2013

Het zit er weer op de EuroBirdwatch 

Zoals elk jaar kwamen we, zo’n man of 10, bij het krieken van de dag aan op de telpost. Het begon met behoorlijke mistflarden wat het zicht op de vogels behoorlijk hinderde. Als eerste werden de wulpen waargenomen en kort daarna de eerste kolganzen.  Na verloop van tijd verdween de mist en werd het eigenlijk wel prettig, zo in het zonnetje. Toch viel de trek weer tegen ondanks het fraaie weer. Later werd duidelijk dat dit een algeheel beeld was in het land,ook in andere delen werd er niet veel waargenomen. Misschien door het mooie weer,wie zal het zeggen ? Dat is altijd weer het verrassende van de Birdwatch.

de Wilck
Top Wilck 2013
Kolgans
177
Goudplevier
168
Grauwe gans
165
Spreeuw
74
Boerenzwaluw
59
Kievit
56
Wulp
44
Graspieper
38
Witte kwikstaart
29
Kokmeeuw
13

Wij hebben tot 12.00 uur geteld en zeker het laatste uur lieten de vogels het afweten. We hebben toch een mooie overeenkomst met de landelijke telling wat de nummer 1 betreft namelijk de Kolgans  met 177 exemplaren.Andere leuke waarnemingen waren  o.a. Watersnip,Slechtvalk,Zilverreiger, Holenduif, Kneu en een Lepelaar en vele honderden Smienten

Nederland
Top 10 NL - 2013
Kolgans
94.275
Spreeuw 55296
Vink 53709
Kokmeeuw 20772
Graspieper 14346
Grauwe Gans 13477
Kievit 12313
Smient 6089
Zwarte Zeeeend 5990
Brandgans 5691

Landelijk was de telling eigenlijk wel spectaculair en hebben we met z’n allen op 168 telposten 366.938 vogels geteld. Wat betekend dat we als klein land toch de 2e plaats bezetten na de Finnen daar werden 552.208 vogels geteld. In totaal deden er 32 landen mee, dus best wel een mooi resultaat! Het viel op dat er dit jaar veel kruisbekken zijn geteld nml.4400 vogels wat de 13e plaats opleverde in de totaalrangschikking.Helaas dat deze soort  niet in ons gebied voorkomt,daarvoor moet je toch meer in het ‘binnenland’ zijn.

Toch wel leuk dat er vogels op staan die wij ook in onze top tien hebben staan, natuurlijk zijn er altijd verschillen. Zoals de zwarte zee-eend , die zullen wij hoogstwaarschijnlijk nooit in ‘ons’ gebied kunnen tellen. Evenals de andere krenten uit (of is het in) de pap,Blonde Ruiter,Grauwe franjepoot,Roodpootvalk en Reuzenstern,Bladkoning en Grote Piepers. Wat misschien wel ooit tot de mogelijkheden kan gaan behoren zijn Zwarte Ibissen. Deze worden de laatste tijd in de omgeving van de Starrevaart  gezien. Dus wie weet zitten er voor ons in de toekomst ook wel van die bijzonder soorten. We blijven natuurlijk gespitst op alles wat er bij ons in de buurt te zien is, en gaan als alles mee zit volgend jaar weer aan de EuroBirdwatch meedoen!

Ik bedank de mensen die aan dit project hebben meegewerkt en hoop dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn.

De tellers

 

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.