De vereniging organiseerde diverse avonden en excursies voor niet-leden. Via advertenties in de regionale bladen werden ze aangekondigd.

DE steltloper
Makkie

Donderdagavond 18 september 2003 - Cursus steltlopers (c1/4)

vertelde 43 deelnemers van alles over de steltlopers in het najaar.

Zaterdag 20 september 2003 - Cursus steltlopers (c2/4)

35 Deelnemers van gingen een dag op excursie onder leiding vannaar het noordelijke Deltagebied: Goeree en Schouwen-Duiveland. Bijzonder waren de waarnemingen van Slechtvalk en Reuzenstern.

HET plasje voor de waarnemingen
Vogelplas Spookverlaat

Zondag 26 oktober 2003 excursie Kruiskade/Spookverlaat en omgeving, Hazerswoude.

De aandacht ging uit naar de trekvogels en "blijvers". 12 deelnemers zagen De grote bonte specht en vele kepen. Er is een verslag van .

Donderdagavond 20 november 2003 - Hongarije

Als voorbereiding op de reis naar Hongarije verkenden we de natuur in belangrijke vogelgebieden van Hongarijė. We keken en luisterden naar een presentatie van beeld en geluid van de vele bijzondere vogels. De 40 aanwezigen leerden ook veel over vlinders.

Grote zilverreiger
Als je 'm ziet moet je wel weten dat 't 'm is. Inmiddels is deze reiger een regelmatige gast in de Wilck

Donderdagavond 22 januari 2004 - Roofvogels en Uilen

Deze avond stonden enkele vleeseters in de belangstelling van 45 deelnemers.

Zondag 25 januari 2004 - Avifauna

In samenwerking met het IVN maakten we een wandeling door het park en stonden met 50 man stil bij de roofvogels en uilen. Zeer informatief!

De bus

Eidereenden in Zeeland

Niet alleen ganzen, alle wintergasten zijn te zien

Zaterdag 7 februari 2004 - Ganzenexcursie

Busexcursie naar het (noordelijk) Deltagebied ("Ganzenexcursie"). Deze bustocht duurde van 8.00 tot ongeveer 17.30 uur. Er werdt gestopt bij een lunchgelegenheid Warme kleding, waterdicht schoeisel en een verrekijker kwamen goed van pas. 52 Deelnemers zagen een witte fazant (!), IJseend (ook al wit) en een Roodkeelduiker.

Donderdagavond 1 april 2004 "Het ontstaan van De Wilck, het nieuwe vogelreservaat" (w1/2)

Een lezing over "Het ontstaan van De Wilck, het nieuwe vogelreservaat" in Hazerswoude, in samenwerking met Staatsbosbeheer lokte onder de 40 aanwezigen veel disussie uit.

Graafwerkzaamheden
Aanleg van het plasje in de Wilck

Zondag 4 april 2004 excursie in "De Wilck" (w2/2)

Aanvang 8.00 uur bij De Rode Wipmolen, begin Vierheemskinderenweg, Hazerswoude, te bereiken via de Gemeneweg. De tocht van 2 uur was lang voor de 11 aanwezigen met name door de harde regen en wind. Noch in de Westvaart of het (weide)vogelreservaat "De Wilck" was iets te zien. Terwijl we de kans achten grutto's, tureluurs en slechtvalken te zien.

Donderdagavond 15 april 2004 - Cursus Steltlopers (c3/4)

De lezing, onderdeel van de cursus, gaat over de steltlopers in het voorjaar, begin van het broedseizoen. 44 aanwezigen genoten van het verhaal van

Zondag 18 april 2004 - Cursus Steltlopers (c4/4)

De excursie, voor 36 deelnemers, als onderdeel van de cursus, ging o.l.v.opnieuw naar het Deltagebied. Ze zagen beflijsters en broedende zwartkopmeeuwen.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.