Dit is een activiteit voor leden en niet-leden onder verantwoordelijkheid van de educatiecommissie.

Cursus Vogelzang

Veel vogels zijn eerder te horen dan te zien.
Ook deze zwartkop

Wederom heeft de educatiecommissie een cursus Vogelzang Voor Beginners georganiseerd welke op dezelfde leest geschoeid was als de cursus in 2005. Net als in dat jaar hadden we nu ook zeer veel aanmeldingen maar liefst 42 mensen (in 2005 waren dat er 35). Onze doel-stelling is om zo rond de 24 deelnemers de cursus als vol geboekt te beschouwen maar dan zouden we talloze mensen moeten teleurstellen. Bovendien heeft de praktijk uitgewezen dat gaande weg de cursus zo’n 25% deelnemers één of meerdere malen verstek laten gaan en zo ging dat ook deze keer zodat we zo rond de 30 deelnemers excursie en avond hadden, uitgezonderd de 1e avond toen waren dat er 38.
We hebben veel geluk gehad met het weer tijdens alle vier de excursies was het zonnig weer en dat kwam de diversiteit van het beluisteren van talloze soorten vogels zeer ten goede.
De agenda van deze cursus zag er als volgt uit:

 1. Donderdag 15 maart 2007
  Theorie-avond welke door voor de pauze werd verzorgd met als onderwerp hoe vogelzang tot stand komt en de functies van de vogelzang. Deze toch wat zwaardere onderwerpen werden door op zeer deskundige en begrijpelijke wijze uitstekend op de cursisten overgebracht. Na de pauze droegzijn steentje bij door zijn gedegen kennis over te brengen betreffende het herkennen van vogelgeluiden m.n. ook in hun biotopen. Aan de hand van geluiden en beelden die mede door Henk Merts in elkaar waren gezet bleef het luchtig en begrijpelijk van opzet, wat ook de bedoeling was in deze cursus. Gezien de reacties van de deelnemers na afloop van de avond bleken engoed in de roos te hebben geschoten, want de mensen waren nog meer gemotiveerd dan ze de avond waren begonnen. Om de deelnemers vast te laten oefenen werd aan hen een CD verstrekt met vogelgeluiden die door(en zijn zoon) samengesteld en geproduceerd was.
  Het verslag en cursusmateriaal is in beschikbaar.
 2. Zondag 1 april 2007
  Op de eerste excursie bezochten we Leiderdorp. De waarnemingen en het verslag van ons bezoek aan de Houtkamp is beschikbaar.
 3. Zondag 22 april 2007
  Het verslag van de excursie naar Cronesteyn in Leiden is beschikbaar.
 4. Zondag 6 mei 2007
  Het verslag van de excursie, naar het Kromme Aar-gebied in het noorden van Alphen aan den Rijn, is beschikbaar
 5. Zondag 20 mei 2007
  Het verslag van de verrassende vierde excursie naar het Wijde Aa-gebied, is beschikbaar
 6. Dinsdag 29 mei 2007
  Afsluitende avond met film over vogels en een quiz van Henk Mertz

De educatiecommissie wil de volgende mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd om deze cursus tot een succes te maken:, ,, Aat Tates,,,, ,,, Charlotte Mathijssen, en deelnemende cursisten maar tevens de web-site verzorger.

Wij willen benadrukken dat deze cursussen ook toegankelijk waren en blijven voor niet-leden.


Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.