2015

Deze Euro Birdwatch wordt weer feest

De Euro Birdwatch is een jaarlijks terugkerend gebeuren en vind plaats aan de Burmadeweg (de westkant van de Wilck). Mocht je zin hebben om dit een keer mee te maken dan bent u van harte welkom.

In de morgen om 7.30 (het was nog donker) waren de eerste tellers aanwezig aan de Burmadeweg (westkant van de Wilck). Het was een beetje mistig, maar gelukkig verdween de mist snel en kon er geteld worden. Zoals gebruikelijk worden er de eerste uren de meeste vogels geteld. Kolganzen(410) en Spreeuwen (863) vormden de hoofdmoot ,wat naar later bleek ook een landelijk zo te zijn. Naar mate de ochtend vorderde kwamen meer tellers onze telpost “bemannen”. Helaas ook dit keer weer geen dames. Het bleek toch een rustige ochtend te worden met de trek. Natuurlijk zijn er altijd leuke waarnemingen zoals 22 goudplevier,52 graspieper,118 kieviten,6 veldleeuwerik en 10 watersnippen. Extra leuk was het, om de ijsvogel twee keer voorbij te zien komen.

De landelijke telling kwam aardig overeen met de onze, natuurlijk met andere aantallen. Ook in het land was de telling matig, waarschijnlijk doordat het de dagen voor de telling behoorlijk veel wind was en daardoor er al veel vogels waren gepasseerd. Landelijk staat de Spreeuw bovenaan (67869) gevolgd door de Vink (38308 ) Toch vreemd dat er bij ons geen vinken voorbij zijn gekomen. Op de derde plaats staat landelijk de Kolgans (35306).

Al met al was het een fijne ochtend daar in de polder. We hebben met 9 mannen een perfecte tijd door gebracht !

Wilck - Zonsopkomst
De tellers in de ochtend De tellers in de ochtend
Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.