Als VWG-lid bent u welkom op de activiteiten van de Ledenactiviteitencommissie. Het gehele programma van activiteiten voor leden voor dit seizoen staat op deze pagina beschreven. Aanmelden is in verband met maken van afspraken zeer verstandig (lees verplicht). Liefst via email t.a.v.Als u op zijn naam klikt kunt u nu meteen een bericht te sturen!
Overigens, als lid van de VWG bent u ook op publieksexcursies en -avonden van harte welkom. De publieksactiviteiten staan daarom ook in onderstaand overzicht maar op de pagina's van de educatiecommissie (2009-2010) verschijnen de verslagen. U moet zich dan evenuteel bij de educatiecommissie aanmelden, zoals onder het kopje "Aanmelden? "aangegeven" staat.

Ledenavonden en -excursies

De verenigingsactiviteiten (avonden) vinden plaats in een van de zalen van "Het Anker", Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk, 071-3413480, tenzij anders aangegeven. De excursies vertrekken vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude-Rijndijk, enkele honderden meters oostelijk van de Koudekerkse brug, tenzij anders vermeld.

2010 Tijd Welke activiteit en waar? Aanmelden?
Do09-09 2010Seizoens-startavond (Ledenavond)
Vooruit- en terugblik. Er is geen verslag.
Za11-09 2010Roofvogeltrek (Ledenexcursie)
Bezoek aan het natuurgebied. Er is geen verslag.
Vr01-10 2010Vogelweekend 2010 (Ledenexcursie)
Dit jaar gaan we weer naar Texel! Vandaag (vrijdag) vertrekken we en zondag 3 oktober gaan we terug. Er is geen verslag.
Za02-10 2010European Bird Watch of Word Bird Watch (Ledenexcursie)
Tellen in heel Europa-
Zo10-10 2010Excursie (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Een bezoek aan de Wilck onder leiding van onze eigen vogelaars. Zondagmorgen 10 oktober 2010 om 09.00 uur verzamelden we bij de Rode Wipmolen aan de Vierheems-kinderenweg te Hazerswoude. Blauwe lucht, strakke frisse noordenwind en de zon kwam op. heette iedereen welkom en wenste iedereen een fijne, leerzame ochtend toe. Vervolgens reden we met auto/fiets naar het weidevogelreservaat ‘De Wilck’ waar we auto's en fietsen konden stallen. Het ontstaan van dit gebied werd verteld. Vervolgens trokken we over een hek klimmend het reservaat in. Vogels e.d. werden waargenomen en door de gidsen werden we rijkelijk voorzien van de nodige informatie. De wandeling duurde ruim twee uur. Terug bij het verzamelpunt kregen we overheerlijke koffie/thee met koek. Smaakte goed. Hierna ging ieder weer tevreden met nieuwe (vogel) kennis huiswaarts. Kortom een leerzame, mooie ochtend. Jan Stuve deelnemer
Zondagmorgen 10 oktober begon schitterend; een strakblauwe lucht kondigde een frisse herfstdag aan. Er waaide een dun, fris windje en dat viel een beetje tegen. Met een groepje van 13 personen (1 niet-lid) begonnen we o.l.v.enbij het sluisje om te zien of de slechtvalk op zijn/haar plek zat in de hoge mast. We zagen wel een paartje buizerd zitten en in het land een grote zilverreiger, maar de slechtvalk liet zich nu nog niet zien. Toen we De Wilck inwandelden zagen we daar wel de slechtvalk. Dat was erg leuk. Voor de watersnip moest je goed opletten, want wat zijn ze snel. En verder grauwe ganzen en een paar wulpen en ook een zwerm goudplevieren. In het water was het erg rustig, smienten en slobeenden. Het was gewoon een genot om die dag zo vroeg in het open veld te zijn. We hebben genoten. Om 11.00 uur waren we weer bij de auto’s en sloten de wandeling af met een heerlijk warm kopje koffie/thee.
Za16-10 2010Excursie Kop van Goeree (Ledenexcursie)
Bezoek aan het Zuid-Hollandse eiland. Er is (nog) geen verslag.
Za06-11 2010Landelijke Natuurwerkdag (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Op zaterdagochtend: Werken in aan de natuur. Essenhakhout snoeien. Wilgen knotten. Knuppelbruggen bouwen. Houtrillen zetten. Erwtensoep eten.Al tien jaar lang vindt op de eerste zaterdag van november de Landelijke Natuurwerkdag plaats. De trouwe lezer van deze site weet dat de VWG al acht jaar één van de locaties verzorgt, gelegen aan ons eigen Spookverlaat. Er werd afgelopen zaterdag op onze locatie door 55 mensen, waaronder 24 eigen knotters, gewerkt. De grootste opkomst tot nu toe! Lees het uitgebreide verslag op deze site.
Do18-11 2010Oman, West-Afrika, India (Ledenavond & Publieksavond)
Lezing met foto's door Herman van der Hart. Herman is een vogelaar en natuurfotograaf die veel reist en zich steeds meer op de fotografie toelegt. Op de avond heeft Herman voor de pauze foto’s vertoont van de vogels die hij vastgelegd heeft op zijn reis door West-Afrika. Na de pauze verplaatsten we ons naar India. Naast veel vogelfoto’s heeft hij ook andere dieren, maar ook mensen die hij heeft vastgelegd laten zien. Een avond die een diepe indruk achterliet. Voor geïnteresseerden een tweetal websites.
Herman van der Hart
Internationale webblog voor vogelaars
Zo12-12 2010Excursie naar de Waal (Ledenexcursie)
De noord- en zuidoevers en –uiterwaarden van de Waal bieden veel in alle seizoenen veel vogelmoois. In de winterperiode zullen we vooral zwanen, ganzen en eenden tegenkomen. Aangevuld met meeuwen, aalscholvers, roofvogels en allerlei ander gevederte. Voor zover bekend hebben we als vereniging nog nooit dit gebied ’s winters bezocht. Altijd een reden om iets nieuws te gaan ontdekken. Jammer dat de dagen nu zo kort zijn ………… De route start bij Zaltbommel aan de zuidoever van de Waal en we rijden dan oostwaarts, tijdens de eerste helft van de tocht hebben we dan het licht meestal in de rug. Op de terugweg volgen we dan de noordoever naar het westen, het licht is dan al een stuk (zuid)westwaarts gedraaid zodat we daar hopelijk niet al te veel hinder meer van zullen ondervinden.
Al naar gelang van tijd, weersomstandigheden, interesse en graad van vermoeidheid kan er vanaf de noordoever op een aantal punten vrij snel naar op doorgaande wegen in de richting van Hazerswoude worden gekozen.


We vertrokken met 11 leden in drie auto's richting Zaltbommel. Voor de VWG een vrij nieuw gebied om te ontdekken. Op de Waaldijk aangekomen reden we eerst een stukje westwaarts om over de Waal uit te kijken. We zagen al direct veel eenden en ganzen op het water.
Een Waterral liet zich enkele keren zeer luid horen. De waterstand was hoog hetgeen gezien de tijd van het jaar en de smeltende sneeuw hogerop in Nederland niet zo vreemd was. Na de koffie reden we naar het oosten. Soms door kleine dorpjes en langs mooie boomgaarden. Vaak hadden we prachtig uitzicht over de uiterwaarden van de Waal. Opmerkelijk was dat we op drie locaties een Steenuiltje zagen. De eerste vloog uit een boom weg in een van de boomgaarden waar overigens ook veel Kramsvogels van zeer dichtbij te bewonderen waren, die zich te goed deden aan het gevallen of niet geoogste fruit. De tweede Steenuil zat op het dak van een huis midden in een klein plaatsje (Dreumel??) en de derde zat onder aan de dijk in een dikke knotwilg lekker in het zonnetje. Het was goed speuren vanuit de auto. We lunchten in een mooi stukje uiterwaard en maakten daar een kleine wandeling. Er vloog een zevental Kleine zwanen. Ook waren er veel kleinere vogeltjes te zien, allerlei mezensoorten en vinken. Tot vlak voor Nijmegen hebben we de Waal gevolgd.
Uiteindelijk besloten we na veel indrukken huiswaarts te keren. Toen we bij Boers arriveerden hadden we ongeveer 250 km gereden en 61 soorten vogels gezien. Een goed bestede dag met veel leuke waarnemingen.
2011 Tijd Welke activiteit en waar? Aanmelden?
Vr07-01 2011Nieuwjaarsreceptie (Ledenavond)
Voor leden en hun partners.
Za15-01 2011Excursie Gooi- en Vechtstreek (Ledenexcursie)
Wintervolgens van plassen en landgoederen. We staan op de parkeerplaats, en de carpoolers krijgen een plek aangewezen door. We rijden de N11 op, uit gewoonte kijk ik wat er aan vogels langs de kant van de weg en op het land zit. Daar mee vul ik mijn tijd. Jammer genoeg is de lucht vaal grijs maar Bert vrolijkt ons op en laat ons het mooie centrum van Laren zien. Of hij bewust rechtsaf sloeg blijft voor mij een vraag voor hem een weet!! Maar we keren en komen aan bij de Bussummer- en Westerheide. Dan volgt er een vast ritueel. Degene die nog niet ontbeten hebben, werken vlot een hapje naar binnen, de anderen speuren de bomen en de hei af in de hoop de eerste vogel in de kijkert te hebben. (ik kan zeggen dat geeft een kik, mij is het in al die jaren, maar een enkele keer gelukt).

Op naar de hei. De eerste Grote Bonte Specht is gespot, we spotten nog meer Frans spot overvliegende Sijsjes, joggers, fietsers en honden met baasjes. Jammer want daar komen we niet voor!!! Misschien moet je hier om 6 uur al gaan vogelen want het is de moeite waard (mooi gebiedje om mee te beginnen).

Dan een Landgoederenwandeling op Gooilust van Natuurmonumenten. Dat was wel prettig zo tussen de bomen want er stond toch een wat schrale wind. Dat dachten de Koolmees, Pimpel, Goudhaan enz. waarschijnlijk ook. Na een wandeling van ruim een uur zijn we weer bij de auto. Voordat we gaan rijden even de lunch naar binnen werken en dan op weg naar de Ankeveense plassen.

De aankomst begon goed: in een grote rij Elzen vloog een grote groep kleine vogeltjes, Sijsjes en een paar Puttertjes, maar het is lastig omhoog te kijken en tegelijk te lopen vooral als de grasstrook tussen twee watergangen nat en glibberig is en je beter laarzen aan kunt hebben. Zo dacht er ook over en keerde terug naar de auto waardoor hij een behoorlijke achterstand opliep, maar was slim en zag ons in de verte en maakte rechtsomkeert terug naar de auto. Ja, hij heeft wel wat gemist, maar zal hem wel bijgepraat hebben over Brilduikertjes, Grote Zaagbekken enz..

Terug bij de auto heb ik aan gevraagd of hij een tukje had gedaan, maar dat ontkende hij ten stelligste. Nou ik heb op de terugreis wel mijn luikjes dichtgedaan en in gedachten de voor mij vermoeiende, maar fijne dag de revue laten passeren.
Za05-02 2011Ganzenexcursie (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
De traditionele succesvolle excursie om ganzen te zien in Zeeland vanuit de bus.De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude organiseerde op 5 februari 2011, voor iedereen die geïnteresseerd is in vogels, een excursie met de bus naar Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden om ganzen, eenden, steltlopers en andere wintergasten te bekijken. Leden van de Vogelwerkgroep waren gids en met verschillende telescopen zijn tijdens diverse korte wandelingen veel vogels gezien.
Het verslag van de ganzenexcursie staat bij de educatiecommissie!
Do10-02 2011Leden voor leden (Ledenavond)
1 - Wiel Arets - Presentatie over vogels in de vier jaargetijden 2 - Hans vd Meulen - Presentatie over vogels rondom Leiden 3 - - Presentatie over vogels en insecten 4 -- Presentatie over vogels in de Leidse Merenwijk, een Sperwervrouw in het bijzonder
Za19-02 2011actie Hart voor de Natuur (Ledenexcursie)
Wij roepen de leden op om zaterdag 19 februari a.s. om 10.00 uur ’s ochtends naar onze verzamelplaats, het erf van de boerderij van, Spookverlaat 4 te Hazerswoude te komen. U wordt daar verwelkomd met koffie en cake. We nodigen ook de pers uit, zodat men met eigen ogen kan vaststellen hoe deze actie leeft onder de leden van de VWG. Na de koffie zullen deskundige leden van de knotgroep al wandelend uitleg geven over het onderhoud dat zij aan de Kruiskade/ Spookverlaat verrichten en van de natuurwaarden ter plaatse. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we de manifestatie af.
U kunt echter ook actiever participeren door een keer met de knotploeg me te werken. Steek, samen met de vaste knotters, uw handen uit de mouwen op de Kruiskade. In dat geval wordt u op 19 februari a.s. om half negen ’s ochtends op het erf van de boerderij vanverwacht. Voor gereedschap en eventueel voor werkhandschoenen wordt gezorgd. Zelf zorgen voor goed schoeisel (laarzen of hoge schoenen die vies mogen worden). Voor de extra knotters is er na afloop van de klussen om ongeveer 12.30 uur soep (neem zelf brood mee).
-
Zo20-02 2011

Een rondje GoeREE Overflakee (Ledenexcursie)
Wintergasten en reeënDe dag voor de excursie hadden de organisatoren ons de route met kijkhutten en uitzichtpunten toegestuurd. Een goed initiatief. Met de landkaart erbij had ik me zo de avond ervoor al een beetje kunnen oriënteren. Ik kan met deze beschrijving de route ook nog eens in andere jaargetijden afleggen. Iets wat ik overigens meer deelnemers hoor-de fluisteren.

Vóór 8.00 uur, de afgesproken vertrektijd, was iedereen al aanwezig. Met drie wagens vertrokken 12 vogelaars naar Goeree. Dat het beter GoeREE kan heten, wisten we toen nog niet. Maar daarover later meer.

De eerste stop was bij de Hellegatsplaten. Bij het uitstappen en de wandeling naar de kijkhut bij het Ventjagersgaatje kwamen we erachter dat het een koude dag zou worden. Een temperatuur van net boven nul in combinatie met de ook nu weer aanwezige wind op de Zuid-Hollandse eilanden zorgde hiervoor. De score vanuit deze kijkhut was een enkele gans en eend. Teleurstelling. Maar er was nog een plekje waar Jan ons naartoe loodste en waar duidelijk meer te zien was. Er zaten Grote Zaagbekken en Brilduikers. Tijdens de koffie op de parkeerplaats ook nog even wat Holenduiven gezien. Na de koffie door naar Den Bommel waar we Wintertalingen konden bijschrijven. Bij het buitendijkse gebied dat wat verderop ligt, werden al snel meer eenden gezien en een erg grote hond die aan een dode Zwaan stond te rukken. Menno hoorde met zijn scherpe gehoor Staartmezen in de bosjes. Aan de andere kant van de weg zagen we de eerste Middelste Zaagbekken. De zon begon een beetje door te komen, dus het begon er veelbelovend uit te zien.

Inmiddels hadden we drie van de zeven geplande stops gehad en vonden we de opbrengst toch een beetje tegenvallen. begon zich al af te vragen of Nederland nog wel een vogelland is. Natuurlijk wel! Zo snel werkt die bezuiniging op natuur niet. Gelukkig sloeg bij de volgende stop bij het buitendijkse gebied net voor Stad aan het Haringvliet alles om. De zon kwam er echt door. Grote groepen Brandganzen en Wulpen. En ineens dook er een Havik op. Niemand had erop gerekend dat die in deze biotoop zou opduiken. Ik had het geluk in de auto te zitten waar hij pal langs vloog. Prachtig. Echt één van de hoogtepunten van de dag. Toen we wat verderop langs de weg stonden, werden we ingehaald door iemand die wist te vertellen dat er tussen de Brandganzen een Roodhalsgans zou zitten. TERUG!!! Zo’n kans wil je niet laten schieten. Een zeldzame vogel voor ons land en ook heel mooi. Ik heb hem zelf slechts één keer gezien. Dat was op Texel tussen een groep van een paar duizend Rotganzen bij De Cocksdorp. Er zaten twee groepen Brandganzen en we hebben met 12 ervaren vogelaars elke vogel bekeken, maar je raadt het al: de Rood-halsgans niet gevonden. Jammer, maar toch was het een prachtige plek om vogels te kijken. In de zon en achter de auto’s uit de wind was het ook nog lekker.

Nu op zoek naar een nieuw gebiedje (Pallandpolder) met een nieuwe kijkhut. Een jong gebied dat toch al mooi vol met riet staat. In het water tussen het riet waren veel Wintertalingen te zien en nu de zon erop stond waren ze natuurlijk nog mooier dan degene die we eerder zagen. De Wintertaling vind ik echte een zonvogel. De kleuren spatten eraf als de zon erop staat. Zeker een gebied om te onthouden, want het komende voorjaar zullen de Rietzangers en Karekie-ten zich hier vast laten horen en zien. Als je ernaar toegaat, zoek wel goed uit hoe je er het handigst komt. Wij zaten op een doodlopend smal pad, waar het lastig keren was.

De Slikken van Flakkee aan de andere kant van het eiland stonden nu op het programma. Op de weg ernaar toe gaf een man Blauwe Kiekendief nog een mooie vliegshow weg boven een akker. Iedereen kon deze vogel goed zien vanuit de auto’s op de dijk. Ook bij de Slikken konden we na 100 meter lopen vanaf de parkeerplaats volop eenden bekijken. Verschillende soorten konden we van dichtbij bekijken en ook een Grote Zilverreiger liet zich goed bewonderen. Op de slikken stond een onvoorstelbaar grote groep Rotganzen. Als je deze groep van links naar rechts scande met je telescoop, leek er geen eind aan te komen. Het was echt een zwarte streep van enkele honderden meters. Het moeten er duizenden geweest zijn. Toen we uit het duinbos kwamen en we richting open weiland gingen, werd een drietal Goudvinken (2 man, 1 vrouw) in een struik gezien. Dit bleek een opwarmertje voor wat er verder in het weiland zat, liep en lag. De telescopen werden opgesteld om het gebied af te scannen. Buizerds, Kieviten, Bonte Strandlopers en Goudplevieren werden al snel gezien. “Daar in de verte lopen ook wat reeën. Een stuk of 5”, werd gezegd. We liepen verder om wat dichterbij te komen. De Bontjes en Goudplevieren lieten zich prachtig zien en konden door iedereen goed bestudeerd worden. Later dook een groepje leeuweriken op. Er zat een vreemde tussen die voor wat verwarring zorgde en mogelijk een bijzondere Leeuwerik (Drieteen of Kortteen)was. Uiteindelijk toch niet. Allemaal gewone Leeuweriken. Ik hoop ze snel weer te horen zingen; dat is echt zomer. Geduld. De reeën nog eens geteld. Een stuk of 15. Nóg een keer geteld. Het waren er nu al 21. Nog één keer geteld. 30 STUKS! Onvoorstelbaar. Zoveel heb ik er nog nooit bij elkaar gezien. Misschien zelfs in mijn hele leven nog niet. GoeREE komt dus echt van Goede Ree.

We gingen terug naar de parkeerplaats. Hier had inmiddels iedereen de voorraad in de auto van Menno ontdekt. Toet bleek volop eten en drinken voor iedereen te hebben. Nogmaals bedankt, Toet! Het maakte het slot van de excursie extra leuk. Na de laatste versnaperingen gingen we weer op Broers aan, waar we om half vijf aankwamen.


Een dag die moeizaam op gang kwam - qua vogels én weer - groeide uit tot een prachtige vogeldag met mooie waarnemingen. John Blaricum
Di15-03 2011Lezing Kraanvogel (Ledenavond & Publieksavond)
Henk Dommerholt verzorgt een lezing over de KraanvogelLezing over Kraanvogel in Het Anker Op dinsdagavond 15 maart kwam Henk Dommerholt een lezing verzorgen over de Kraanvogel. De Kraanvogel is een van de grootste Europese vogels die in dit deel van het jaar veelal over het oostelijk deel van Nederland doortrekken naar de broedgebieden in het noorden van Duitsland, Scandinavië en Rusland. Sinds enkele jaren is de Kraanvogel broedvogel in Nederland. Henk heeft voor de pauze vertelt over het ontstaan van het natuurgebied: het Fochteloërveen. Na de pauze heeft hij iets vertelt over de trekroute van de Kraanvogel over Europa. Kortom, het was een interessante avond waar zo’n 60 vooral leden en enkele niet-leden aanwezig waren.
Za26-03 2011Excursie Kop van Noord-Holland (Ledenexcursie)
Vogels van water/slik en weiland. Na een zonovergoten week viel het wel tegen dat precies deze zaterdag koud en een beetje nat begon. Ondanks dit weer verzamelden toch nog 14 deelnemers. Op de parkeerplaats hadden we al de eerste soorten als Groenling, Kool- en Pimpelmees en Heggenmus. Met vier auto’s gingen we op weg naar de kop van Noord-Holland.

Onze eerste stop was de Eilandspolder bij Graft, een klein natuurgebied met wat plasjes, rietvelden, weilanden en een bosje van wilgen en bramen. In het riet hoorden we een Rietgors. Op het dak van een boerderij zat een Holenduif, en Den Oever bij de kijkwand een Witte Kwik, veel Smienten en wat Kluten. Verder veel Grauwe Ganzen en Nijlgansen. In het uilenbosje Kneu en Putter, bij een nestkast zat een Torenvalk. In de verte zag Bert een Bruine Kiek, wat later dook er uit het niets een vrouwtje Bruine Kiekendief op, gevolgd door een mannetje die wat later een prooi uit het riet opdook. Spectaculair en door iedereen geboeid bekeken. Een leuke start van de dag.

Bij de havenpier van Den Oever veel Kanoeten en Rosse Grutto’s, Pijlstaarten en Middelste Zaagbek, de wind kwam vol uit zee, wat tranende ogen veroorzaakte als je door de telescoop keek.

Bij de uitkijktoren aan de zuidkant van het Robbenoordbos brak de zon eindelijk door. Hier Grote Zil-verreiger, Bontbekplevier en Wintertaling. Bij de wandeling door het bos Boomkruiper, Goudhaan, Staartmees en Grote Lijster. Tevergeefs zochten we bij een vaart naar een IJsvogel. Ondanks veel dood hout was er ook geen Grote Bonte Specht in de buurt. Een groot bosmierennest gaf ons ook geen Groene Specht. Al met al gaf dit bos ons niet veel vogels, maar was de wandeling met zon zeer aangenaam. Bij Vatrop, ten westen van Den Oever vloog een Sperwer laag over en zagen we tussen een grote groep Rotganzen, een Zwarte Rotgans. Op de slikken Tureluurs.

Via Harger- en Pettemerpolder zagen we veel Bergeenden en Buizerds. In een bollenveld doken 2 Patrijzen op, we waren zo gebiologeerd dat we bijna de aansluiting met de groep misten. Zij waren al doorgereden maar stonden wat later langs de kant van de weg te zoeken naar Steenuiltjes die daar normaal vaak te zien zijn, helaas vandaag niet. Onderweg naar de Putten ten zuiden van Petten een grote groep Witte Kwikstaarten, met daar tussen een Rouwkwik.

In de Putten prachtig dichtbij Zilverplevier, Wintertaling, Steenloper en Kluten, ook hier zaten een paar Kanoeten.
Al met al een heel mooie dag, veel gehoord en veel gezien. Hier eindigde de excursie in Noord-Holland en na afscheid van elkaar te hebben genomen, reden we weer terug naar het zuiden. Menno van der Poel
Do31-03 2011Algemene Ledenvergadering (ALV) (Ledenavond)
ALV.
Za16-04 2011Weidevogelkijkweek (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
Kom ook weidevogels kijken! De weidevogelstand gaat zienderogen achteruit, Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Nederland organiseren daarom de weidevogelkijkweek van 16 tot en met 23 april. Hieraan werkt de vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude e.o. ook mee. Zij ontvangen u graag op zaterdag 16 april tussen 10.00 uur en 14.00 uur aan de Vierheemskinderenweg 42 te Hazerswoude. Er wordt een korte film vertoond en informatie gegeven door ervaren weidevogel beschermers. Tijdens een korte wandeling gaan we de vogels in het veld opzoeken en bekijken. voor meer informatie www.weidevogelskijken.nl-
Zo17-04 2011

Excursie Kampina en Biesbosch (Ledenexcursie)
Eerste broedvogels.
Vogels van naaldbos, beek, heide, vennen.
Ongeveer 25 deelnemers stonden stipt om 07.00 uur klaar voor een tamelijk lange rit naar de prachtige Kampina in Brabant. De laaghangende mist werd al snel verdrongen door de zon. De temperatuur liep geleidelijk op tot ± 20 graden, met amper een zuchtje wind. Het werd aldus na een koele start een schitterende dag. Op deze 17e april was het al diverse dagen mooi weer en het zou volgens de voorspelling nog een aantal dagen zo blijven. Deze voorspelling bleek -intussen al diverse dagen na de excursie- helemaal te kloppen. De temperaturen zijn ruim bo-vengemiddeld voor de tijd van het jaar. Ook is het al wekenlang erg droog. Brandweerhelikopters houden de natuurgebieden inmiddels goed in de gaten. Want gekken staan mogelijk al weer klaar om mooie fikkies te gaan stoken. Het is natuurlijk onzinnig om ook dit weersverloop toe te schrijven aan "global warming" veroorzaakt door CO2-uitstoot. Zo (snel) werkt dat niet, al denken sommigen dat. Aan de andere kant vraag ik mij af of ook wij niet een tikje terughoudender behoren te zijn bij het maken van autokilometers. Want behalve dat twee plekken werden bezocht in de Kampina (met een K) werd ook nog de Biesbosch nabij de Nieuwe Merwede aangedaan. Dat is een flink stuk westelijker, waarbij wij af en toe ook nog in een file reden. Dat laatste vooral vanwege het mooie weer natuurlijk.

Sowieso (ik bedoel: hoe dan ook) haddenen reisleideringezet op een straf tempo. Het deed mij soms denken aan skiën in een groep: zodra achterblijvers de groep met moeite hebben ingehaald wordt snel weer vertrokken. Echt werkvogelen voor vergevorderden met een goede loopconditie dus. Ik weet niet precies wat "militaire precisie" is. Daar had het -denk ik- op deze dag wel iets van weg, gegeven het nauwkeurige tijdschema waarvan niet werd afgeweken. Maar in ieder geval werd weinig tijd verknoeid aan het goed observeren van de gespotte (in dit geval: geziene) vogels. Bovendien, zoals bekend, is horen ook scoren voor ruim gevorderde vogelaars. Bert en Jan, trek het je niet aan. Ik overdrijf hier natuurlijk, ook al verwees Bert herhaaldelijk en met kennelijk genoegen naar zijn diensttijd lang geleden.

Nu naar de waarnemingen. Voor velen was de Amerikaanse Wintertaling (in de Biesbosch) waarschijnlijk het hoogtepunt van de dag. Voor mijn vriendin (geïntroduceerd) en mijzelf was dat o.a. de fraaie wijze waarop een doodgewone (dus Europese) Koekoek zich in de scoop liet bekijken. maakte ook nog een acceptabele foto hiervan. En dan wil ik ook nog noemen het mininest met 7 of 8 eieren, vlakbij de grond in een half verrotte boomstam, van een (volgens Bert) Pimpelmees. De eerste vinder in de groep van dit nest is bij mij onbekend. Want er was geen Pimpelmees te bekennen. Verder had een Gekraagde Roodstaart de uitstekende gedachte gehad heel duidelijk positie te kiezen op een uitspringende tak.

In de Kampina bleek de Fitis een zeer talrijke vogel, vooral in de buurt van de diverse vennen en meren. Die liet zich een paar maal ook opvallend goed bekijken. In het zonnetje een mooier dan verwacht beestje. Ook diverse soorten piepers lieten zich goed waarnemen, met daarbij ook het bekende parachuutje van de Boompieper. Dat goed kunnen bekijken gold niet voor de Keep. Want juist toen die zich meldde kwam het marstempo diverse deelnemers inclusief mijzelf niet goed uit. Het geluid van de Keep (vriendin en mij als kijkobject onbekend) bleek trouwens een beetje te lijken op dat van een Groenling. Vermoedelijk hebben we beiden dan ook al meermalen verward.

Bij sommige soorten op de lijst van waarnemingen vraag ik mij af of ik er wel bij ben geweest. Ik doel met name op de Goudplevier en Blauwe Kiekendief. Die laatste heb ik elders dit jaar gelukkig wel diverse malen gezien, zij het dat het daarbij meestal "maar" ging om duidelijk niet-blauwe vrouwtjes (pardon). Echt afwezig onder de roofpieten waren, een beetje verrassend, de Havik en de Sperwer. Ook werd ondanks wat speuren nabij de Beerze (een beek of riviertje in Kampina) de IJsvogel niet gezien. Verder kwam ook de Goudvink niet in de kijker. Het Vuur-goudhaantje was een twijfelgeval. Het werd uiteindelijk "nee". Wat betreft de IJsvogel was het niet waarnemen natuurlijk niet aan pure pech te wijten, gegeven de diverse stevige winterperioden gedurende de laatste jaren.

Ondanks de - tot dan - militaire precisie kwamen wij ruim een kwartier later in Hazerswoude aan dan op het verwachte tijdstip (half zes). Maar dat had vast te maken met het kennelijk niet ingecalculeerde wach-ten op de boot richting Dordrecht.

Voor een compleet overzicht van de waarnemingen (waaronder het alleen horen van een Roerdomp) verwijs ik graag naar het overzicht van Jan in de Braakbal. Een best wel indrukwekkend overzicht. Vooral als je die lijst ook op basis van eigen waarneming vrijwel volledig zou kunnen maken.


Ondanks wat licht-kritische kanttekeningen van deze oprechte amateur was het een heerlijke dag. Met dank aan de organisatoren. En aan Anne-Marie Wirtz voor enkele lekkere versnaperingen.
Vr20-05 2011Excursie. Avondexcursie! (Ledenexcursie)
Zangers. Vrijdagavond 20 mei, half zeven, parkeerplaats Boers (wel bekend), stralend weer, start van de excursie naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen (voor de VWG alom bekend als AWD), voorwaar, beter hadden we het niet kunnen treffen. De excursie was qua weer al geslaagd te noemen. Nu nog de waarnemingen. We gingen met drie auto’s x 4 mensen op pad, in de wetenschap dat bij de ingang van de AWD in De Zilk nog 9 mensen erbij zouden komen. Onderweg toch maar even een man Bruine Kiekendief als extra waarneming meegenomen.

Onder de bezielende leiding van(met pet, op de rand van die pet nog geen lauwerkrans, zoals dat past bij een bevelhebber van de troepen, maar die krans komt er wel, volgens Bert) gingen we op pad.

Wat een rust, die alleen maar verstoord werd door overvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol. De konijntjes en damherten, die veelvuldig aanwezig waren, maakten geen geluid, in tegenstelling tot de schapen, die nodig geschoren moesten worden.

Uiteraard kwamen wij voor de vogels en we hebben een prachtige avond gehad. Heel veel zang, inclusief die van de talrijke Nachtegalen en andere kleine zangers. Voor een compleet overzicht van wat we allemaal gehoord en gezien hebben, zie het overzicht in deze Braakbal. Even een paar vogels eruit gehaald: de karakteristieke zang en dito vliegkunsten van de Boomleeuwerik, een Buizerd, vliegend met een grote tak op weg naar het nest, Grote Bonte Spechten, veelvuldig overvliegend, vaak in duovlucht.

Kijkend over een grote vlakte, zagen we een vogel, die de gemoederen danig heeft beziggehouden. Eerst vliegend van rechts naar links. Daar begonnen de discussies al: was het een Sperwer of een Torenvalk? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het vliegbeeld van een Sperwer was, maar de kleur was weer van een Torenvalk. De vogel verdween achter de bomen, achterna gezeten door zwaluwen en spreeuwen. Wie had het nu bij het rechte eind?? Nog discussiërend over de vraag wat het was, werden we ten tweede male op de proef gesteld. Van achter de bomen kwam nu een vogel aangevlogen en die ging op een hek zitten en werd door enkele kleine zangers aangevallen. Kijkers en telescoop op deze vogel gericht en toen begonnen de verhitte discussies weer.hield vol dat het een Koekoek was. Duidelijk waren de dwarsstrepen te zien en bij het opvliegen was de kenmerkende staart goed waar te nemen. Voor Jan einde discussie. Vooral toen de vogel op de grond ging zitten was er geen ruimte meer om van mening te verschillen: Koekoek! Maar wat was die andere vogel dan, die even eerder voorbijvloog?? Sperwer, Torenvalk of toch die Koekoek. Thàt was the question. We hadden eerder op de avond toch al een Sperwer en Torenvalk gezien, dus kwam iedereen, wat dit onderwerp betreft, aan haar of zijn trekken.

Verder struinend in het licht van de ondergaande zon, kregen we enkele keren heel duidelijk de Boomvalk (enigszins voorspeld door Bert) dichtbij in het vizier. Van afstand lijkt het qua vliegbeeld op een grote Gierzwaluw, maar ons geoefende oog had direct in de gaten dat het deze fraaie rover was.

Een mooi slot van een geslaagde excursie. Voor herhaling vatbaar en dan wellicht naar het noordelijke deel van de AWD.
Za28-05 2011Excursie Spookverlaat (Ledenexcursie & Publieksexcursie)
De Kruiskade, broedende Ooievaars en de vogelkijkhut Amalia. Deze morgen start de wandeling bij de vogelkijkhut aan het Spookverlaat. Tijdens het wachten op elkaar observeren we het ooievaarsnest. Daarna wandelen we over de Kruiskade en hopen we veel vogels te spotten in het weiland, het water en in de bomen op de kade. Het is een sfeervol stukje natuur waar de VWG in samenwerking met Staatsbosbeheer heel actief is met het onderhoud. Als het weer meewerkt wordt het een mooie wandeling.
Do02-06 2011Afsluitende ledenexcursie 1/4 (Ledenexcursie)
Dit lange weekend vindt plaats van donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) tot en met 5 juni (terugreis op zondag)

Als locatie is gekozen voor Simpelveld en als verblijfplaats "Huize Damiaan" een voormalig klooster.
s Middags rustend op een mooi plekje, zei ik tegen Jan dat ik er zo van genoot. Prachtig weer en onderweg al vogelend naar onze bestemming in Limburg, Simpelveld, Huize Damiaan. “Nou, dat is fijn”, zei Jan, “ dan mag je dat opschrijven voor in de Braakbal”. “Oké”, zei ik, “doe ik wel”.
Zo’n eerste dag is altijd lastig, maar ook weer niet. Er valt behalve het vogelen ook van alles te beleven met de mensen. Een deels nieuwe groep, een klein aantal nieuwe en een groter aantal “vaste klanten”. Hoe gaat dat zich weer allemaal verhouden. Gedurende de 4 dagen wordt dat allemaal weer duidelijk en ontstaan er allerlei patronen. Bij aanvang bij het Anker, moeten de plaatsen in de auto’s verdeeld worden en alle tassen, scopen, laarzen en noem maar op moeten een plekje in de auto’s krijgen. 7 uur ’s morgens, de mensen die er wonen zullen blij met ons gekakel zijn geweest op hun vrije dag. Maar wij zijn enigszins opgewonden voor vertrek. Kennis maken met de nieuwe mensen, en hup…. vol goede moed de auto’s in en karren maar. Limburg wij komen eraan.

Het is nog zeer rustig op de weg en zo komt het dat we elkaar niet kwijt raken. Dat zal niet de hele reis zo blijven. Maar, dat kan ik alvast wel verklappen, dat wordt in de loop van de dagen steeds beter, nadat er flink is geklaagd over auto 1 die hem af en toe “peerde” en in geen velden of wegen meer te zien was. De volgers wisten dan niet waar ze heen moesten, maar de hedendaagse mobielen hielpen ons weer bij het samenkomen. Na een paar missertjes kregen we goede uitleg over waar we precies heen gingen en ging dat veel beter.Natuurlijk begint het vogelen meteen op de N11 al waar we alle gebruikelijke vogels tegenkomen, van Buizerd tot Meerkoet, maar ook een Bruine Kiekendief, die je daar niet zo vaak ziet.

De eerste stop was bij de KIL VAN HURWENEN. De uiterwaarden en zandgaten zijn een paradijs voor allerlei vogelsoorten. Watervogels, steltlopers, riet- en ruigtevogels. Bewoners van struiken en bosschages. Een heerlijke plek voor de eerste koffie- en theepauze met als hoogtepunt een Grauwe Vliegenvanger. Er kwam ook weer allerlei lekkers uit de tassen. Nog twee stoppen die dag, de STRABRECHTSE HEIDE. Een bekend gebied van ca.1500 ha, een eindje zuidelijk van Helmond. Het is grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer, met de “sterren”: Europees Vogelrichtlijngebied, Habitat Richtlijngebied en Natura 2000 kwalificatie. Bos, heide en “vogel”vennen zoals het Beuven.

Nog steeds ook genietend van het mooie weer komen we bij: MARIAPEEL. Oorspronkelijk hoogveengebied van 1400 ha, dat een duo vormt met de ernaast gelegen Deurnese Peel. In eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer, het ligt op de grens van Zuidoost Brabant en Midden Limburg, tussen de oude veendorpen Griendtsveen en Helenaveen. Grasmus en Matkop, helaas geen Blauwborst. Nog wat eten en wandelen.

De laatste stop voor Simpelveld is bij het LEUDAL. Prachtig natuurgebied aan de westoever van de Maas, tussen Heythuysen /Roggel/Haelen. Dit terrassenlandschap omvat o.a. beekdalen met nat bos, nu niet zo nat, hogere landduinen met loof- en naaldhout, heideveldjes, vennen, graslanden, akkers en weiden, Kortom, een erg afwisselende verzameling biotopen. Verschillende samenkomende beekjes vormen de Leubeek, die uiteindelijk uitmondt in de Maas. Bijzonder zijn hier de aangelegde vistrappen. Veel vogels leven hier. Zie voor de vogels de bijgevoegde vogellijst.

Vervolgens vertrekken we dan richting Simpelveld en komen we aan bij het oude seminarie Huize Damiaan. We zien daar in het veld een heel grote groep “bijzondere vogels” die horen bij een park aan motoren. Er staan er denk ik wel vijftig. Heel indrukwekkend al die glanzende motoren in de zon en een veld vol met hun berijders. Een vriendelijke mevrouw met een zachte G, verwijst ons naar onze kamers, vier trappen op, nee er is geen lift. Wat een klim na toch wel een vermoeiende
Verslag door
Vr03-06 2011Excursie 2/4 (Ledenexcursie)
VijlnerbosOm 5.00 uur vertrokken we met 16 leden naar het Vijlenerbos, waar we konden genieten van een waar vogelorkest. In dit prachtige loofbos met prachtige vergezichten bij een opkomende zon hoopten we stiekem op de Middelste Bonte Specht, Kortsnavelboomkruiper en een eerder gemelde Grauwe Klauwier, die we alle helaas niet te zien kregen. Wel veel Grote Bonte Spechten, Vinken, Zwartkoppen, Zanglijsters en een zingende Fluiter. Op de terugweg spotten we een Zwarte Roodstaart en werd er helaas voor de 2e keer tijdens de reis een valse melding van een Grauwe Klauwier gemaakt; deze soort wordt toch niet de frustratie van het weekend?

Na een snel ontbijt stond het Ingendael bij Valkenburg op het programma, wat door TomTom-perikelen en een wegopbreking lastig te bereiken was. Wandelend langs de Geul zagen we veel Bosrietzangers, Rietgorzen en Roodborsttapuiten. Een Groene Specht lachte ons uit omdat we de zo begeerde IJsvogel niet konden spotten.

De volgende stop was het hamsterreservaat bij Sibbe. In dit open akkerbouwgebied konden Ringmus en Kwartel aan de lijst worden toegevoegd. De nabij gelegen steengroeve van Rooth leverde helaas geen Oehoe op.

Het laatste gebied dat we die dag zouden bezoeken was het Gerendal. Door de hitte werd er uitgebreid gepicknickt en gerust bij de orchideeëntuin, terwijl ondertussen de fotografen onder de aanwezigen zich bezighielden met het vastleggen van de aanwezige Zwarte Roodstaarten. Toen bijna iedereen weer vertrokken was naar de parkeerplaats konden slechts 4 leden een voor de VWG nieuwe soort in Nederland toevoegen aan de lijst: een Middelste Bonte Specht vloog naar de boom bij de picknicktafel. Al roepend vloog de vogel weg naar een verder gelegen boom. Het geluid kwam exact overeen met een soortgenoot op een aanwezige geluidsdrager; toch handig zo’n TomTom met vogelgeluiden!

Enkele anderen hadden, onder het genot van een ijsje bij de parkeerplaats, het geluk een overvliegende Slechtvalk te scoren. Terug bij het klooster werd de prachtige dag afgesloten met een koud biertje. Een Grote Gele Kwikstaart boven ons in de dakgoot van het gebouw sloeg ons daarbij gade.
Verslag door
Za04-06 2011

Excursie 3/4 (Ledenexcursie)
VijlenerbosDe groep maakt zich op voor een nieuwe excursiedag waarvan al bij voorbaat vrijwel zeker is dat ‘ie weer prachtig gaat worden. Het weerbericht spreekt van een warme zonnige dag met mogelijk aan het eind van de middag plaatselijk een onweersbui. Prima vooruitzicht dus. Bovendien wordt de groep vandaag uitgebreid met een gast. De jongste dochter van woont in Geleen en gaat een dagje met ons mee. Zo’n “local expert” erbij is nooit weg en bovendien blijkt ze (natuurlijk “aardje naar haar vaartje”) een gezellige en betrokken deelnemer te zijn.

Maar vooruit, niet langer gekletst, de auto in en naar de eerste wandeling. Parkeren wordt er gedaan bij de uitspanning Rozenhof aan de zuidkant van het Vijlenerbos (uitspraak Vielener-bos) voor een wandeling door het landschap van de Cottessense buurtschap. Prachtig landschap met veel kleine landschapselementen, mooie vergezichten tussendoor en heel veel vogelgeluiden. De vogels zelf laten zich moeilijk spotten, maar dat mag de pret niet drukken. We genieten allemaal volop. Aan het eind van de wandeling worden we dooruitgenodigd voor een drankje op het terras van Rozenhof. Een idee waar iedereen van harte gebruik van maakt. Heerlijk onder de grote parasols achter een drankje even lekker uitrusten. Super!

Hierna zijn allen weer fit voor een fraaie wandeling door het Geuldal. Die slingerslangert dat het een lieve lust is. Overal wandjes waar je IJsvogels zou (kunnen) verwachten. Helaas, de laatste strenge winters hebben vermoedelijk hun tol geëist. Slechts een deel van de deelnemers ziet er in een flits eentje voorbij komen en daar blijft het bij. Niettemin blijft het een mooie wandeling en op een prachtig plekje houden we nog een uitgebreide koffiestop aan de oevers van de Geul. Tijdens zo’n wandeling kom je altijd wel mensen tegen die een praatje beginnen én daar zitten ook wel mensen tussen die nuttige aanvullende vogelinformatie hebben.

De Grauwe Klauwier en Kleine Bonte Specht staan namelijk nog op ons wensenlijstje en volgens een voorbijganger moeten we dan naar “zus en zo” toe, want daar zijn “ze” gezien. Zo aanbevolen, zo gedaan.

We gaan naar een ander stukje van het Geuldal, parkeren daar de auto en gaan op stap. Een eindje verderop langs de Geul zou trouwens ook nog kans zijn op de Orpheus Spotvogel. Die vinden we niet, maar wel een leuk plekje aan het water om onze lunch te verorberen én om van heerlijke aardbeien te snoepen diebij de fruitkraam naast de parkeerplaats had gekocht. Heerlijk!

Maar nu die Grauwe Klauwier en KBS nog. We gaan op stap.

wil liever aan de Geul blijven zitten en dat komt goed uit, want ze is tevens bereid om dan op onze rugzakken e.d. te passen, zodat wij vrij en onbepakt het inmiddels behoorlijk heet geworden landschap kunnen doorkruisen. Op de ons aangewezen plaats aangekomen, wordt er ijverig rondgekeken. En ja hoor, daar zit ‘ie. De Grauwe Klauwier, het lijkt wel of hij ons zit op te wachten. Op een grote takkenbos, keurig in het zonnetje, laat hij zich op zijn gemak bekijken. Iedereen kans om hem wel 10x te observeren. Uiteindelijk vliegt hij op en gaat elders zitten. Dat blijkt achteraf een afleidingsmanoeuvre te zijn. Want als bijna iedereen van ons al is doorgelopen worden door 2 achterblijvers nog 2 jonge Grauwe Klauwieren gezien (en gefotografeerd), een mooie afsluiting dus. Helaas wordt de Kleine Bonte Specht niet gespot, wel is zijn grote broer aanwezig, maar “die hadden we al”. Tevreden dalen we af richting

+ rugzakken en keren Pater-Damiaans-waarts voor (veel) koud bier of iets anders.

Na het avondeten wordt de vogelbalans opgemaakt en daarna kan er gekozen worden voor òf op de accommodatie blijven en je eigen ding doen òf (opnieuw) proberen de Nachtzwaluw te spotten op de Brunssumse Heide. De meeste deelnemers willen een poging wagen, al was het maar omdat in het donker op de hei dwalen kennelijk de avonturier in ons oproept. Helaas, de Nachtzwaluw laat zich horen, noch zien. Dus het blijft bij een wandeling die schoolreisjesgevoelens heeft opgeroepen. Toch mooi.
Verslag door

Zo05-06 2011

Excursie 4/4 (Ledenexcursie)
Munnicksbos bij PosterholtAlweer onze laatste dag! Om 9.15 uur vertrekken we met diverse navigatiemiddelen richting de straat “Reutje”. Langs verschillende routes bij het Munnicksbos bij Posterholt aangekomen, vertelt een eenzame fietser ons dat je beter één vogel in de hand kunt hebben dan tien in de lucht. In de Braakbal 2010, nr. 31-4, blz.22 en 23 schetst Rob Kraayeveld de vijf spechtensoorten die je hier kunt treffen. Wij zien vooral roofvogels zoals een vrouw Havik die hoog boven ons een man Sperwer belaagt, of vice versa: maximaal grootteverschil!

Bij een kapitale boerderij slaan drie oudere boeren- zoons met hun bejaarde moeder ons van een afstand afwachtend en enigszins argwanend gade. Onze eerder genoemde fietser had ze al aangekondigd als drie boeren die nog steeds op zoek zijn naar een vrouw…

Bij hun boerderij treffen we naast Grote Bonte Specht vooral veel Holenduiven. Verderop hele families Boomklever en Boomkruiper die zich wijselijk ver houden van een spinselnest met eikenprocessierupsen.

Om 12.30 uur vervolgen we onze reis richting Kraaijen-bergse plassen bij Cuijk. In de uitkijkhut zien we twee vloteilandjes waarop Visdiefjes tussen kiezelstenen op eieren zitten. Mogelijk zijn de hogere randen ook bij ons in de regio, bijvoorbeeld op de Starrevaart, toe te passen. Zie voor een foto hiervan de site van. Ook andere prachtige foto’s zijn hierop en op de site van

te bezichtigen. Iets verderop laten vader en moeder Roodborsttapuit zich nog eens zien. Het afscheidslied is in vele toonaarden van onze veelzijdige Bosrietzanger.

Daarmee is een eind gekomen aan een fantastische vogelvierdaagse met veel leuke onderlinge contacten en bijna 100 vogelsoorten op onze lijst!
Verslag door

Beheeractiviteiten - Natuurtuin

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat ? Informatie
Zaterdag 9:00- Werken in de Natuurtuin in Koudekerk aan de Rijn en

Beheeractiviteiten - Knotten

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat ? Informatie
Zaterdag 08:30-13:30 Zaagwerk, kloofwerk, bezorgen hout. en

Beheeractiviteiten - Telweekenden

Wanneer ? Tijd ? Waar - Wat ? Informatie
Zaterdag en Zondag   Rijnstreek - Tellen

www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden. Naar de top van deze pagina.