De educatiecommissie van de VWG organiseert diverse avonden en excursies voor niet-leden. Via advertenties in de regionale bladen worden ze aangekondigd. Hieronder treft u kort de activiteiten van het seizoen 2011 - 2012, met - zodra beschikbaar - de verslagen. Lezingen vinden meestal plaats in 't Anker, tenzij anders vermeld.

Zaterdag 28 Mei 2011
Excursie Spookverlaat
(Publieksexcursie & Ledenexcursie)

De Kruiskade, broedende Ooievaars en de vogelkijkhut Amalia. Deze morgen start de wandeling bij de vogelkijkhut aan het Spookverlaat. Tijdens het wachten op elkaar observeren we het ooievaarsnest. Daarna wandelen we over de Kruiskade en hopen we veel vogels te spotten in het weiland, het water en in de bomen op de kade. Het is een sfeervol stukje natuur waar de VWG in samenwerking met Staatsbosbeheer heel actief is met het onderhoud. Als het weer meewerkt wordt het een mooie wandeling.Verslag>>>

Zondag 16 Oktober 2011
Vogels kijken in De Wilck
(Publieksexcursie & Ledenexcursie)

Op zondag 16 oktober kunt u met leden van Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. het weidevogelreservaat De Wilck verkennen. Het is een nieuw natuurgebied in het groene hart, waar de hogesnelheidstrein onderdoor gaat. In het weiland is een ondiepe waterplas ontstaan, waarin veel vogels, vooral steltlopers, hun voedsel vinden. Wintergasten zijn weer terug en de kans op bijzondere trekvogels is groot. We verzamelen om 9.00 uur bij de Rode Wipmolen, Vierheemskinderenweg te Hazerswoude, te bereiken via de Gemeneweg. De wandeling duurt ongeveer 2 tot 3 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.Verslag>>>
 
© ianandwendy.com

Donderdag 20 Oktober 2011
Vogelgebieden rond Arnhem
(Publieksavond & Ledenavond)

‘’Verrassend vogels kijken op de grens van Veluwe en Betuwe’’ Digitale dialezing door Koos Dansen uit Arnhem, natuurpublicist en -fotograaf, voormalig voorlichter en redacteur van Het Geldersch Landschap Koos Dansen laat zien hoe geweldig je kunt genieten van landschappen en vogels vlak bij huis, in dit geval de rivier de Nederrijn met uiterwaarden, boerenland en bosrijke landgoederen in en om Arnhem. Hij vertelt welke vogels bij welke landschappen horen, wat hun specifieke gedrag is en wat wij qua inrichting en beheer kunnen doen om het de verschillende soorten naar de zin te maken. Daarbij heeft de natuur vaak eigenzinnige en fascinerende verrassingen voor ons in petto! Wij beginnen met het stukje landschap, waarover we zelf de baas zijn: onze tuin en gaan na wat we kunnen doen om die (nog) uitnodigender te maken voor vogels. Een keur aan Gelderse vogels in fraaie Gelderse landschappen dus, van appelvink tot zwarte specht, van grutto tot gele kwikstaart en van lepelaar tot ijsvogel. Als toegift kraanvogels, die in steeds grotere getale niet ver over de grens in Duitsland pleisteren. Verslag>>>

Zaterdag 5 November 2011
Knotten + Nationale Natuurwerkdag
(Publieksexcursie)

Op de Landelijke Natuurwerkdag 2011 kan worden ingeschreven door iedereen!Verslag>>>

Donderdag 17 November 2011
Oman - Reisverslag met veel foto's door Herman van der Hart
(Publieksavond & Ledenavond)

Natuur Fotograaf Herman van der Hart was aanwezig in het Anker om een presentatie te geven. Hij deed verslag van de verschillende reizen die hij heeft gemaakt naar Oman en India.Verslag>>>
 

Zaterdag 4 Februari 2012
Bustocht door de Delta
(Publieksexcursie & Ledenexcursie)

Een nieuwe verrassende route, met mooie spotplaatsen, op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, staat wederom op het programma. Iedereen, leden en niet-leden wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Buiten de ganzen zullen we ook zeker andere vogelsoorten waarnemen en dan voornamelijk steltlopers, eenden, futen en rallen.
Verslag>>>
 
 

Dinsdag 13 Maart 2012
Vogelspecial: de Zeearend
(Publieksavond & Ledenavond)

Europa’s grootste gevleugelde jager, de zeearend, slaat na tweehonderd jaar van vervolging en bedreiging door vervuiling z’n vleugels weer boven Europa uit. Overal rond de Oostzee en in Scandinavië neemt de soort in aantal toe. De imposante zeearend koloniseert inmiddels zelfs nieuwe gebieden. Zo broedt hij al enkele jaren in Nederland, anno 2012 met 4 paar. Martijn de Jonge schrijft: Hoog boven me, tegen het toneel van de blauwe lucht en de witte wolken, zie ik een reusachtige roofvogel omhoog schroeven. Zijn enorme vierkante silhouet heeft de zeearend, want die vogel is het, een treffende bijnaam bezorgd: ‘vliegende deur’. Majestueus zeilt de zeearend boven de boomtoppen. Zijn spanwijdte van meer dan twee meter degradeert twee raven in de buurt tot kleine stipjes. Ik bevind me bij de Odermoerassen in de buurt van Szczecin (Polen) en vergezel dr Tadeusz Mizera bij zijn ringwerk. Verslag>>>

Donderdag 12 April 2012
combi-lezing: Lyme en vogels
(Publieksavond & Ledenavond)

Combi-lezing over Lyme en vogels Op 12 april organiseert de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude twee korte, interessante lezingen op één avond. Jos Janssen, lid van de VWG, vertelt voor de pauze over vogels die door de jaren heen in de kunst worden afgebeeld. In zijn presentatie: "Vliegensvlug en levensecht" kunnen we op een andere manier genieten van vogels. In de kunst zijn vogels een belangrijk onderwerp van verbeelding. Jos neemt ons mee naar een ver verleden. Heleen Hutink, voorlichter bij de Ned. Ver. voor Lymepatiënten, geeft belangrijke informatie over de gevolgen van een tekenbeet en hoe we dat kunnen herkennen en voorkomen. Verslag>>>

Zaterdag 19 Mei 2012
Excursie Weidevogels in de Wilck
(Publieksexcursie & Ledenexcursie)

Excursie in samenwerking met Staatsbosbeheer in de Wilck Op zaterdag 19 mei kunt u met leden van Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. het weidevogelreservaat De Wilck verkennen. Zomergasten en weidevogels komen weer terug. Er wordt om 09:00 gestart bij de Rode Wipmolen, Vierheemskinderenweg te Hazerswoude, te bereiken via de Gemeneweg. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.
     

Verslagen

Zondag 16 Oktober 2011 Vogels kijken in De Wilck (Publieksexcursie & Ledenexcursie)

Genieten in de herfst De excursie naar De Wilck op 16 oktober werd een feestje op de zondagmorgen. Prachtig, rustig, zonnig weer. Fris na een nacht met een beetje nachtvorst. Met een groep van 15 personen (1 lid) startten we bij het sluisje en liepen we naar De Wilck.vertelde over de geschiedenis van dit stukje natuur en cultuur en ondertussen zagen we vinken, heggenmussen en koolmezen in de bomen van het koebosje. Een watersnip vloog over en in de verte stond een grote zilverreiger. Een zwerm kieviten vloog over en in de sloten zaten de smienten en meerkoeten. Sommige smienten al mooi op kleur en dat was prachtig in de volle zon. In het water van De Wilck zwommen veel slobeenden en smienten, terwijl een buizerd z’n gemak nam en op een paal bleef zitten. Mooi was de tapuit die zich uitgebreid liet bewonderen op de paal van het hek. Ook enkele zilverplevieren lieten zich nog zien. Na ongeveer anderhalf uur liepen we weer rustig richting de auto’s waar we de excursie afsloten met een heerlijke kop koffie/thee en een dik stuk speculaas.

Donderdag 20 Oktober 2011 Vogelgebieden rond Arnhem (Publieksavond & Ledenavond)

Verrassend vogels kijken op de rand van Veluwe en Betuwe. De lezing werd verzorgd door Koos Dansen voor zo’n 35 toehoorders. Koos heeft er na zijn vervroegd pensioen een hobby van gemaakt om lezingen te geven over de vogels in eigen omgeving. In zijn geval betreft het de directe omgeving van Arnhem, maar de boodschap luidt, dat dit eigenlijk overal wel van toepassing is. Arnhem ligt op de scheiding van de Veluwe en de Betuwe en biedt zodanig een rijke variatie aan vogels. Noordelijk van Arnhem is de Veluwe rijk aan bosvogels. Dit laat Koos zien aan de hand van zijn foto’s op de landgoederen met oude beuken- en eikenbossen. Met name de bosuil, zwarte specht, kuif- en zwarte mezen en tal van andere typerende vogels zijn hier een dagelijkse verschijning. In het zuiden is het voornamelijk het stroomgebied van de Rijn met een geheel andere biotoop en dus ook heel andere vogelsoorten. Het zijn eenden, ganzen en waadvogels, die zich hier vertonen. Tussen deze twee hoofdlijnen zoekt Koos zijn eigen mooie plekjes in een straal van ongeveer vijf kilometer. Deze plekken bestaan uit parken, ruigten, drassige- en watergebiedjes, maar ook uit industriegebieden in ontwikkeling. Hij neemt ons mee op een virtuele reis om te voet of met de fiets deze plekjes te verkennen en laat prachtige foto’s zien van zowel de vogels als het landschap in de diverse jaargetijden. Aan de hand een goede reportage komen de veranderingen van de gebieden aan bod. Deze worden al dan niet door bewust ingrijpen van de mensen veroorzaakt. Dit brengt natuurlijk ook een verandering van de vogelsoorten met zich mee. Zelfs de (industrie-)gebieden in ontwikkeling zijn een interessante optie. Zo laat hij bijvoorbeeld een industriegebied zien waar oeverzwaluwen hun nestgelegenheid maken en ruigten, die bezet worden door roodborsttapuiten. Zo ook een ontwikkelingsgebied voor kassen, waar aangelegde waterpartijen weer andere soorten aantrekken. De kleine plevier, lepelaars en diverse steltlopers strijken hier neer. De lezing wordt beheerst door een rode draad, waarin voorop staat dat het erop uittrekken in de eigen omgeving verrassende waarnemingen kan opleveren. Tenslotte heeft Koos nog een aantal opmerkingen over het natuur- en subsidiebeleid. Met een persoonlijke noot spreekt hij zijn ongenoegen uit over o.a. het korten in de subsidie aan diverse natuur- en milieuorganisaties. De lezing werd om 22.20 uur beëindigd, maar had inhoud genoeg om nog een uurtje langer door te kunnen gaan.

Zaterdag 5 November 2011 Knotten + Nationale Natuurwerkdag (Publieksexcursie)

Het was een heerlijke dag. Er is door diverse fotografen een
fotoverslag samengesteld.

Donderdag 17 November 2011 Oman - Reisverslag met veel foto's door Herman van der Hart (Publieksavond & Ledenavond)

- Er waren zo´n 40 leden aanwezig vanavond om naar Herman van der Hart te luisteren en om naar zijn mooie foto´s te kijken die hij heeft gemaakt tijdens zijn reizen. Voor de pauze ging het over Oman. Aan de hand van dia´s vertelde Herman over het leven in Oman en liet hij veel mooie plaatjes zien van het rijke vogelleven in de verschillende biotopen in het land dat 6 tot 8 keer zo groot is als Nederland. Na de pauze vertelde hij over het leven in Incredible India. Iets over de cultuur en over enkele prachtige natuurparken. Corbett, Kaziranga en onder andere het vogelparadijs Keoladeo in Bharatpur kwamen uitgebreid in beeld met geluid. In zijn presentatie waren ook veel foto´s opgenomen van de tijgers in andere natuurparken die hij al eerder had bezocht. Kortom een fantastische avond met echt prachtige foto´s.

Zaterdag 4 Februari 2012 Bustocht door de Delta (Publieksexcursie & Ledenexcursie)

Het weer zou grillig met buien zijn, met temperaturen onder en boven nul graden, op zondag 19 februari. Na de Pimpelmeesjes bij Boers, was het hartverwarmend om na de winter weer het gezang van de eerste Heggenmussen en Zanglijsters te horen, op deze vroege, nog zonnige morgen.
Nog 2 Kleine Zwanen te zien bij de Wilck en veel Knobbelzwanen. In een hagelbui reden we richting Rotterdam naar veerpont Hekelingen (Spijkenisse) naar de Korendijkse Slikken, langs de oude sfeerrijke dijkhuisjes.
Verder op de dijk stapten we uit, omringd door het lage land met hier en daar een boerderij en voor ons het rietland met talloze Brandganzen en Grauwe Ganzen en een vliegende Buizerd. Het was fris en guur en plotseling werden we van achteren overvallen door een fenomenale zwarte lucht, wat héél indrukwekkend was. Vliegensvlug zaten we weer in de auto en reden naar beneden, achter de dijk langs.
Bij Nieuwendijk was een stopplek met uitzicht op eiland Tiengemeten in het Haringvliet en dichtbij twee plasjes met Kuif- en Wilde Eenden, Grauwe Ganzen en Waterhoentjes. Na de oversteek over het Haringvliet naar het vasteland (Willemstad) stopten we langs het Volkerak, bij Sint Anthonie Gorzen, Sabina en Dinteloordse Gorzen.
Het was landschappelijk een mooie tocht, ook door de telkens wisselende luchtschakeringen, met klassieke muziek op de achtergrond, waaronder een piano uitvoering van Lang Lang, het wonderkind. Ook stonden we kort bij een oud fort uit de tijd van Napoleon.voelde zich helemaal in zijn element.
Verder, via Sint Philipsland en de Kampersluizen (met véél Rotganzen en Bergeenden) langs havenzicht Bruinisse, aan de Hoge Maireweg ontdekte Jan een Roodhalsgans! Op Schouwen Duivenland brak de zon door en zagen we weer veel weiden vol Scholeksters en Wulpen, Kluten, Brandganzen en drie herten.
Op de Grevelingendam was het een gekrijs van de jewelste en “hingen” honderden Zilver-, kok- en mantelmeeuwen, met kleine en paarse strandlopertjes in de stijgende luchtstroom boven de grens van zee en basaltblokken. In het uiteen spattend zeewater van de vloedgolven op de keien, vlogen de lekkerste zeevishapjes op en tussen de keien. De vogels doken af en aan of renden heen en weer.
In het inhammetje naast de parkeerplaats met zeezicht kon je gewoon op enkele meters afstand een uur lang twee spelende zeehonden zien duiken en boven komen en met de snuiten tegen elkaar boven water blijven spartelen met een derde voortdurend in de buurt. Daarna leek het opeens bijzonder stil en saai op de weg.


De foto's vanenzijn beschikbaar.
heeft een prachtig album gepubliceerd.
heeft foto's gepubliceerd op SkyDive
Erik Hölscher heeft een album gepubliceerd op Flickr.

Dinsdag 13 Maart 2012 Vogelspecial: de Zeearend (Publieksavond & Ledenavond)

Vanavond hebben we Martijn de Jonge op bezoek gehad. Martijn is een natuurfotograaf van bijzondere klasse. Dit bleek al snel uit de foto's die hij vorige week op IJsland heeft gemaakt en waarmee hij de avond opende. Het noorderlicht en Orka's waren op een geweldige manier vastgelegd. Daarna kwam hij toe aan het verhaal over de "vliegende deur".

Gevleugelde jager. De Latijnse naam van de zeearend is Haliaeëtus albicilla, vrij vertaald: ‘witstaartige viseter’. Net zoals de sperwer en de havik, zijn de wijfjes groter dan de mannetjes. De wijfjes kunnen door hun grootte zwaarder voedsel naar het nest brengen. Mannetjes zijn kleiner en wendbaarder, waardoor ze snellere prooien kunnen vangen. Zittend meten de mannetjes 75 tot 85 centimeter. Het gewicht varieert van 3 tot 4,5 kilo. Wijfjes meten maximaal 95 centimeter, en kunnen tot 6,5 kilo wegen.

Aan de hand van zijn foto's werd de geschiedenis van de Zeearend in Nederland doorgenomen. Hij liet daarna ook foto's zien van de Grauwe Kiekendief in oost Groningen. Na de pauze nam hij ons mee naar Spanje voor de verschillende gierensoorten (Monniksgier, Vale Gier, Lammergier en Aasgier) en naar Oman voor de vele roofvogels die daar overwinteren. Fantastische plaatjes van Keizerarenden, Visarenden en vele Steppenarenden, Met 40-50 leden hebben we een geweldige avond gehad. Een goed verhaal met prachtige beelden!!

Donderdag 12 April 2012 combi-lezing: Lyme en vogels (Publieksavond & Ledenavond)

Combi-lezing over Lyme en vogels Op 12 april waren er twee korte, interessante lezingen op één avond. Jos Janssen, lid van de VWG, vertelde voor de pauze over vogels die door de jaren heen in de kunst werden afgebeeld. Jos nam ons mee naar de tijd van de Romeinen en liet allerlei afbeeldingen zien zoals ze nu nog te bewonderen zijn in musea en oude villa’s. Soms was het een raadsel over welke vogel het ging en soms was het heel duidelijk. Aardig om te beseffen dat er toen geen camera’s bestonden om de dieren goed te kunnen bestuderen. De dieren op de schilderijen zijn dus vaak dood. Soms werden ze gevangen, en hopelijk na de schildersessie weer vrijgelaten. Jos vertelde heel geanimeerd en zo kwamen de vogels in de oude kunst weer tot leven. Heleen Hutink, voorlichter bij de Ned. Ver. voor Lymepatiënten, gaf na de pauze belangrijke informatie over de gevolgen van een tekenbeet en hoe we dat kunnen herkennen en voorkomen. Ze had veel materiaal mee en vertelde uit eigen ervaring. Iedereen was onder de indruk van de gevolgen die een beet van een teek kunnen hebben. Zelfs aanwezigen die veel over de beestjes dachten te weten, hoorden nieuwe dingen. Belangrijkste is de controle van je lichaam na een wandeling in de natuur, knieholten, lies, hals. Want vooral in vochtig gras, aan de randen van het bos komen teken veel voor. Als je bent gebeten is het belangrijk direkt een antibiothicakuur te halen bij de huisarts en een melding te maken op de site van de Vereniging voor Lymepatiënten: www.lymevereniging.nl. Belangrijk is ook te weten dat bloedonderzoek pas na 2 maanden echt uitsluitsel kan geven of je wel of niet de ziekte van Lyme hebt en dat goed onderzoek in Nederland niet mogelijk is. In Berlijn is een laboratorium die erkend is en adequaat onderzoek doet. Ik kan u adviseren om de site van de vereniging te raadplegen of Heleen Hutink te bellen als u echt advies nodig heeft. Het was een gevarieerde en interessante avond.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.