Veel vogels zijn eerder te horen dan te zien. Ook deze zwartkop

2008 Cursus vogelzang voor gevorderden

Deze cursus was gericht op vogelaar met enige kennis van vogelgeluiden maar met de behoefte meer te weten over de zang van vogels in park-, bos-, weide- en rietgebied. Deze cursus is een vervolg op de vogelzangcursussen voor beginners in 2007 die al eerder door de Educatiecommissie georganiseerd werd. In 2009 staat geen vogelzangcursus op de agenda.

Aan de hand van theorie, beeld en geluid, maar vooral door de praktijk (excursies), zijn velen vertrouwd gemaakt met deze geluiden. En er is thuis geoefend aan de hand van een CD, verstrekt bij aanvang van de cursus. De agenda van avonden en excursies zag er als volgt uit:

  1. Dinsdag 18 maart 2008 Openingsavond in Het Anker, door Dick de Vos, schrijver van “Wat zingt daar”. Lees het verslag!
  2. Zondag 20 april 2008 Excursie in het parkachtige landschap, ’s Gravenland e.o.
  3. Zondag 11 mei 2008 Excursie bos/hei, Leersumsche Veld e.o.
  4. Zondag 25 mei 2008 Excursie duinen: de Amsterdamsche Waterleiding Duinen, de Zilk.
  5. Zondag 8 juni 2008. De excursie naar de Oostvaardersplassen (riet/moeras).
  6. Dinsdag 10 juni 2008 Lees het verslag van de afsluitende avond.

Mensen van buiten de vogelwerkgroep en leden namen deel.Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.