2009

De tellers

Het weer zat ons, en alle andere tellers van de jaarlijkse Euro BirdWatch niet mee, stormachtige wind was er de oorzaak van dat er veel minder vogels werden geteld dan in voorgaande jaren. Dit jaar organiseerde Vogelbescherming Nederland de grootste trekvogeltelling ooit langs het Trekvogelpad. Dat loopt van Bergen aan Zee tot aan de Duitse grens met een lengte van 380 kilometer. Duizenden vogelaars telden alle vogels die naar het zuiden op trek waren. Zoals gezegd was het dit jaar niet best, de teller stopte bij 145.450 vogels, in tegenstelling tot 663.550 vorig jaar.

Onze telpost was op de hei bij Bussum t.w. de Westerheide . We hadden best wel een leuke plek. Regelmatig kwamen er sporters en fietsers langs die met een verbaasde blik naar de telescopen, verrekijkers, stoeltjes en een heus windscherm keken. Sommigen waren toch wel geïnteresseerd in hetgeen wij aan het doen waren. Zo ook de wel bekende radiopresentator Frits Spits (van De Avondspits) die zich afvroeg waar al die spreeuwen toch vandaan kwamen en ’s avonds bij hem in een boom de nacht doorbrachten. We vertelden hem dat het slaaptrek was, en daar werden toen natuurlijk allerlei grappige toespelingen door Frits Spits opgemaakt. Zoals, hebben ze dan een pyjama en een tandenborstel bij zich? Een beetje domme vraag eigenlijk aan mensen die toch best wel serieus met het tellen bezig waren. Maar het is hem vergeven, je kunt niet overal verstand van hebben.

Toen een medewerkster van de Euro BirdWatch me belde hoe de stand was, kon ik niet anders zeggen dan het zeer slecht was gegaan. Ik zei haar dat we het eerste uur wel 4 Zwarte Kraaien hadden geteld en dat we de daarop volgende uren zo af en toe een Graspieper, Houtduif en een paar Spreeuwen voorbij zagen komen. We gingen helemaal uit ons dak toen er een Grote Bonte Specht werd gespot, kun je nagaan…. Ik vertelde haar dat we ook

nog een Tapuit en 5 Roodborsttapuiten hadden gezien en misschien wel de mooiste waarneming voor ons tijdens deze telling, een Havik. De dame had deze nog niet op haar lijstje staan dus dat vond ze wel een aangename melding. Ik kon uit haar woorden wel opmaken dat het over de hele linie niet best ging (ze belde om 14.00 uur). Dus toen het ’s avonds op het journaal bekend werd dat de telling vergeleken met voorgaande jaren bar tegenviel, kon
ik wel met een gerust hart zeggen dat het niet aan ons of aan onze plek gelegen heeft. Jammer trouwens dat die lui van het journaal niet een klein stukje verder waren gelopen, want dan waren ze bij onze telpost aangeland en dan hadden wij ons TV debuut ook kunnen maken.

Onze Top Tien - De enige echte
 • 32 Kauwen
 • 54 Graspiepers
 • 14 Houtduiven
 • 1 Tapuit
 • 6 Roodborsttapuiten
 • 2 Koperwieken
 • 162 Spreeuwen
 • 24 Zwarte Kraaien
 • 1 Grote Bonte Specht
 • 2 Witte Kwikstaarten
 • 2 Koolmezen
 • 6 Veldleeuweriken
 • 3 Gaaien
 • 1 Turkse Tortel
 • 1 Havik
Top Tien van Nederland
 1. Spreeuw 34.198
 2. Kokmeeuw 16.244
 3. Grauwe Gans 11.371
 4. Scholekster 10.183
 5. Kievit 7.465
 6. Vink 7.023
 7. Graspieper 7.371
 8. Bergeend 5.710
 9. Wulp 4.366
 10. Houtduif 4.171
De telling stond dit jaar in het teken van de internationale campagne voor bescherming van trekvogels Born to Travel BirdLife International en Vogelbescherming Nederland vragen dit jaar extra aandacht voor trekvogels, omdat veel soorten de afgelopen jaren in aantal fors zijn achteruit gegaan. Zo is het aantal grutto’s met 60 % gedaald, de Boerenzwaluw met 50% en ook het aantal Koekoeken is gehalveerd. Intensieve landbouw en verstedelijking zijn oorzaken waarmee broedvogels in Europa te kampen hebben. Onderweg naar het zuiden loeren gevaren als illegale jacht en obstakels als windmolens en hoogspanningsmasten. Eenmaal in Afrika stuiten ze op grootschalige ontbossing en een zich steeds verder uitbreidende Saharawoestijn. Vogelbescherming Nederland slaat de handen ineen met alle Birdlife partners langs de internationale trekroutes om de bescherming van trekvogels door middel van allerlei projecten drastisch te verbeteren.

In meer dan 30 landen werden dit weekend de trekvogels geteld. De Europese gegevens zullen op een later tijdstip bekend worden, wel kunnen we de top Tien van Nederland vermelden.

Op onze telpost was het, wat het aantal vogels betreft, niet al te best, maar het hele gebeuren op zich - de voorbereiding, de plek, de passerende sporters, het met de groep samen tellen - , was op zich een schitterende belevenis, die we zeker volgend jaar weer hopen mee te maken.
Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.