De tellers in de ochtend

2018 - Fantastische ochtend

Wat een fantastische ochtend daar op de Burmadeweg aan de rand van De Wilck! Het begon al met een schitterende zonsopkomst, zelden zo gezien. Dat bleek ook wel aan de fotografen die er ook speciaal vroeg voor hun bed waren uitgekomen.
De eerste deelnemers kwamen al snel op de telpost aan, en om 7:30 zijn we gestart met tellen.

Het eerste begin was rustig, maar van lieverlee kwam er meer beweging in de vogeltrek. Ook het aantal deelnemers steeg naar een ongekend aantal namelijk 16!! 

Er werd best wel veel waargenomen en ik had de grootste moeite om alle meldingen netjes te noteren, zo van: 3 graspiepers, 7 veldleeuweriken, 12 spreeuwen , 5 piepers, 4 aalscholvers, 14 graspiepers, 4 goudplevieren, 8 vink, 31 spreeuw, etc. etc.

Mooi is dat een ieder zijn steentje probeerde bij te dragen, al is er natuurlijk al een duidelijk verschil in het zien en horen te merken. De één ziet ze vliegen en de ander telt het op zijn of haar gehoor.  Dat gehoor hè, daar schort het nog wel eens aan, er wordt best wel veel geld gespendeerd aan allerlei hulpstukken maar toch….  !!

Maar dat is verder geen probleem hoor want we hadden zo met elkaar een prachtige ochtend daar in de polder en hebben voor ons gevoel best wel bijgedragen aan het welslagen van de EuroBirdwatch.

Op onze telpost werden flink doorgeteld:

 • 210 spreeuwen
 • 189 veldleeuweriken
 • 225 graspiepers
 • 62 vinken en
 • 96 goudplevieren

Het voert te ver om alle waarnemingen te noemen, maar op www.Trektellen.nl (waar precies [WebMaster] is alles te lezen. Zo ook de deelnemers die hun stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk te melden, staan er geregistreerd. Leuk om na te lezen.

Nederland

Landelijk was het niet minder heb ik begrepen, meer dan 1.250.000 vogels zijn geteld en dat alleen al in Nederland. Dit zijn de eerste gegevens die ik binnen heb, uiteraard zal het nog wel iets veranderen aangezien er altijd telposten zijn die hun gegevens later (te laat) in sturen. Tot nu toe zijn er 190 soorten waargenomen waarvan:

 • 675.000 vinken;
 • 200.000 spreeuw;
 • 135.000 graspieper;
 • 46.500 zanglijster;
 • 25.650 veldleeuwerik
 • 25.300 kneu en
 • 13.250 koperwieken.

Enkele bijzondere soorten waren

 • 50 rode wouwen,
 • 31 bladkoning,
 • 22 grote piepers,
 • 4 steppekiekendieven,
 • 2 roodkeelpiepers,
 • 2 Siberische boompiepers.

Ik zou zo nog wel een poosje doorgaan met het opnoemen van de ééntjes, maar dat lijkt me niet zo zinvol. Wel vind ik zinvol om op te merken dat de E.B. in zijn geheel als een serieuze gebeurtenis wordt bestempeld. 

De tellers op een rij
Spreeuw - Goede tweede
Spreeuw

Europa

Er deden 41 landen mee en in totaal werden er 960 tellingen/waarnemingen georganiseerd en waren een kleine 25.000 mensen op pad. Met z’n allen telden we 5.2 miljoen vogels.

 • Nederland scoorde met 1.250.000 vogels als beste 2e was Zweden met 795.000 vogel en Hongarije als 3e met 707.315 vogels.
Vink - Top 1
Vink
 

Bird Watchers

Al met al een geweldig resultaat, in het totaal van de afgelopen jaren scoorde deze E.B. bijzonder goed. Ik heb begrepen dat 2014 in totaal iets beter was wat de aantallen betreft.
Wij hebben in ieder geval een prima ochtend beleefd daar aan de Burmadeweg, en daarom is het ook zo mooi dat wij op onze telpost met z’n allen een steentje hebben kunnen bijdragen aan het wel slagen van dit evenement. Het was dit jaar de 25ste keer dat de EuroBirdwatch werd georganiseerd en wat mij betreft mogen er best nog een heel veel jaren bijkomen.  Voor degene die er dit jaar niet bij waren, volgend jaar een nieuwe kans !!

 

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.