De educatiecommissie van de VWG organiseerde diverse avonden en excursies voor niet-leden. Via advertenties in de regionale bladen werden ze aangekondigd. Hieronder treft u kort de activiteiten van het seizoen 2006 - 2007, met - als ze beschikbaar zijn - de verslagen.

Donderdagavond 10 oktober 2006: Roofvogels en uilen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

Onder grote belangstelling van totaal 47 toehoorders, waarvan 15 niet-leden, werd er een lezing gegeven door de heer Fred Koning. Het ging in hoofdzaak om Bosuilen in het Amsterdamse Waterleiding Gebied in de duinen.
Deze spreker verbaasde ons over zijn enorme kennis en hoog educatieve gehalte van zijn onderzoeken. Het kwam duidelijk naar voren dat de heer Koning een zeer actieve en praktische man was. Het verhaal was sterk en innemend, al zo’n 40 jaar is hij actief in het gebied en heeft hij al zijn waarnemingen gedocumenteerd. Met volle overgave vertelde hij hoe en waar de roofvogels zich ophielden in het gebied. Het verloop en de aantallen werd d.m.v. getallen, grafieken en plattegronden weergegeven. Waarom ze weggingen of zich juist vermenigvuldigen. De hoofdmoot waren dus de Bosuilen. Op welke wijze ging het nestelen, hoeveel jongen een vrouwtje in haar leven groot heeft gebracht. De relaties die ze heeft gehad, alles wegen en meten, braakballen analyseren wat hun voedingspatroon was. Zo kwam b.v. naar voren dat Bosuilen de laatste jaren

Bosuil
Een glimp van de vaak onzichtbare Bosuil!
veel Kikkers eten, dat Spitsmuizen echt niet lekker zijn omdat ze een onsmakelijke geur verspreiden als ze worden gebeten, dat Kauwen bij Uilen willen inwonen, dat Haviken toenemen en een nestkastprobleem oplossen maar ook een nieuwe problemen maken en ga zo maar door het ene feit na het andere en alles aantonen door getallen. Maar toch heeft de heer Koning een vrouw en kinderen, maar die gingen soms ook mee in die 40 jaar inclusief de kinderwagen. Alleen thuis moest het nemen van foto’s van muizen stiekem gebeuren en mocht het analyseren van b.v.Vossen-uitwerpselen niet in de kamer gebeuren. Het verbaast natuurlijk niet dat zijn zoon met hetzelfde virus is behept.

De heer Koning vertelde maar door en door en door, hoe hij in bomen heeft geklommen, nestkasten open maakt, oplossingen bedenkt voor zijn Bosuilen als er weer een probleem opdoemt en alles toch zoveel mogelijk volgens de natuurlijke weg.

Een geweldige lezing was het en het doel dat we veel te weten zijn gekomen staat als een huis. Hij gaf aan dat hij eventueel nog lezingen kan geven over zijn buitenlandse reizen, als deze ook zo innemend zijn zit ik weer vooraan!

Zondag 29 oktober 2006: de Wilck

Graafwerkzaamheden
Aanleg van het plasje in de Wilck

Op zondag 29 oktober j.l. hebben 11 deelnemers, waarvan 3 van buiten de vereniging, een najaarsbezoek gebracht aan de Wilck onder gidsen-begeleiding vanen. Deze beide heren hebben de deelnemers uitleg gegeven over het ontstaan van het landschap en hoe de mensen dit verder gecultiveerd hebben. De altijd weer interessante wetenswaardigheden over het gebied zo naast de deur gaat erin als koek. Ook de regelmatig terugkerende “nieuwe” bedreigingen die opdoemen om dit unieke stukje natuur in de Randstad de das om te doen door er steeds wat vanaf te snoepen verbaast de deelnemers altijd maar weer. De waardering voor het nobele streven van onze werkgroep om het gebied zo veel mogelijk te beschermen wordt dan ook niet onder stoelen of banken geschoven.

Slechtvalk bij tegenlicht

Het weer was redelijk echter met wel een stevig najaarswindje. Veel soorten vogels werden er echter niet waargenomen zo’n 32 soorten in een goede 2 uur loeren. Wat opviel was het grote aantal Wulpen die zich in groepen verdeeld in de omgeving ophielden, ik schatte zo’n 200 stuks. Ook de Smienten waren alweer ruimschoots aanwezig. Op de plas wemelde het van de Slobeenden. Verder in het achterland hield zich een Grote Zilverreiger op. De Slechtvalk die volgens onze brochure mogelijk te aanschouwen was had inderdaad gevolg gegeven aan de verwachting en liet zich prachtig bekijken door langdurig op een hoger punt in het land in de telescoop de deelnemers te laten genieten.

Donderdagavond 14 november 2006 Vogels op Lesbos

Op deze avond voor leden en publiek presenteerde de heer Ad van Uchelen de vogels van Lesbos aan 55 mensen waaronder 4 niet-leden.

Dinsdagavond 23 januari 2007: Natuur- en Vogelwacht Rotta (Rottemeren)

Namens de Natuur- en Vogelwacht "Rotta"   sprak de voorzitter, de heer Rien van der Vorm, in de Scheppingskerk te Leiderdorp over de activiteiten in hun werkgebied de Rottemeren.
Hij vertelde zeer gedreven en gaf aan hoe komt het dat de ene spreeuw een ander geluid nadoet dan een andere spreeuw. Dit komt doordat de spreeuw het geluid maakt wat hij of zij bij de geboorte ingeprent heeft gekregen: een spreeuw die in de buurt van weiland met een dorpje is opgegroeid doet bijvoorbeeld het geluid van een grutto en een kerkklok na, maar een spreeuw uit het bos een kettingzaag. De vogels in en om het huis kwamen aan bod en het blijkt dan ook dat de natuur vlakbij is en je niet ver weg hoeft. Ook de uilen passeerden de revue, waarbij ook aan het ringen aandacht werd besteed.
Na de pauze ging de heer van der Vorm in op het werkgebied van de Natuur en Vogelwacht. De Rotte is een veenriviertje, maar eind jaren 60 is het gebied rond Bergschenhoek, Bleiswijk en Moerkapelle door het recreatieschap opgekocht en door mensenwerk en werking van de natuur is ook een plas ontstaan.

Rottemeer en link naar site van de Rotta
foto van Chris van Rijswijk (Rotta)
  • een havik plukt en eet alles op;
  • een sperwer eet niet alles op;
  • een slechtvalk plukt op een open plek, eet alleen het borstvlees en eventueel de hals maar de vleugels en poten blijven intact.

Kortom een hele leuke en leerzame avond voor 21 leden.

Zaterdag 3 februari 2007: De beroemde Ganzenexcursie naar het Deltagebied

Ganzen in volle vlucht
Niet alleen ganzen, alle wintergasten zijn te zien
De bus op de Brouwerdam

De bus die ons zou meenemen op onze excursie arriveerde om 8.15 uur op de carpoolplaats A4 bij Leiderdorp. De weersvoorspelling was veelbelovend: onbewolkt, weinig wind, 10 graden! We konden echter niet vertrekken, omdat een deelneemster zoekgeraakt bleek. Na wat bellen werd ze opgespoord en gingen we op pad om haar op te pikken. Dat lukte ter hoogte van Zoeterwoude-dorp, na wat gemanoeuvreer en boze blikken van enkele automobilisten.

Toen we over de Van Brienenoordbrug richting Zierikzee reden was de zon inmiddels opgekomen. Via de brug over het Haringvliet bereikten we de Hellegatsplaten, een fraai natuurgebied gelegen in het Haringvliet, dat goed vanaf de weg te overzien is. Onze eerste stop maakten we bij de Bommelse gorzen, vlakbij het plaatsje Den Bommel op Overflakkee. Hier werden ook de eerste brandganzen gezien. (het woord ‘gorzen’ betekent buitendijks gebied). We vervolgden onze weg via de haven van Den Bommel naar Stad aan het Haringvliet (door iedereen ‘Stad’ genoemd) om daar de Stadse gorzen te bekijken, om daarna langs Oude en Nieuwe Tonge - waar bij de Watersnoodramp van 1953 de meeste slachtoffers vielen - over de Grevelingendam richting Duiveland te rijden. Overal in het landschap en met name langs de oevers van de eilanden zijn nog sporen van de Watersnoodramp van 1953 te vinden. Op de parallelweg van de Gevelingendam zagen we de eerste rotganzen.

Uitzicht nabij Flouwersinlaag in Zeeland

Bij het Dijkwater bij Sirjansland op Duiveland, ook al een gebied ontstaan na de dijkdoorbraak, werd een korte wandeling gemaakt om op de dijk uit te kijken over het buitendijks gebied. De poging van de chauffeur om hierna een rondje Dreischor te maken lukte helaas maar ten dele door de smalle straatjes in het dorp. Op weg naar ons lunchadres maakten we een rondje Duiveland, langs Zierikzee, om bij de Flauwers Inlagen aan te komen waar aan de haven restaurant ‘De Heerenkeet’ ligt. Hier werd de lunch gebruikt (door sommigen op het terras in de zon) en een korte wandeling gemaakt over de dijk van de Oosterschelde of naar de vogels op de Flauwers Inlagen gekeken. Na de lunch vervolgden we onze tocht langs de Wevers Inlagen, via het fietspad(!) en de Schelphoek (alweer een dijkdoorbraak) naar de Koudekerkse Inlagen, waar alleen de toren van de dorpskerk nog herinnert aan het verdronken dorp. Bij Serooskerke is een nieuw natuurgebied aangelegd, plan Tureluur, ontstaan om de bij de Oosterscheldewerken verloren gegane natuur te compenseren. Onze volgende stop was bij de spuiopening van de Brouwersdam, waar een korte wandeling langs de zeekant gemaakt kon worden. Er waren veel zeevogels te zien, zoals ijseend, zwarte zee-eend en middelste zaagbek.
Via Ouddorp (Goeree) reden we naar natuurgebied de Koudenhoek. Ook hier veel ganzen en vogelaars te zien, maar helaas geen roodhalsgans. Ten noorden van Goeree, waar de Romeinse weg loopt, zagen we een flinke groep kolganzen. Na een laatste stop in de haven van Stellendam, waar, als we nog tijd gehad zouden hebben, aan de andere kant van de dijk nog veel meer te zien zou zijn geweest,

Eerst de ene kant van de Brouwersdijk en straks aan de andere kant
op weg naar huis. De overgang is wel erg groot om dan 25 km door een industriegebied met veel stank en erg weinig natuur te rijden. Inmiddels was de waarnemingenlijst opgesteld en werden gids Bert en de chauffeur bedankt. Om 18 uur kwamen we weer aan op de carpoolplaats bij Leiderdorp.

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde, boeiende dag, mede door het prachtige weer.

Marie-José Woertman namens de 31 deelnemers, in samenwerking met

15 maart 2007 - 29 mei 2007 Vogelzangcursus voor beginners

Het verslag van de eerste avond op 15 maart, de eerste excursie naar de Houtkamp op 1 april, het verslag van de excursie naar Cronesteyn op 22 april, het excursieverslag van de Kromme Aar en het verslag van de excursie naar de Wijde Aa op 20 mei 2007 is beschikbaar. Het programma is 29 mei afgesloten met een avond met veel verrassingen.

Dit is een cursus voor beginnende vogelaars binnen en buiten de vereniging. In 2008 komt een cursus voor gevorderden.

Zondag 1 april 2007 - Excursie naar de Houtkamp te Leiderdorp

In het kader van de cursus vogelzang voor beginners bekeken 32 deelnemers naar de Houtkamp.

Zondag 15 april 2007: Kruiskade/Spookverlaat

Een select gezelschap van vijf leden en vier niet-leden werden vanochtend tijdens een prachtige zomerochtend (in april) doorenbegeleid tijdens de traditionele excursie langs het Spookverlaat en over de Kruiskade. Deze excursie zit altijd vol verhalen over hoe het vroeger was en hoe het allemaal geworden is zoals het nu is. Kenmerken in het landschap onderstrepen dit nog eens. Als je daar ook nog de 31 soorten vogels (waaronder sperwer en grote bonte specht), de vele planten en het heerlijke weer bij optelt was er weer sprake van een zeer geslaagde excursie. Een aantal zaken uit de historie van de Kruiskade willen we u niet onthouden.

Al eerder is een nieuwe knuppelbrug geplaatst door de Landschapsbeheerders (lees hun jaarverslag over het verrichte werk aan de brug) en nu is die ook beter te vinden en toegankelijk gemaakt. Er is een houtsnipperpad van de weg naar de knuppelbrug aangelegd. Een stuk van de Kruiskade is daardoor veel beter bereikbaar geworden.

Het begin van het pad is goed te vinden en ook nog gemarkeerd met een paaltje met blauwe kop... Aan het eind van het pad ligt, juist om de hoek en uit het zicht vanaf de weg, een knuppelbrug van Essenhout
Bij het gebruik van de knuppelbrug (kijk er ook nog even onder en bewonder de bouwkunst van onze VWG-leden) ziet u al gauw nog een bijzonderheid over het hoofd als u linksaf slaat: een haventje dat vroeger werd gebruikt om mest over te slaan. De mest werd aangevoerd vanaf de Rijn, vanuit de polder met een iets lager waterpeil, dan de later ontgonnen polder richting Boskoop. Bij de herverkaveling is het waterpeil gewijzigd en gelijk getrokken. Voordat het polderpeil gelijk werd getrokken is er ooit nog een kleine sluis aangelegd. De naam van dit gebied Spook"verlaat" verwijst daarna. Er zijn verscheidene bruggetjes over dwarsslootjes. Als u goed oplet ziet bij één ervan de restanten van het verlaatje. De foto's zijn gemaakt door.
Het haventje aan de zuidzijde van de Kruiskade Het Essenhakhoutperceel dat twee winters geleden is gemaakt door de essen laag boven de grond af te zetten.

Dinsdag 17 april 2007- De Slechtvalk

De spreker van deze avond is lid van de Werkgroep Slechtvalk Nederland en hij informeert u over deze vogeljager. Deze tot de verbeelding sprekende snelste vogelsoort komt ook voor in de polders rond Rijnwoude en Leiden, waaronder ook het internationale natuurgebied de Wilck. De avond begint om 20:00 uur in 't Anker te Hazerswoude - Rijndijk. Van niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Zondag 22 april 2007 - Excursie naar Polderpark Cronesteyn

In het kader van de cursus vogelzang voor beginners trokken 30 deelnemers naar Cronesteyn.

Zondag 6 mei 2007 - Excursie naar de Kromme Aar in Alpen aan den Rijn

In het kader van de cursus vogelzang voor beginners trokken 31 deelnemers naar de Kromme Aar.

Zondag 20 mei 2007 - Excursie naar de Wijde Aa in Alkemade

In het kader van de cursus vogelzang voor beginners trokken de deelnemers naar de Wijde Aa.

Dinsdag 29 mei 2007 - Afsluting van de cursusvogelzang voor beginners

In 't Anker werden de deelnemers zwaar getest.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.