2019

Amalia
Pad naar Amalia
Meerkoet met jongen
Meerkoet met jongen
Halsbandparkiet
Halsbandparkiet
Winterkoning
Plasje naast de Oostvaart

In de hele periode van 25 inventarisatiejaren (1995-2019) werden in totaal 78 geldige broedvogelsoorten in de lijsten opgenomen. Dit aantal werd in 2019 bereikt met het bijschrijven van de Steenuil, 2017 was de vorige mijlpaal met 77.

Het afgelopen broedseizoen was goed voor 473 geldige territoria, de voorafgaande 3 jaren waren dit er 483 (2018), 520 (2017) en 493 (2016).  Als team telden we 51 geldige broedvogelsoorten.

Wat de niet-zangvogelsoorten aangaat kwam het totaal op 25 met 205 territoria, aangaande de zangvogels bleek de uitkomst 26 met 268 territoria. Behalve geldige territoriale vogelsoorten wordt er natuurlijk tijdens iedere ronde van alles gezien/gehoord: tijdens de uiteindelijk 15 gebrachte bezoeken zagen we in, boven en vlak bezijden het onderzoeksgebied in totaal 82 verschillende vogelsoorten (duidelijk minder dan het seizoens-rondenrecord van 98). Zie ook het broedvogelschema in de tabel op de overzichtspagina.

Opvallende vergelijkingen met 2018

(minstens 25% verschil vergeleken met 2018 en minimaal 5 territoria in 2018 of 2019)

Duidelijke winnaars

 • Soepeend
 • Halsbandparkiet
 • Heggenmus
 • Tjiftjaf
 • Fitis
 • Pimpelmees
 • Zwarte Kraai

Duidelijke verliezers

 • Krakeend
 • Waterhoen
 • Houtduif
 • Zanglijster
 • Rietzanger
 • Tuinfluiter

Stabiele Nederlandse Rode Lijst 2016-soorten

 • Koekoek
 • Ransuil
 • Spotvogel
 • Steenuil

In 2018 was dit aantal hetzelfde, in 2019 betrof het 13 territoria, 2018 had er 14.

Soorten Europese Vogelrichtlijn 1979:

 • Ooievaar
 • Blauwborst

Meer van langer geleden?

Meer ontwikkelingen door de tijd treft u in het overzicht van alle onderzoeksjaren vanaf 1995 tot heden

Globale terugblik 1995/2019

In de nu achter ons liggende kwart eeuw is er natuurlijk erg veel geteld, met de uitkomsten kan erg veel worden gedaan en gegoocheld. Hierin geïnteresseerde leden kunnen het hele officiële rapport voor SBB, SOVON+de VWG (40 blz.+49 soortkaarten+1 los infoblad) op aanvraag digitaal van mij () krijgen.

Contact

Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.