2014

Deze Euro Birdwatch gaat de boeken in als een bijzondere telling

Allereerst door het bijzonder fraaie weer, een heerlijk zonnetje, een goede temperatuur en een klein beetje wind uit het zuidoosten. Dit zijn meestal voor de vogeltrek niet de meest ideale omstandigheden maar deze keer had de natuur het met ons toch anders voor. De spectaculaire aantallen die elders in het land werden geteld gingen aan ons voorbij, maar toch werden er best wel een paar interessante soorten gezien. Wat dacht u van:
69 Veldleeuweriken een soort die bij ons de omgeving maar zelden meer voorkomt. Ze zijn er dus gelukkig nog wel!

de Wilck
Top Wilck 2014
Kolgans
350
Grote zilverreiger
10
Brandgans
110
Graspieper
145
Kneu
22
Watersnip
10
Boerenzwaluw
3

De telling aan de Burmadeweg begon om 7.15 uur en duurde tot 11.45 uur. Met 10 enthousiaste leden werd er geteld. Hiernaast staan de krenten uit de pap. In totaal telden we 33 soorten.

Nederland
Top 10-Nl-2014

1 Spreeuw

390.732

2 Vink

278.420

3 Zanglijster

100.554

4 Graspieper

68.116

5 Kolgans

40.381

6 Veldleeuwerik

31.414

7 Grauwe Gans

20.794

8 Kievit

 19.644

9 Kokmeeuw

14.737

10 Kneu

14.181

Landelijk gezien werden er 218 soorten geteld met een totaal van 1.073.12 vogels. Ongekend zoveel! Op 150 plekken in ons land werd er geteld. Deze internationale vogeltelling is een initiatief Birdlife International. Er deden aan dit evenement 37 Europese landen mee.
Dit jaar werd de spreeuw het meest gezien, gevolgd door de vink. Vreemd eigenlijk bij ons waren de vinken niet aanwezig, ook de zanglijster werd bij ons (bijna) niet gezien namelijk maar 1 exemplaar. Voor de rest deden we wat soorten betreft aardig mee.

 

Zoals elk jaar zijn er van die bijzonderheden die worden geteld,dit jaar waren dat o.a. een steppekiekendief,twee roodkeelpiepers,klapeksters,een ortolaan en een middelste bonte specht. Bij ons dus niets van dat bijzondere, al is natuurlijk de slechtvalk ook niet een alledaags soort. Wij hebben een fijne ochtend gehad, met een redelijk aantal vogels (1494) Die gene die hier niet bij aanwezig was heeft zeker wat gemist, maar volgend jaar hopen we weer een dergelijk telling mee te maken en dan is er dus weer een herkansing!

Ik bedank de mensen die aan dit project hebben meegewerkt en hoop dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn.

Wilck - Zonsopkomst
De tellers in de ochtend (2014) De tellers in de ochtend (2013)
Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.