Via de Ebro/delta, de Monegros, naar de Pyreneeën. Na de pauze heeft hij het vooral gehad over de Lammergier. Een vogel die ook in het logo van zijn organisatie Aragon Natuurreizen staat. De ontwikkeling van deze soort in Europa is uitgebreid besproken.

Zo11-12 2011Excursie(Ledenexcursie)
Brabantse BiesboschVandaag dit geweldige gebied bezocht met 20 leden; vanaf de Bandijk veel Kleine zwanen (zeker 50) gezien, Slechtvalk, veel eenden. Toen we vanaf de spieringsluizen naar het zuiden reden zag de 1e auto een tweetal Zeearenden overvliegen. We hebben het Jantjespad rondgelopen, maar konden ze helaas niet meer terugvinden. Wel een paar mannetjes Grote zaagbekken. In de polder Maltha zagen we allemaal een paartje Nonnetjes. Slechts een enkeling zag de Roerdomp uit het riet opkomen en even later er weer in verdwijnen. In het Oude Land van Strijen zagen al eerder op de morgen een groepje Dwergganzen. Dit naast vele 1000den Brand-Kol-Grauwe ganzen. Een Blauwe kiekendief en vele Buizerden. Het was een geweldige vogeldag met ruim 60 verschillende soorten vogels.
2012 Tijd Welke activiteit en waar? Aanmelden?
Vr06-01 2012Nieuwjaarsreceptie (Ledenavond)
Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners
Za21-01 2012Excursie(Ledenexcursie)
Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD);helaas is door de slechte weersverwachting de excursie niet doorgegaan
Za04-02 2012

Bustocht door de Delta (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Een nieuwe verrassende route, met mooie spotplaatsen, op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, staat wederom op het programma. Iedereen, leden en niet-leden wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Buiten de ganzen zullen we ook zeker andere vogelsoorten waarnemen en dan voornamelijk steltlopers, eenden, futen en rallen.
Het weer zou grillig met buien zijn, met temperaturen onder en boven nul graden, op zondag 19 februari. Na de Pimpelmeesjes bij Boers, was het hartverwarmend om na de winter weer het gezang van de eerste Heggenmussen en Zanglijsters te horen, op deze vroege, nog zonnige morgen.
Nog 2 Kleine Zwanen te zien bij de Wilck en veel Knobbelzwanen. In een hagelbui reden we richting Rotterdam naar veerpont Hekelingen (Spijkenisse) naar de Korendijkse Slikken, langs de oude sfeerrijke dijkhuisjes.
Verder op de dijk stapten we uit, omringd door het lage land met hier en daar een boerderij en voor ons het rietland met talloze Brandganzen en Grauwe Ganzen en een vliegende Buizerd. Het was fris en guur en plotseling werden we van achteren overvallen door een fenomenale zwarte lucht, wat héél indrukwekkend was. Vliegensvlug zaten we weer in de auto en reden naar beneden, achter de dijk langs.
Bij Nieuwendijk was een stopplek met uitzicht op eiland Tiengemeten in het Haringvliet en dichtbij twee plasjes met Kuif- en Wilde Eenden, Grauwe Ganzen en Waterhoentjes. Na de oversteek over het Haringvliet naar het vasteland (Willemstad) stopten we langs het Volkerak, bij Sint Anthonie Gorzen, Sabina en Dinteloordse Gorzen.
Het was landschappelijk een mooie tocht, ook door de telkens wisselende luchtschakeringen, met klassieke muziek op de achtergrond, waaronder een piano uitvoering van Lang Lang, het wonderkind. Ook stonden we kort bij een oud fort uit de tijd van Napoleon.voelde zich helemaal in zijn element.
Verder, via Sint Philipsland en de Kampersluizen (met véél Rotganzen en Bergeenden) langs havenzicht Bruinisse, aan de Hoge Maireweg ontdekte Jan een Roodhalsgans! Op Schouwen Duivenland brak de zon door en zagen we weer veel weiden vol Scholeksters en Wulpen, Kluten, Brandganzen en drie herten.
Op de Grevelingendam was het een gekrijs van de jewelste en “hingen” honderden Zilver-, kok- en mantelmeeuwen, met kleine en paarse strandlopertjes in de stijgende luchtstroom boven de grens van zee en basaltblokken. In het uiteen spattend zeewater van de vloedgolven op de keien, vlogen de lekkerste zeevishapjes op en tussen de keien. De vogels doken af en aan of renden heen en weer.
In het inhammetje naast de parkeerplaats met zeezicht kon je gewoon op enkele meters afstand een uur lang twee spelende zeehonden zien duiken en boven komen en met de snuiten tegen elkaar boven water blijven spartelen met een derde voortdurend in de buurt. Daarna leek het opeens bijzonder stil en saai op de weg.


De foto's vanenzijn beschikbaar.
heeft een prachtig album gepubliceerd.
heeft foto's gepubliceerd op SkyDive
Erik Hölscher heeft een album gepubliceerd op Flickr.
Do16-02 2012

Foto/film avond(Ledenavond)
Leden voor leden We hebben een geweldige avond gehad, die ons tot laat bij de vogelles hield.

Voor de pauze liet allereerst foto's zien. Zijn presentatie "wat vliegt daar?" liet naast een aantal insecten veel vogels zien. Gemaakt vooral in Nederland. Ook in Spanje, Schotland en een aantal tijdens de Kraanvogelexcursie in Duitsland.

Wiel (Arets) nam het stokje over met "overwegingen van een natuurfotograaf" Hij gaf aan dat een fotograaf vaak voor het maken van foto's moet nadenken op welk moment de vinger de ontspanknop moet indrukken. Dat hij daarin zeer bedreven is, bleek uit de vele mooi foto;s die hij liet zien. Het bleek ook dat hij inmiddels een bereisd man is en overal foto's van vogels maakt.

was de laatste fotograaf voor de pauze. Duidelijk werd dat het toch wel vervelend is als je ergens een huisje hebt waar je kijkend uit het raam niet weet van welke vogel je eerst een foto moet maken. Na de pauze kwamen de bewegende beelden.

enzijn in Noorwegen en Zweden geweest. Hier hebben ze prachtige opnames gemaakt van Zeearenden en Steenarenden die een edelhert aan het opeten waren. Ze moesten het kostje delen met een groep kraaiachtigen (Raven, Bonte Kraaien en Eksters) Dat dit conflicten opleverde bleek snel. Als toetje zagen we Kraanvogels dansen tussen de Wlide Zwanen in Hornborgasjon en opnames van o.a. Boommarters.
Het was bijna 23.00u toen we afscheid namen van elkaar.

Zo19-02 2012 Excursie naar de Oostelijke Delta(Ledenexcursie)

Het weer zou grillig met buien zijn, met temperaturen onder en boven nul graden, op zondag 19 februari. Na de Pimpelmeesjes bij Boers, was het hartverwarmend om na de winter weer het gezang van de eerste Heggenmussen en Zanglijsters te horen, op deze vroege, nog zonnige morgen.

Nog 2 Kleine Zwanen te zien bij de Wilck en veel Knobbelzwanen. In een hagelbui reden we richting Rotterdam naar veerpont Hekelingen (Spijkenisse) naar de Korendijkse Slikken, langs de oude sfeerrijke dijkhuisjes.

Verder op de dijk stapten we uit, omringd door het lage land met hier en daar een boerderij en voor ons het rietland met talloze Brandganzen en Grauwe Ganzen en een vliegende Buizerd. Het was fris en guur en plotseling werden we van achteren overvallen door een fenomenale zwarte lucht, wat héél indrukwekkend was. Vliegensvlug zaten we weer in de auto en reden  naar beneden, achter de dijk langs.

Bij Nieuwendijk was een stopplek met uitzicht op eiland Tiengemeten in het Haringvliet en dichtbij twee plasjes met Kuif- en Wilde Eenden, Grauwe Ganzen en Waterhoentjes.

Na de oversteek over het Haringvliet naar het vasteland (Willemstad) stopten we langs het Volkerak, bij Sint Anthonie Gorzen, Sabina en Dinteloordse Gorzen. Het was landschappelijk een mooie tocht, ook door de telkens wisselende luchtschakeringen, met klassieke muziek op de achtergrond, waaronder een piano uitvoering van Lang Lang, het wonderkind. Ook stonden we kort bij een oud fort uit de tijd van Napoleon.voelde zich helemaal in zijn element.

Verder, via Sint Philipsland en de Kampersluizen (met véél Rotganzen en Bergeenden) langs
havenzicht Bruinisse, aan de Hoge Maireweg ontdekte Jan een Roodhalsgans!
Op Schouwen Duivenland brak de zon door en zagen we weer veel weiden vol Scholeksters en Wulpen, Kluten, Brandganzen en drie herten.

Op de Grevelingendam was het een gekrijs van de jewelste en “hingen” honderden Zilver-,
kok- en mantelmeeuwen, met kleine en paarse strandlopertjes in de stijgende luchtstroom boven de grens van zee en basaltblokken. In het uiteen spattend zeewater van de vloedgolven op de keien, vlogen de lekkerste zeevishapjes op en tussen de keien. De vogels doken af en aan of renden heen en weer.
In het inhammetje naast de parkeerplaats met zeezicht kon je gewoon op enkele meters afstand een uur lang  twee spelende zeehonden zien duiken en boven komen en met de snuiten tegen elkaar boven water blijven spartelen met een derde voortdurend in de buurt. Daarna leek het opeens bijzonder stil en saai op de weg.

Di13-03 2012Vogelspecial: de Zeearend (Ledenavond & Publieksavond)
Europa’s grootste gevleugelde jager, de zeearend, slaat na tweehonderd jaar van vervolging en bedreiging door vervuiling z’n vleugels weer boven Europa uit. Overal rond de Oostzee en in Scandinavië neemt de soort in aantal toe. De imposante zeearend koloniseert inmiddels zelfs nieuwe gebieden. Zo broedt hij al enkele jaren in Nederland, anno 2012 met 4 paar. Martijn de Jonge schrijft: Hoog boven me, tegen het toneel van de blauwe lucht en de witte wolken, zie ik een reusachtige roofvogel omhoog schroeven. Zijn enorme vierkante silhouet heeft de zeearend, want die vogel is het, een treffende bijnaam bezorgd: ‘vliegende deur’. Majestueus zeilt de zeearend boven de boomtoppen. Zijn spanwijdte van meer dan twee meter degradeert twee raven in de buurt tot kleine stipjes. Ik bevind me bij de Odermoerassen in de buurt van Szczecin (Polen) en vergezel dr Tadeusz Mizera bij zijn ringwerk. Vanavond hebben we Martijn de Jonge op bezoek gehad. Martijn is een natuurfotograaf van bijzondere klasse. Dit bleek al snel uit de foto's die hij vorige week op IJsland heeft gemaakt en waarmee hij de avond opende. Het noorderlicht en Orka's waren op een geweldige manier vastgelegd. Daarna kwam hij toe aan het verhaal over de "vliegende deur".

Gevleugelde jager. De Latijnse naam van de zeearend is Haliaeëtus albicilla, vrij vertaald: ‘witstaartige viseter’. Net zoals de sperwer en de havik, zijn de wijfjes groter dan de mannetjes. De wijfjes kunnen door hun grootte zwaarder voedsel naar het nest brengen. Mannetjes zijn kleiner en wendbaarder, waardoor ze snellere prooien kunnen vangen. Zittend meten de mannetjes 75 tot 85 centimeter. Het gewicht varieert van 3 tot 4,5 kilo. Wijfjes meten maximaal 95 centimeter, en kunnen tot 6,5 kilo wegen.

Aan de hand van zijn foto's werd de geschiedenis van de Zeearend in Nederland doorgenomen. Hij liet daarna ook foto's zien van de Grauwe Kiekendief in oost Groningen. Na de pauze nam hij ons mee naar Spanje voor de verschillende gierensoorten (Monniksgier, Vale Gier, Lammergier en Aasgier) en naar Oman voor de vele roofvogels die daar overwinteren. Fantastische plaatjes van Keizerarenden, Visarenden en vele Steppenarenden, Met 40-50 leden hebben we een geweldige avond gehad. Een goed verhaal met prachtige beelden!!
Do29-03 2012Algemene Leden Vergadering (Ledenavond)
Algemene Leden Vergadering
Za31-03 2012Excursie (Ledenexcursie)
Flevopolders: Hosterwold, Harderbroek, Wolderwijd, Harderbos, IJssel en Vossemeer Vandaag vertrokken we met vier auto's richting de Flevopolder; eerst naar het Hosterwold een plek waar we de Appelvink prachtig konden bekijken. Bij het uitzichtpunt over de Stille Kern zagen we onder andere de Klapekster. We stopten bij het uitzichtpunt over het Harderbroek. De Krooneend (op het Wolderwijd), Grote Zilverreigers en allerlei eendensoorten werden gezien. In het Harderbos keken we vanuit de Kapiteinshut uit over het mooie plasje vol eenden. We zagen de IJsvogel, de eerste Boerenzwaluwen, Kneu en Staartmees. Tijdens de terugwandeling vloog er een Zeearend vlak over ons heen. Ook de eerste zangvogels (Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis) werden gehoord en gezien. Langs de IJssel vooral veel ganzen, maar ook de laatste Smienten. Bij het Vossemeer zagen we weer Krooneenden en Boerenzwaluwen. De dijk af richting de Dodaarsweg stopten we bij een klein gebiedje met Zomertaling, Kleine Plevier, Bontbekplevier en Bonte Strandloper. Later bij de Dodaarsweg grote groepen Groenlingen en Kneuen, opvliegend voor Smelleken en Blauwe Kiekendief. Een prachtige vogeldag met net iets te lage temperatuur en te veel wind, maar wel goed voor ruim 80 soorten vogels!! Zie de Braakbal voor de totaallijst!!

Dassen-, wanten- en ijsmutsenweer is het. En dat na ruim veertien dagen prachtig lenteweer. Maart roert zijn staart en dat zullen we weten ook. Maar er zijn ons leuke vogelsoorten in het vooruitzicht gesteld en tegelijk op de eerste locatie: Groenewoudseweg spotten we de beloofde Appelvinken. Ze zitten op ons te wachten op het weitje bij het parkeerterrein, scharrelen daar wat rond en vliegen dan uiteindelijk de bomen in. We lopen via het Piratenpad en treffen een slapende Grote Bonte Specht aan, die we natuurlijk uitgebreid begluren. Dan komt zijn kop uit de veren en hopt hij verder langs de stam naar boven. Goed zo, dan zien we ook nog wat rood. In het bos is het best uit te houden, jammer dat ze 's zaterdags altijd moeten zagen!

Onze volgende stopplek is de uitkijkheuvel bij het Horsterwold. Hoewel een Raaf hier mogelijk is, laat hij zich niet horen, laat staan zien. Dan ontdekt iemand een Klapekster, bovenin een boompje aan de overkant van het plasje. Het worden er twee. Geen vier, zoals sommigen zouden willen, dat waren twee Witte Kwikken. Even later heft een Zanglijster heel dichtbij, zijn zang aan en dan blijkt hij in een van de versierde bomen te zitten die hier geplaatst zijn door groep acht van de Zevensprong (of verzin ik dat?). Dan rijden we naar de inderdaad “winderige” uitkijktoren waarvan we zicht hebben over het Harderbroek. Heel in de verte zien we een bijna witte Buizerd bovenop een boom zitten, even later zit hij bovenop een andere Buizerd, dus dat zit wel goed met de toekomstige Buizerdpopulatie. Na weer een paar kilometer volgt het Harderbos, waar we vanuit de Kapteinshut weinig bijzonders te zien krijgen. Het is te koud voor de kleine vogeltjes, zoals Blauwborst en Baardman, en ook de Roerdomp laat zich hier niet zien. Wel horen we de Zwartkop en vliegt er wat mezenvolk heen en weer. Als we verder lopen, het bos uit, en het moeras in, krijgen we een leuke verrassing. Plotseling verschijnt er rechtsachter boven ons een juveniele Zeearend. Wat ‘n spanwijdte! Gelukkig dat er altijd alerte vogelaars in de groep zitten, je zou hem zomaar kunnen missen. We gaan nu richting IJsseldijk, een flinke afstand vanaf het Veluwemeer. Helaas zien we langs de dijk, op weg naar Zalk weinig boeiends en we bereiken via de Roggebotsluis de Vossemeerdijk. Op de eilanden van het Vossemeer zou een Zeearend gezien kunnen worden. Die zien we niet, maar wel een eenzame Krooneend die zijn verplichte duikoefeningen doet. Na enige tijd gaan we linksaf en daar vinden we een mooi gebiedje, met wat plasjes en wat ruige begroeiing. Hier zien we een paartje Zomertalingen. is er helemaal verliefd op. Goede smaak, . Er loopt een Tureluur, een paar Kleine Plevieren en ook een Bontbekplevier. We besluiten de Libellenroute niet te wandelen, want intussen hebben we al aardig wat tijd opgesoupeerd. We rijden door (d.w.z. de overblijvers) naar de Dodaarsweg waar wat braakliggende en ingezaaide percelen landbouwgrond liggen. Intussen is het zonnig geworden, de wind is toegenomen, en de regen hebben we al lang achter ons gelaten. Toch vogelen we vanuit de auto en dat niet alleen om de vogels niet weg te jagen. Zwermen Groenlingen met Kneuen wervelen van het ene gebied naar het andere. Dan duikt er plotseling, scherend, een klein roofvogeltje naar beneden en stijgt weer op. Op dat moment doet de zon zijn oranje kleur oplichten. Een Smelleken. Helaas willen ze nooit eens blijven zitten, of weer op dezelfde plaats terugkomen: deze wijsheid heb ik niet van mezelf, maar van Jan. Als aanvulling op de soortenlijst loopt er op het ingezaaide land aan de andere kant van de weg nog een Wulp, die kan er mooi even bij. Maar dan houden we het voor gezien en met

als Tom Tom, bereiken we de A6. Om zes uur, 10 uur later en 310 km verder, zijn we weer in Koudekerk.
Het was koud, maar toch weer de moeite waard. Hartelijk dank aan onze organisatoren.
Do12-04 2012combi-lezing: Lyme en vogels (Ledenavond & Publieksavond)
Combi-lezing over Lyme en vogels Op 12 april organiseert de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude twee korte, interessante lezingen op één avond. Jos Janssen, lid van de VWG, vertelt voor de pauze over vogels die door de jaren heen in de kunst worden afgebeeld. In zijn presentatie: "Vliegensvlug en levensecht" kunnen we op een andere manier genieten van vogels. In de kunst zijn vogels een belangrijk onderwerp van verbeelding. Jos neemt ons mee naar een ver verleden. Heleen Hutink, voorlichter bij de Ned. Ver. voor Lymepatiënten, geeft belangrijke informatie over de gevolgen van een tekenbeet en hoe we dat kunnen herkennen en voorkomen. Combi-lezing over Lyme en vogels Op 12 april waren er twee korte, interessante lezingen op één avond. Jos Janssen, lid van de VWG, vertelde voor de pauze over vogels die door de jaren heen in de kunst werden afgebeeld. Jos nam ons mee naar de tijd van de Romeinen en liet allerlei afbeeldingen zien zoals ze nu nog te bewonderen zijn in musea en oude villa’s. Soms was het een raadsel over welke vogel het ging en soms was het heel duidelijk. Aardig om te beseffen dat er toen geen camera’s bestonden om de dieren goed te kunnen bestuderen. De dieren op de schilderijen zijn dus vaak dood. Soms werden ze gevangen, en hopelijk na de schildersessie weer vrijgelaten. Jos vertelde heel geanimeerd en zo kwamen de vogels in de oude kunst weer tot leven. Heleen Hutink, voorlichter bij de Ned. Ver. voor Lymepatiënten, gaf na de pauze belangrijke informatie over de gevolgen van een tekenbeet en hoe we dat kunnen herkennen en voorkomen. Ze had veel materiaal mee en vertelde uit eigen ervaring. Iedereen was onder de indruk van de gevolgen die een beet van een teek kunnen hebben. Zelfs aanwezigen die veel over de beestjes dachten te weten, hoorden nieuwe dingen. Belangrijkste is de controle van je lichaam na een wandeling in de natuur, knieholten, lies, hals. Want vooral in vochtig gras, aan de randen van het bos komen teken veel voor. Als je bent gebeten is het belangrijk direkt een antibiothicakuur te halen bij de huisarts en een melding te maken op de site van de Vereniging voor Lymepatiënten: www.lymevereniging.nl. Belangrijk is ook te weten dat bloedonderzoek pas na 2 maanden echt uitsluitsel kan geven of je wel of niet de ziekte van Lyme hebt en dat goed onderzoek in Nederland niet mogelijk is. In Berlijn is een laboratorium die erkend is en adequaat onderzoek doet. Ik kan u adviseren om de site van de vereniging te raadplegen of Heleen Hutink te bellen als u echt advies nodig heeft. Het was een gevarieerde en interessante avond.
Za14-04 2012Excursie(Ledenexcursie)

De dag van de 25 Beflijsters - Amerongse Bovenpolder De excursie naar deze gebieden houdt meestal in dat er gewandeld gaat worden. Vandaar dat de wandelaars onder de vogelaars zich hadden aangemeld. Dat het zo’n succesvolle vogeldag zou worden was niet te voorzien.

Al voor vertrek was het raak. We keken naar Halsbandparkieten die over de parkeerplaats vlogen toen Sjon heel droog vroeg of we nog naar een Rode Wouw wilden kijken. Iets afbuigend naar noordwest zagen we de fraaie vogel allemaal mooi langs vliegen.

Daarna ingestapt en op weg naar het Leersumse Veld. Al direct bij het uitstappen begon onder het drinken van een kopje koffie het vogelen. Allerlei geluiden drongen tot ons door. De Boomklever was wel het meest actief. Verder bekende vogels als Roodborst, mezensoorten, Grote Bonte Specht. Nog voor we het gebied in liepen zat er kort een vrouwtje Goudvink in een bloeiend krentenboompje. We liepen voor de verandering  eens linksom de vennen. hoorde de Gekraagde Roodstaart en het duurde best wel even voor we het mooi gekleurde vogeltje boven in een boom zagen zitten.  We hebben een tijdje bij het nest van een Zwarte Specht gestaan, maar dat weerhield de vogel er blijkbaar van om zich te tonen. De fotograaf in z’n schuiltentje had meer geduld. Of dat ook een mooie plaatje heeft opgeleverd weten we echter niet.

Vanuit de kijkhut zagen we een paartje Bergeenden, wat Kuifeenden, twee Dodaars en Grauwe Ganzen. De Geoorde Fuut die we toch wel verwacht hadden zagen we niet. Zo ook zagen we tijdens de rondwandeling niet de Draaihals. De tijd van het jaar maakt waarnemingen mogelijk omdat ze doortrekken. Zeker ook in dit gebied. Wel zagen we Grote Lijsters, twee Raven, Roodborsttapuiten en  op de plek waar we koffie dronken ook de eerste Beflijsters. Bij de heide aangekomen zochten we naar de Klapekster. Voor we die hadden gevonden vlogen er zeker tussen de 15 en 20 Beflijsters langs van boom tot boom. Met de telescoop erop was dit toch een geweldig gezicht. De mannetjes waren prachtig op kleur!! Ook de Klapekster zagen we al snel zitten. Toch ook altijd een mooie waarneming.

Voor het eerst bezochten we het gebiedje de Plantage Willem III. Hier hebben we een wandeling gemaakt van ruim 3 km. Tijdens het lunchen konden we gennieten van een zingende Boomleeuwerik. Met de telscoop was de vogel ook mooi te bekijken. Ook nu weer zagen we een aantal Beflijsters. Daarnaast ook Boeren-zwaluwen, Gierzwaluwen en zingende Geel-gorzen. Het was een leuk gebiedje om even rond te lopen. Iets meer vogelsoorten hadden we mogelijk gewenst.

Op weg naar het laarzenpad bij de Amerongse Bovenpolder parkeerden we de auto om even naar het platform te lopen. Vanaf hier zagen we de slikplaatjes met o.a. Kemphanen, Grutto’s, Tureluurs en een Witgat. Veel Kluten en allerlei eenden.
Tijdens de rondwandeling hadden we het geluk een Blauwborst te zien. Een Groenpootruiter en Kleine Plevieren liepen rond de plasjes. Met de zon in de rug konden we ze goed zien. Toen we de wandeling hadden gemaakt was het tijd om na een dag intensief vogelen huiswaarts te keren. We namen afscheid van elkaar na minstens met elkaar 86 soorten te hebben bewonderd!! Zie voor de lijst het verslag in de Braakbal van augustus.

Do26-04 2012Buitenlandexcursie - Heenreis (Ledenexcursie)
26 april met de KL1675 Amsterdam-Barcelona 16.45-18.55 naar Noord-Oost Spanje
6 mei met de KL1666 Barcelona-Amsterdam 11.05-13.25 terug
Contactpersoon in Spanje:
Vr27-04 2012Buitenlandexcursie - Ebro Delta (Ledenexcursie)
Dag 2. Ebro Delta We bezoeken de meest interessante plekken in de Delta: uitgestrekte rietgebieden, rijstvelden en de kust. Op de juiste spots laten de vogels zich meestal ook erg goed zien. We eindigen met een bezoek aan de visafslag in de haven en hopen in deze ene dag de soortenlijst voor dit gebied compleet te hebben. Overnachting in de Delta.
Za28-04 2012Buitenlandexcursie - Ebro Delta (Ledenexcursie)
Dag 3. Ebro Delta, Monegros Ochtendexcursie in de Ebro Delta om nog enkele ontbrekende soorten op te sporen en afscheid te nemen van dit unieke gebied. Vervolgens verplaatsen we ons richting Los Monegros, terwijl gestopt wordt voor de leukste vogels in allerlei landschappen. Onderweg is de grootste kans een Havikarend te vinden. Allerlei Zuid-Europese vogels laten zich nu voor het eerst zien. Overnachting bij Los Monegros. Overnachting bij Los Monegros.
Zo29-04 2012Buitenlandexcursie - Los Monegros (Ledenexcursie)
Dag 4. Los Monegros We bezoeken dit droge gebied op zoek naar steppevogels. Stops met de auto om de omgeving af te speuren worden afgewisseld met korte wandelingen. Vervolgens gaan we richting Pyreneeën. Weinigen kunnen zich het wijdse en verlaten landschap voorstellen dat Los Monegros te bieden heeft. Overnachting in de voor-Pyreneeën dicht bij Huesca in Mediterraan landschap van steeneiken en (rozemarijn)struiken.
Ma30-04 2012Buitenlandexcursie - Sierra de Guara: Vadiello & Roldán (Ledenexcursie)
Dag 5. Sierra de Guara: Vadiello & Roldán Roldán en Vadiello liggen in de zuidrand van de Pyreneeën. Bij deze honderden meters hoge rotsformaties zijn drie soorten gieren, arenden en andere roofvogels te zien. De wegen lopen dood in een van de meest ruige gebieden van Europa. We bezoeken een van de 350 verlaten dorpen van de Pyreneeën, de top van Roldan kijkt uit over de hele omgeving en geeft de mogelijkheid gieren van boven te bekijken. Overnachting bij Huesca.
Di01-05 2012Buitenlandexcursie - Belchite (Ledenexcursie)
Dag 6. Belchite We gaan naar Belchite, steppegebied vlak ten zuiden van Zaragoza. Een reservaat wordt vogelvriendelijk beheerd door SEO/BirdLife. De Duponts Leeuwerik spreekt tot ieders verbeelding, maar er zit ook Wit- en Zwartbuikzandhoen, Griel,Kleine Kortteen- en Kalanderleeuwerik. Overnachting bij Huesca.
Wo02-05 2012Buitenlandexcursie - Riglos (Ledenexcursie)
Dag 7. Riglos We gaan door met het onderzoeken van de zuidkant van de Pyreneeën: het klassieke Riglos (de grootste karst wanden van Europa, meer dan 100 paar vale gieren) en omgeving. Er zitten veel roofvogels, zoals Rode en Zwarte Wouw, grasmussen, Zwarte Tapuit, Blauwe Rotslijster, Ortolaan, Grijze Gors...
Do03-05 2012Buitenlandexcursie - Pyreneeën (Ledenexcursie)
Dag 8. Pyreneeën Na een wandeling gaat de reis naar de hogere delen van de Pyreneeën. Via San Juan de la Peña (bosvogels, Zwarte Specht, Kruisbek, Lammergier) gaan we via Jaca richting Ordesa. Overnachting in klein hotel in de buurt van Torla, aan de rand van het Nationale Park van Ordesa & Monte Perdido, waar we de volgende twee dagen doorbrengen. www.elultimobucardo.com
Vr04-05 2012Buitenlandexcursie - Hooggebergte Pyreneeën (Ledenexcursie)
Dag 9. Hooggebergte Pyreneeën Om in de hogere delen van deze bergen vogels te zien is het belangrijk met de auto naar een hoge plek te rijden en vervolgens te voet verder te gaan. We gaan wandelen in de hooggelegen vallei van Bujaruelo (Grijze Gors, Waterspreeuw) tot dat we in de alpenweiden komen. Dit is werkelijk een van de mooiste plekken in de Pyreneeën. 's Middags een kort bezoek aan Ordesa. Hier kunnen we hooggebergtesoorten zien zoals Citroenvink, Geelgors en Alpenkauw en met een beetje geluk ook Gemsen en Alpenmarmotten. Overnachting bij Torla.www.elultimobucardo.com
Za05-05 2012Buitenlandexcursie - De kloof van Añisclo (Ledenexcursie)
Dag 10. Añisclo De kloof van Añisclo in het Nationale Park is smal en diep. We wandelen bij Pyrenese dorpen en door de kloof. Spectaculair! Hier broeden Draaihals, Grauwe Klauwier, Rode Rotslijster... Overnachting bij Torla.www.solimarhotel.com
Zo06-05 2012Buitenlandexcursie - Terugreis (Ledenexcursie)
Dag 11. Terugreis Terug naar vertrekpunt Barcelona, onderweg korte excursie. Met de KL1666 Barcelona-Amsterdam 11.05-13.25 terug.
Za19-05 2012

Excursie Weidevogels in de Wilck (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Excursie in samenwerking met Staatsbosbeheer in de Wilck Op zaterdag 19 mei kunt u met leden van Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. het weidevogelreservaat De Wilck verkennen. Zomergasten en weidevogels komen weer terug. Er wordt om 09:00 gestart bij de Rode Wipmolen, Vierheemskinderenweg te Hazerswoude, te bereiken via de Gemeneweg. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.

Mooie ochtend in De Wilck Op deze zonovergoten zaterdagmorgen, 19 mei j.l. 9.00 uur, is het puur genieten om in het weidse landschap van De Wilck te lopen. We starten met een groep van 15 personen, bij het sluisje en worden doorbijgepraat over de geschiedenis van de streek. Ondertussen vliegt er van alles over en voorbij: koolmees, ringmus en een visdiefje. Heel in de verte een witte stip van de zilverreiger en op een paal zit een buizerd die alles scherp in de gaten houdt. Natuurlijk zien we kleine kievitjes in het korte gras en de tapuit op de hooibalen. De scholeksters maken veel herrie en daar gaat ook een tureluur. De deelnemers zijn vol belangstelling naar de informatie vanen om ongeveer half twaalf nemen we afscheid, nadat we nog een heerlijk kopje koffie hebben gedronken bij de auto’s.

Za02-06 2012

Excursie let op de excursie is op zaterdag 2 juni(Ledenexcursie)
Kop van Goeree / Preekhilpolder-We vertrokken in alle vroegte naar de Preekhilpolder. Hier een wandeling gemaakt in de morgenstilte met veel vogelzang. We zagen Dwergsterntjes (30 paar) en Visdieven op de nesten zitten. Er vloog zenuwachtig een Goudvink een aantal keren langs ons heen. We hoorden de rietvogels volop zingen en zagen de Koekoek dit aandachtig roepend in de gaten houden. Langs een veldje vol met orchideen en lopend over een paadje dichtgegroeid met Bevertjes liepen we een rondje dat ons meer dan twee uur aandachtig bezig hield. Daarna langs de Kwade Hoek naar de Slikken van Flakkee. Op het uitzichtpunt keken we nog steeds in alle rust uit over Markenje. Hier broeden dit jaar ruim 1700 Grote Sterns. Veel zijn er verhuisd (vorig jaar 4500 paar) naar de Scheelhoek. Ook zagen we Strandplevieren. Er blijken zo'n 8 paartejs tussen de Kluten te broeden. De wandeling op de Slikken begon met het bewonderen van de Zomertortel die roepend de hele wandeling wel te horen was. Het geluid van de Nachtegaal drong nog een aantal keren duidelijk tot ons door. We zagen veel jonge Roodborsttapuiten en hoorden aan het eind van de wandeling de Cetti's zanger. Voldaan van alles wat we gehoord en gezien hadden reden we voor de lunch naar de theetuin "De Bongerd" in Herkingen. Hier stond de gedekte tafel klaar en konden we aanschuiven. Zo kwam aan een prachtige vogeldag een einde. We zagen met elkaar 82 soorten. Zie de Braakbal voor de lijst.

Beheeractiviteiten - Natuurtuin

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat ? Informatie
Zaterdag 9:00- Werken in de Natuurtuin in Koudekerk aan de Rijn en

Beheeractiviteiten - Knotten

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat ? Informatie
Zaterdag 08:30-13:30 Zaagwerk, kloofwerk, bezorgen hout. en

Beheeractiviteiten - Telweekenden

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat ? Informatie
Zaterdag en Zondag   Rijnstreek - Tellen

www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden. Naar de top van deze pagina.