World & Euro Bird Watch

Het doel van dit evenement is wereldwijd aandacht te schenken aan vogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende deelnemende landen, doordat vogels en hun bescherming weer eens voor het voetlicht worden gebracht. Ook kan dit evenement ertoe bijdragen dat meer mensen ge´nteresseerd raken in vogels. De Euro Birdwatch is daarnaast een uitstekende gelegenheid om in de pers het belang van Nederland voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen.

Bron Vogelbescherming Nederland: Vogelbescherming Nederland.
De vogelbescherming publiceert ook de jaarlijkse landelijke verslagen. Erg goed geschreven!

 


Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.