2007

Actie foto uit de Wilck

Op zaterdag 6 oktober 2007 vond de Euro Birdwatch plaats, georganiseerd door BirdLife International. Met dit evenement wil BirdLife wijzen op het belang van bescherming van overwinteringsgebieden van trekvogels. In Europa deden 41.000 mensen mee uit 31 landen. In Nederland deden er 105 vogelwerkgroepen mee. Ook onze vereniging heeft hier aan deelgenomen.

Zaterdagochtend om 8 uur stonden we aan de westkant van ‘De Wilck’ paraat met verrekijker en telescoop. Het was voor dit werk perfect weer, dus we dachten laat maar komen. Maar de vogels dachten er blijkbaar anders over want de trek kwam niet erg op gang. Af en toe kwam er een Veldleeuwerik of een Graspieper overvliegen. Deze werden uiteraard direct genoteerd. Naar later bleek waren dit met de Goudplevieren (50) toch de soorten die nog een beetje variatie in het geheel brachten.

Soort
Aantal
Positie
2006
1
Spreeuw
220.418
(1)
2
Kievit
25.605
(3)
3
Kokmeeuw
24.564
(4)
4
Grauwe Gans
18.910
(7)
5
Vink
18.703
(2)
6
Graspieper
12.050
(5)
7
Meerkoet
11.540
(12)
8
Kauw
11.446
(18)
9
Veldleeuwerik
10.719
(35)
10
Koperwiek
10.333
(75)

Wel is het vermelden waard dat de Koperwiek ook juist aan de trek begonnen was, bij ons waren het er nog niet zoveel (7 stuks) maar landelijk zijn er een 10.333 stuks geteld. Bij onze telling kwam de Spreeuw als grootste aantal (195) uit de bus gevolgd door de Kievit (155). Leuk was het aantal Veldleeuweriken (48) en Graspiepers (68).

Al met al hebben we 22 soorten vogels geteld. Niet al te veel, maar toch hebben we met veel plezier aan deze happening deelgenomen. Het totaal aantal vogels wat er landelijk geteld is bedraagt 474.581 (vorig jaar 332.972). Het aantal soorten 208 (vorig jaar 193).

Dit zijn zo de eerste gegevens van de telling. Later dit jaar volgt er een uitgebreid rapport.Voor geïnteresseerden is dit dan in te zien. Uiteraard zijn we volgend jaar weer van de partij, misschien wel op een ander locatie.

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.