Door middel van een aantal publieksexcursies en -avonden geven we belangstellenden de kans wat meer over wilde vogels te weten te komen. Cursussen voor publiek en/of leden, die dieper op allerlei avifaunazaken willen ingaan, worden regelmatig gegeven. Onze vrij toegankelijke vogelobservatiehut "Amalia" aan het Hazerswoudse Spookverlaat biedt iedereen gelegenheid zelf de vogels in hun doen en laten waar te nemen. De commissie heeft ook voor dit seizoen een attractief programma in elkaar gezet.

Vogelcursussen

Bijzondere cursussen waren de Cursus Steltlopers, de cursus Zangvogels voor beginners in 2005 en 2007, zangvogels voor gevorderden in 2008 en de cursus Vogels Waarnemen.

Lespakket

De VWG wordt regelmatig benaderd of zij voor scholen een lespakket over vogels heeft. Daarvoor verwijzen we graag door naar Vogelbescherming Nederland. Zij hebben een uitgebreid pakket ontwikkeld inclusief een site "Wildzoekers" ter ondersteuning van de scholen en de kinderen. Lees kort iets meer over het lespakket bij de VBN en bestel daar het materiaal.


Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen kunt u inwinnen bij .


www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door . Naar de top van deze pagina.