2012

“Het weer is voor morgen niet al te best “

dat was de mededeling  van Gert Ottens van Vogelbescherming Nederland. Als zulke mensen de vrijdag voor de Euro Birdwatch dit al gaan melden, dan kun je de borst wel nat maken.We hebben het geweten, het was inderdaad heel slecht zaterdag 6 oktober.

de Wilck

Top Wilck 2012
Spreeuwen
550
Kieviten
170
Smienten
120
Goudplevier
75
Wilde eend
24
Kokmeeuw
23
Brandgans
17
Grauwe Gans
25
Zilvermeeuw
14
Zwarte kraai
12
Watersnippen
6
Grote Zilverreiger
7

We waren om 7. 00 uur op de locatie aan de Burmadeweg  aanwezigen en het regende knap door. Nu is dat nog niet eens het ergste, maar dat er dan ook weinig of geen vogeltrek is dan, is dat best  wel spijtig want daar komen we natuurlijk voor. We, daar bedoel ik de 5 mensen mee die de moed hebben kunnen op brengen om onder deze barre omstandigheden te komen tellen. Maar goed we hebben natuurlijk wel wat gezien en gehoord, zeker toen het licht begon te worden.

Zoals u kunt lezen was het niet spectaculair. Voor het gebied dat wij tellen is het teleurstellend dat er zo weinig is geteld. Uiteraard speelt het weer een grote rol maar ik heb toch de indruk dat het de laatste jaren stukken minder wordt. Als ik de verslagen van de afgelopen 5 jaar nalees, dan kan ik niet anders constateren dan dat de aantallen en soorten als maar afneemt. En dat kan toch niet alleen aan het weer liggen, bijv. Verleden jaar 2011 toen het bijzonder warm was.

Europa

Gelukkig zijn er elders in het land en de rest van Europa wel behoorlijk wat vogels geteld. Er deden 41 landen mee en samen hebben we maar liefst 5.952.126 vogels geteld waarvan de Zweden er 1.712.706 voor hun rekening namen! In totaal deden er zo’n kleine 65.000 vogelaars mee verspreid over zo’n 2500  telposten/activiteiten. Bijzonderheden waren o.a.: Grote grijze snip (Zweden), Roodkeelduiker (Tsjechië), Zwarte Ibis ( Finland).

Nederland

In ons land werden volgens de laatste berichten 370.200 vogels geteld verspreid over 187 soorten. De Spreeuw staat wederom op nummer één, daarnaast de Vink. Opmerkelijk dat er in ons gebied niet één is gesignaleerd. Ook de Boerenzwaluw liet zich bij ons al niet meer zien.

Top 10 - 2012
Spreeuw
84.588
Vink
50.504
Kievit
43.877
Graspieper
22.138
Kokmeeuw
20.841
Aalscholver
12.581
Grauwe Gans
11.244
Boerenzwaluw
9.469
Koperwiek
8.307
Rotgans
8.180

 

Misschien is het te overwegen om een andere telpost te gaan zoeken met meer rust in de polder, want dat is denk ik ook één van de redenen dat het steeds minder wordt. Dit alles neemt niet weg dat we met veel plezier hebben deelgenomen aan de Euro Birdwatch 2012. Volgend jaar zijn we weer van de partij het zij hier aan de Burmadeweg of, elders.

De tellers

 

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.