Dit is een activiteit voor leden en niet-leden onder verantwoordelijkheid van de educatiecommissie.

Vogelcursus Stellopers!

Veel mensen houden ervan om naar vogels te kijken. Al dan niet in clubverband wordt er in Nederland heel wat "afgevogeld". Met name in de periode najaar/winter/voorjaar valt er veel te genieten. Wintergasten en doortrekkers bevolken dan Nederland. Een flink aantal van die doortrekkers/wintergasten behoort tot de groep van steltlopers, een grote groep van vogels met lange poten die meestal in de omgeving van water leven. De aanblik van een slik of zandplaat helemaal bespikkeld met diverse soorten steltlopers brengt bij iedere vogelkijker een gevoel van opwinding teweeg. Ruiters, snippen, pleviertjes, klutenů en ga zo maar door. Daar zou je eigenlijk meer van willen weten. Wel dat kan! Voor de ge´nteresseerde vogelkijker organiseerde de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. een heuse Steltloperscursus in 2003 en 2004. Misschien komt dat komend seizoen wel weer!

Zo klein en dan al stelt kunnen lopen

Cursus opbouw

De cursus bestond uiit 2 theorie-avonden (lezing met beeld en geluid) en 2 veldexcursies.

De eerste theorie-avond was in het najaar en wel op 18 september 2003 in "het Anker" in Hazerswoude, de aansluitende veld-excursie is op 20 september en voerde naar de Delta. Lees het verslag van de eerste onderdelen van

Steenloper
Erg lastig, maar door de cursus straks eenvoudiger?

In het voorjaar was er dan de 2e theorie-avond (op 15 april 2004) en met weer een aansluitende excursie(18 april 2004) naar (een ander deel van) het Deltagebied. Het vervoer tijdens de excursies zal d.m.v. carpoolen worden geregeld. Lees en korte impressie van de excursie op 18 april door .


Meer informatie kun u opvragen bij of