,enzijn het brein achter deze commissie in het seizoen 2005-2006. Nieuw het afgelopen seizoen waren de door ondergetekende zelf opgestelde berichten in de plaatselijke kranten en het Algemeen Dagblad. Dit heeft wel zijn vruchten afgeworpen en dat is ook fijn want dan ben je ook gemotiveerd om er zoveel tijd in te steken want het blijft allemaal vrijwilligerswerk !!!

Zondag 23 oktober 2005 - Spookverlaat

Traditionele excursie naar het Spookverlaat, 19 deelnemers, waarvan 10 niet-leden. Er liep iemand van een videoproductiebedrijf mee die opnamen maakte voor een film over de vrijwilligersactiviteiten in de gemeente Rijnwoude. Bovendien werd er veel verteld over de geschiedenis en het landschapsbeheer van de Kruiskade en het Spookverlaat. Wat weinig vogels helaas, maar dat lag meer aan de weersomstandigheden waarschijnlijk.

Donderdag 27 oktober 2005 - Kraanvogels

Lezing "De Vlucht van de Kraanvogels" door Herman van der Hart uit Zalk, een ledenavond waarbij ook…..niet-leden aanwezig waren. U kunt het nalezen in de Braakbal, nummer 4, december 2005 blz. 23.

Dinsdag 8 november 2005 - Reis door Europa

Jubileumlezing in de Waterlelie (IVN-gebouw) te Alphen aan den Rijn met als titel: "Reis door Europa". Er waren 6 betalende mensen en 4 mensen hadden een vrijkaartje gewonnen. Het ging niet alleen over vogels, maar er werden ook dia's van andere dieren getoond. De landen die bezocht werden waren o.a. Schotland, Zwitserland en Hongarije. Een verslag van deze avond vindt u in de Braakbal, nummer 4, december 2005 blz. 17.

Donderdag 26 januari 2006 - Ganzenexcursie voorstudie en -pret

Lezing in de Scheppingskerk te Leiderdorp ter voorbereiding op de ganzenexcursie van 4 fe-bruari. In totaal waren er 37 aanwezigen. Ons eigen lidgaf een mooie presentatie over zwanen en ganzen; hoe ze zijn te herkennen, waar ze voorkomen e.d. Er is een echtpaar lid geworden naar aanleiding van deze avond.

Zaterdag 4 februari 2006 - Ganzenexcursie

Traditionele ganzenbusexcursie naar gebieden in Zuid-Holland en Zeeland. Verslag van een niet-lid staat in de Braakbal, nummer 1, maart 2006, evenals een verslag van de lezing op 26-01-2006.

Donderdag 16 maart 2006 - Starrevaart voorbereiding

Lezing over de Starrevaart door de heer Sjaak Schilperoort ter voorbereiding op de excursie van 26 maart. Hij vertelde over de voorgeschiedenis, het beheer, de bedreiging door de Rosse Stekel-staart en vos. Er waren 12 niet-leden aanwezig.

Zondag 26 maart - Starrevaart excursie

Excursie naar de Starrevaart. Veel wind maar wel droog. 3 niet-leden en 7 leden waren komen opdagen.heeft deze excursie en de lezing beschreven op pagina 9 van de Braak-bal, nummer 2, juni 2006.

Dinsdag 11 april 2006 - Moerasvogels

Lezing over Moerasvogels door de heer Bernd de Bruyn van Vogelbescherming. Opnieuw een avond, georganiseerd door de Commissie Ledenactiviteiten, maar ook toegankelijk voor niet-leden. Er waren 31 personen aanwezig, waarvan 5 niet-leden. De heer De Bruyn vertelde over de diverse moerasvogels, zoals het Woudaapje die waterriet nodig heeft, het Porseleinhoen heeft jong riet nodig en een Waterral heeft een slikkige bodem nodig. De Zwarte Stern gaat achteruit door te weinig krabbescheer en libelles die daar weer van afhankelijk zijn. De Roerdomp en de reigers ontbraken ook niet in het verhaal. Na de pauze werd de film: 'Help de hoempers' gedraaid.

Zondag 23 april 2006 - De Wilck

Traditionele excursie naar De Wilck/Westvaart met 16 deelnemers.

Zondag 14 mei 2006 - Meijendel

Excursie naar de duinen van Meijendel in verband met de Nachtegaal. Er waren 17 leden en 1 niet-lid. Aangezien ondergetekende bij de laatste excursies niet aanwezig is geweest verwijs ik u graag naar de verslagen op blz. 22 en 15 van de Braakbal, nummer 2, juni 2006.

Net als elke commissie heeft de educatiecommissie weer haar best gedaan een leuk programma te maken en als u nog niet bent afgekomen op onze lezingen en excursies bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze activiteiten van het komende seizoen.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.