2011

Het was erg mistig

Het was erg mistig bij het begin van de Euro Birdwatch telling. Het zicht bedroeg niet meer dan 50 meter. Geen geweldige conditie om een mooi aantal vogels te kunnen tellen. In het begin ging dit op gehoor en aangezien een behoorlijk groot percentage van de tellers problemen heeft/had met het horen van geluiden, ontsnapte er wel eens een overvliegende vogel aan de aandacht. Toch werden een paar Graspiepers en Spreeuwen geteld. Na een uur werd het zicht beter en kon eigenlijk de telling pas goed beginnen, wij stonden er klaar voor.

De eerste Spreeuwen en een enkele Kievit kwamen voorbij, maar om nu te zeggen dat het spectaculair was, gaat me te ver. Leuker werd het toen een flink aantal Goudplevieren overkwam en ook een tiental Watersnippen. Verder is het leuk vermelden dat er nog 3 Veldleeuweriken werden geteld, ze zijn er nog! Wat ook wel bijzonder voor ons in De Wilck was dat er 2 Halsbandparkieten kwamen overvliegen. Ik weet, het is in de grote stad al niets bijzonders meer, maar zo overvliegend in de polder geeft toch wel een apart beeld.

Het weer verbeterde, het werd zonnig, de mist trok snel op en de temperatuur bereikte een zomerse waar-de, maar dat hield ook in dat de vogels zich minder lieten zien. Misschien kwam het door het mooie weer dat de vogeltrek zich toch wel op grote hoogte afspeelde en wat dus voor de tellers moeilijk was om ze te kunnen zien, laat staan horen. Wie zal het zeggen. Toen de medewerkster van Vogelbescherming opbelde met de vraag hoe de stand van zaken was, kon ik tot onze spijt niet anders zeggen dat het erg minimaal was. Dit was volgens haar ook in andere delen van het land het geval, sommige telposten konden pas aan het eind van de ochtend met de telling beginnen vanwege de mist.

De totalen verschillen zoals elk jaar enorm, koploper dit jaar is wederom de Spreeuw met een aantal van 90.000 maar de Kievit is dit jaar op plaats 7 van de lijst te vinden, vorig jaar 40.000 dit jaar maar 13.000. De grootste stijger is de Graspieper, 49.000 stuks, goed voor een tweede plaats. Verder werden er in het land diverse bijzondere soorten gezien, o.a. Bladkoning, Buidelmees, Daurische Klauwier, Klapekster, Kleine Flamingo, Ortolaan, Roodkeelpieper, Steppenkiekendief en een Velduil.

Nog leuk te vermelden is dat op de bijzondere soortenlijst ook 21 Grote Zilverreigers staan, hiervan hebben wij er 5 aangemeld. Toch wel weer een mooie constatering. De Wilck e.o. is en blijft een prachtig gebied om te vogelen. Daar moeten we zuinig op zijn!

Wij hebben met plezier een ochtend op onze post gestaan en gaan het hopelijk volgend jaar herhalen.

De tellers

 

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.