2016

Euro Birdwatch - een groot Europees project

Dit jaar had ik de eer en het genoegen om te vervangen voor de Birdwatch-telling van 1 oktober.

De knotgroep was in hetzelfde weekend bezig Drenthe te ontdoen van overtollige berken (zie facebook en twitter), waardoor vele trouwe tellers er dit jaar niet bij waren. Dat betekende dus vroeg opstaan en samen met Johan van der Haven stonden we om 7 uur bij het scherm langs de Burmadeweg. Het was toen nog mistig en koud. Maar gelukkig deden we al snel een leuke waarneming door twee ijsvogels te spotten. In de loop van de morgen kregen we nog versterking van, Casper Bottemanne en. Ook kwam als trouwe bezoeker even langs.

Gelukkig werd het steeds helderder en bleef het droog. We hebben tot 12 uur geteld en dezelfde dag bleek nog dat we niet de enigen waren die zo veel graspiepers zagen overvliegen. Landelijk werd de soort het meest waargenomen. Door de zachte wind en het mooie weer moeten we veel vogels gemist hebben. Onder deze omstandigheden vliegen ze n.l. heel hoog. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van soorten en aantallen. Op zich is de lijst niet zo spectaculair, maar ik zie het ook als een kleine bijdrage aan een jaarlijks terugkerend, groot Europees project. Door jarenlang deze activiteit uit te voeren krijgen we steeds beter inzicht in de verplaatsingen van vogels. En hoe we dan hun trekroutes kunnen beschermen.

Wilck - Zonsopkomst
De tellers in de ochtend De tellers in de ochtend

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.