De koeien in de ochtend
Wilck - Zonsopkomst

2017 - Beetje schraal

Zaterdagmorgen 30 september 2017, tegen het licht worden kwamen de eerste tellers op de telpost aan de Burmadeweg (westkant van De Wilck)Bij het kijkscherm installeerden we ons om hopelijk een goede Euro Birdwatch te beleven. Helaas, al gauw werd duidelijk dat de gewenste drukte in de lucht niet zou plaats vinden. Het werden uren met weinig tot geen trek spijtig genoeg. Gelukkig voor ons bleek dat het over het hele land ook minimaal, al was dit natuurlijk een schrale troost. Om een indruk te geven hoe we de ochtend hebben geteld hierbij de aantallen.

Wilck

 •   12     Aalscholver
 •   98     Brandgans
 • 100     Goudplevier
 •   64     Graspieper
 •   40     Grauwe gans
 •   42     Kneu
 •   90     Kievit
 •   75     Kokmeeuw
 •     5     Krakeend
 •   15     Smient
 • 125     Spreeuw
 •   10     Watersnip
 •     6     Witte Kwikstaart
 • verder nog een paar enkelingen.

Natuurlijk nog wel even noemen een ijsvogel en een slechtvalk. Toch niet de minste soort ! Zoals ik al zei , landelijk was het ook niet al te best. Wij hebben tot de middag geteld en gezien het feit dat het in de middag begon te regenen was dat geen verkeerde beslissing.

De tellers in de ochtend
Spreeuw - Top van de top
Spreeuw

Europa

In totaal deden er 41 landen mee, als Nederland kwamen we na landen als Finland, Zweden en Hongarije toch als 4de in de uitslag van de Euro Birdwatch voor de dag. Met de voorlopige aantallen:

 • 67.169   Spreeuw
 • 23.899   Vink
 •   5.134   Kokmeeuw
 • 19.211   Graspieper
 •   4.831   Kneu 
 • 12.907   Aalscholver
 •   3.804   Smient
 • 12.419   Kievit
 •   8.173   Grauwe Gans         
 •   8.064   Goudplevier

201.211 vogels  in totaal.

Vink - Goede tweede
Vink
 

Bird Watchers

Dat het dit jaar niet zo’n geweldig resultaat heeft opgeleverd, wil natuurlijk niet zeggen dat we volgend jaar niet van de partij zullen zijn. Volgend jaar is er weer een Euro Birdwatch en wel op zaterdag 6 oktober 2018. Ik wil, Adri, , Jan endie mee hebben geteld , hartelijk bedanken ! En natuurlijk hoop ik dat we volgend jaar weer, met uiteraard iets meer tellers, bij elkaar kunnen komen om weer de Euro Birdwatch  te beleven.

 
Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.